Co nie rozumiem z filmów

 0    44 Datenblatt    karolcetlin
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
over and over
And we saw over and over the way that spoken word poetry cracks open locks.
Lernen beginnen
raz po raz
I za każdym razem obserwowaliśmy, jak poezja mówiona otwiera zamknięte drzwi.
issue
Therefore, it is not a procedural issue, but a question of political attitude
Lernen beginnen
kwestia
Zatem nie jest to kwestia proceduralna, lecz kwestia postawy politycznej
gonna = going to
If you're gonna kill me, will you leave my face alone, for my mother?
Lernen beginnen
zamierzam = zamiar
Jeśli masz zamiar mnie zabić, proszę, nie masakruj mi twarzy, dla dobra mojej matki.
forget
Lernen beginnen
zapomnieć
check
Lernen beginnen
czek
able
Lernen beginnen
zdolny
acknowledge
This is a fundamental truth that we must dare to acknowledge in this debate.
Lernen beginnen
przyznać
Taka jest fundamentalna prawda, którą musimy odważyć się przyznać podczas tej debaty.
wider
Lernen beginnen
szerszy
attic
Lernen beginnen
strych
keep up
I wasn't able to keep up with the business, and I ended up with a 25-year detour.
Lernen beginnen
nadążać
Nie nadążałem z pracą w firmie i skończyłem z 25-letnią przerwą.
catch up
India still has a long way to go to catch up with China.
Lernen beginnen
doganiać
Indie mają przed sobą długą drogę, by dogonić Chiny.
comes up
In fact, the question comes up every year in connection with the flu season.
Lernen beginnen
pojawia się
Prawdę powiedziawszy, pojawia się każdego roku wraz z nastaniem sezonu grypowego.
thought
Lernen beginnen
myśl
seemed
In the third act, we went into Bosnia and Kosovo and we seemed to succeed.
Lernen beginnen
Wydawało się
W trzecim akcie wkroczyliśmy do Bośni i Kosowa i wydawało się, że odnieśliśmy sukces.
certain
I am certain that citizens will feel that way, too.
Lernen beginnen
pewny
Jestem pewny, że obywatele też będą podzielać to odczucie.
vehicle
Lernen beginnen
pojazd
until
Lernen beginnen
aż do
i would expect
Lernen beginnen
oczekiwałbym
covering
Lernen beginnen
pokrycie
come out
Lernen beginnen
wychodzić
seemed
Lernen beginnen
Wydawało się
lane
Lernen beginnen
pas
right there
Lernen beginnen
tam
blind spot
Lernen beginnen
Martwy punkt
prior
Lernen beginnen
wcześniejszy
would like
Lernen beginnen
chciałby
expect
Lernen beginnen
oczekiwać
competitive
The Single Market will remain competitive if all social rights are respected.
Lernen beginnen
konkurencyjny
Jednolity rynek pozostanie konkurencyjny, jeżeli respektowane będą wszystkie prawa socjalne.
advantage
To the advantage, Mr President, of all citizens!
Lernen beginnen
korzyść
Na korzyść, panie przewodniczący, wszystkich obywateli!
to appear
Lernen beginnen
pojawić się
curb
Lernen beginnen
krawężnik
catching up
Lernen beginnen
doganiać
supposed
It is not about supposed high treason, and it is not about the EU 'theatre'.
Lernen beginnen
domniemany
Wcale nie o domniemaną zdradę stanu, ani nie o unijny, teatr”.
con
Lernen beginnen
minus, wada
slight
You will feel a slight resistance as the needle passes through the stopper.
Lernen beginnen
niewielki, nieznaczny
Przy przechodzeniu igły przez korek wyczuwalny będzie niewielki opór.
bias
And this work corrects that bias in our culture, that dehumanizing bias.
Lernen beginnen
stronniczość, uprzedzenie
A ta praca koryguje tą stronniczość w naszej kulturze, tą dehumanizującą stronniczość.
regard
The solution is greater respect and regard for those farms,
Lernen beginnen
wzgląd, respekt
Wyjściem jest większy szacunek i respekt do takich gospodarstw,
underlying
Rebecca MacKinnon: So the underlying message of this video remains very powerful even today.
Lernen beginnen
podstawowy, ukryty, leżący u podstaw
Rebecca MacKinnon: Przekaz leżący u podstaw tego nagrania nawet dzisiaj jest bardzo silny.
tied
Lernen beginnen
związany
acknowledged
Lernen beginnen
uznany, znany, niekwestionowany
whereas
Deoxyhemoglobin can be detected by MRI, whereas oxyhemoglobin can't.
Lernen beginnen
podczas, podczas gdy, podczas kiedy
deoksyhemoglobina może być wykryta przez MRI podczas gdy oksyhemoglobina nie może.
within
Lernen beginnen
w ciągu, w ramach, w obrębie
further
Let`s go further
Lernen beginnen
dalej, kolejny, następny
consistent
Lernen beginnen
spójny, stały

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.