Chapter one (phrasal verbs)

 0    17 Datenblatt    karina580
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
make calculations
Three cashiers were checking documents and making calculations.
Lernen beginnen
obliczać, liczyć
Trzy kasjerki sprawdzały dokumenty i dokonywały obliczeń.
security guard
The security guard was reading his newspaper.
Lernen beginnen
ochroniarz, strażnik
Ochroniarz czytał gazetę.
look up
The entrance door opened suddenly and everyone looked up.
Lernen beginnen
spojrzeć do góry, podnieść wzrok
Drzwi wejściowe nagle się otworzyły i wszyscy podnieśli wzrok.
lie down
He told the security guard to lie down on the floor.
Lernen beginnen
leżeć, położyć się, kłaść się
On powiedział ochroniarzowi, żeby położył się na podłodze.
walk over to
He walked quickly over to the counter.
Lernen beginnen
podejść do
On szybko podszedł do lady.
take something out
Anna opened his coat, and took something out.
Lernen beginnen
wyciągać coś
Anna rozpięła swój płaszcz i coś wyciągnęła.
be hurt, get hurt
Lernen beginnen
doznawać krzywdy, zostać skrzywdzonym
follow
Nobody will be hurt if you follow the instructions.
Lernen beginnen
podążać, tu: postępować zgodnie z
Nikt nie zostanie ranny jeśli postąpisz zgodnie z instrukcjami.
fill with
The cashier filled the bag with money.
Lernen beginnen
wypełnić czymś
Kasjer wypełnił torbę pieniędzmi.
exactly as
She did exactly as he said.
Lernen beginnen
dokładnie tak, jak
Zrobiła dokładnie tak jak powiedział.
closely
The robber watched closely the security guard.
Lernen beginnen
uważnie
Złodziej uważnie obserwował ochroniarza.
lie on one’s front
The guard was lying on his front with his eyes to the floor.
Lernen beginnen
leżeć na brzuchu
Ochroniarz leżał na brzuchu z oczami skierowanymi w podłogę.
have one’s head down
The two cashiers had their heads down and weren’t moving, but both of them were secretly watching.
Lernen beginnen
mieć opuszczoną głowę
Dwaj kasjerzy mieli opuszczone głowy i nie poruszali się, ale obydwaj skrycie patrzyli.
nobody got hurt
Nobody got hurt. That’s the most important thing.
Lernen beginnen
nikomu nic się nie stało
Nikt nie został ranny. To najważniejsze.
walk in
When they walked in everyone looked up.
Lernen beginnen
wejść
Kiedy oni weszli, wszyscy podnieśli wzrok.
run out of
The criminals ran out of the bank.
Lernen beginnen
wybiec z
come out of
The manageress came out of the back room.
Lernen beginnen
wychodzić z
Kierownik wyszedł zza zaplecza.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.