Cechy charakteru i osobowość - Character and personality (Poziom B2) - Tratti caratteriali e personalità - Carattere e personalità (Livello B2)

 0    38 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
roztargniony
Bywam bardzo roztargniony - wczoraj wyszedłem z domu w kapciach.
Lernen beginnen
distratto
Sono molto distratto: ieri sono uscito di casa indossando le pantofole.
impulsywny
Nie mogliśmy znieść jego agresywnych, impulsywnych zachowań.
Lernen beginnen
impulsivo
Non potevamo sopportare il suo comportamento aggressivo e impulsivo.
gadatliwy
Ona jest strasznie gadatliwa, nigdy się nie zamyka.
Lernen beginnen
loquace
È terribilmente loquace, non sta mai zitta.
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
Lernen beginnen
socievole
Sono socievole, ma questo non significa che voglio sempre fare festa.
obibok
Przestań być obibokiem i znajdź sobie pracę!
Lernen beginnen
fannullone
Smettila di essere un fannullone e trova un lavoro!
dowcipny
Szczerze mówiąc, chcieliśmy po prostu nakręcić naprawdę zabawny, dowcipny film.
Lernen beginnen
spiritoso
Onestamente, volevamo solo fare un film davvero divertente e divertente.
tolerancyjny, otwarty na nowe idee
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
Lernen beginnen
tollerante, aperto a nuove idee
Sono sicuro che Tom prenderà in considerazione le tue idee, è molto tollerante.
+31 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Słownictwo Włoskie na poziomie B2"
(Insgesamt 1.232 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Miejsce zamieszkania - Accommodation (Poziom B2) - Residenza - Alloggio (Livello B2)Sztuka - The arts (Poziom B2) - Arte - Le arti (livello B2)Ubiór - Clothes (Poziom B2) - Abbigliamento - Vestiti (Livello B2)Przestępczość - Crime (Poziom B2) - Crimine - Crimine (Livello B2)Edukacja - Education (Poziom B2) - Istruzione - Istruzione (Livello B2)Jedzenie i picie - Food and drink (Poziom B2) - Cibo e bevande - Cibo e bevande (Livello B2)Geografia - Geography (Poziom B2) - Geografia - Geografia (Livello B2)Zdrowie - Health (Poziom B2) - Salute - salute (Livello B2)Języki - Languages (Poziom B2) - Lingue - lingue (Livello B2)Media - The media (Poziom B2) - Media - I media (livello B2)Pieniądze - Money (Poziom B2) - Denaro - Soldi (Livello B2)Środowisko naturalne - Nature and environment (Poziom B2) - Ambiente naturale - Natura e ambiente (Livello B2)Zwierzęta - Animals (Poziom B2) - Animali - Animali (Livello B2)W drodze - On the road (Poziom B2) - In viaggio - In viaggio (Livello B2)Wygląd - Physical appearance (Poziom B2) - Aspetto - Aspetto fisico (Livello B2)Związki - Relationships (Poziom B2) - Relazioni - Relazioni (Livello B2)Usługi - Services (Poziom B2) - Servizi - Servizi (Livello B2)Zakupy - Shopping (Poziom B2) - Compere - Shopping (Livello B2)Sport - Sport (Poziom B2) - Sport - Sport (Livello B2)Podróże i wakacje - Travel and holidays (Poziom B2) - Viaggi e vacanze - Viaggi e vacanze (Livello B2)Przebieg dnia - Day schedule (Poziom B2) - Corso giornaliero - Programma giornaliero (Livello B2)Pogoda - Weather (Poziom B2) - Meteo - Meteo (Livello B2)Praca - Work (Poziom B2) - Lavoro - Lavoro (Livello B2)FCE - Phrasal verbs 1 - FCE - Verbi frasali 1FCE - Phrasal verbs 2 - FCE - Verbi frasali 2FCE - Phrasal verbs 3 - FCE - Verbi frasali 3FCE - Phrasal verbs 4 - FCE - Verbi frasali 4Idiomy - Idioms (Poziom B2) - Modi di dire - Idiomi (Livello B2)Idiomy: kolory, części ciała - Idioms: colours, body parts (Poziom B2) - Modi di dire: colori, parti del corpo (Livello B2)Inne czasowniki 1 - Verbi altri 1Inne czasowniki 2 - Verbi altri 2Inne czasowniki 3 - Verbi altri 3Inne czasowniki 4 - Verbi altri 4Inne czasowniki 5 - Verbi altri 5

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.