Cilvēki - People

 0    28 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
es
Es esmu Ādams
Lernen beginnen
I
I am Adam.
tu
Kas tu esi?
Lernen beginnen
you
Who are you?
viņš
Kas viņš ir?
Lernen beginnen
he
Who is he?
viņa
Viņa ir mana māsa.
Lernen beginnen
she
She is my sister.
šis
Šis ir ļoti interesanti.
Lernen beginnen
this
This is very interesting.
mēs
Mēs esam izsalkuši.
Lernen beginnen
we
We are hungry.
tu/Jūs/jūs
No kurienes Jūs esat?
Lernen beginnen
you
Angļu valodā nav pieklājības formas Jūs, tāpēc visi cilvēki tiek uzrunāti uz tu (you). Jūs daudzskaitļa forma arī tiek izmantota kā (you), ja runa ir par vairākiem cilvēkiem.
Where are you from?
viņi
Viņi ir mūsu draugi.
Lernen beginnen
they
They are our friends.
persona/cilvēks
Es vēlētos rezervēt galdiņu vienai personai.
Lernen beginnen
person
I'd like a table for one person.
cilvēki
Šeit ir pārāk daudz cilvēki.
Lernen beginnen
people
There are too many people here.
draugs
Mans labākais draugs dzīvo blakus durvīs.
Lernen beginnen
friend
My best friend lives next door.
sieva
Šī ir mana sieva - Jūlija.
Lernen beginnen
wife
This is my wife - Julia.
vīrs
Viņš ir mans vīrs.
Lernen beginnen
husband
He is my husband.
brālis
Vai tev ir brālis?
Lernen beginnen
brother
Do you have a brother?
māsa
Kur ir tava māsa?
Lernen beginnen
sister
Where is your sister?
bērns
Viņa ir tikai bērns.
Lernen beginnen
child
She's just a child.
dēls
Manam dēlam ir 18 gadi.
Lernen beginnen
son
My son is 18 years old.
meita
Man arī ir divas meitas.
Lernen beginnen
daughter
I've got two daughters as well.
māte
Mana māte ir skolotāja.
Lernen beginnen
mother
My mother is a teacher.
mamma
Mana mamma mani apciemos nākamajā nedēļā.
Lernen beginnen
mum
My mum is going to visit me next week.
tēvs
Mans tēvs strādā par taksometra vadītāju.
Lernen beginnen
father
My father works as a taxi driver.
tētis
Kur ir tavs tētis?
Lernen beginnen
dad
Where's your dad?
draugs
Piedod! Man ir draugs.
Lernen beginnen
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
draudzene
Es šeit atnācu ar savu draudzeni.
Lernen beginnen
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
vīrietis
Vai tu pazīsti to vīrieti?
Lernen beginnen
man
Do you know that man?
sieviete
Šī sieviete ir precējusies.
Lernen beginnen
woman
This woman is married.
kungs
Atvainojiet, kungs! Kur ir Oksfordas iela?
Lernen beginnen
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Oxford street?
jaunkundze
Adamsas jaunkundze ir ļoti inteliģenta.
Lernen beginnen
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.