Commercial lease agreement

 0    54 Datenblatt    Szulerka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wynajmować komuś
Lernen beginnen
lease to sb.; to rent to sb.; to let to sb.
wynajmować od kogoś
Lernen beginnen
to lease from sb.; to rent from sb.; NIE: to let
wynajmujący
Lernen beginnen
lessor
landlord - lessor of real etate
najemca
Lernen beginnen
lessee
tenant - lessee of real etate
cesja
Lernen beginnen
assignment
podnajem
Lernen beginnen
sublease; sublet
podnajmować
Lernen beginnen
to sublease to/from; to sublet to (only); NIE: to subrent
B2B lease
Lernen beginnen
commercial lease
B2B lease of real estate
Lernen beginnen
business tenancy
dzierżawa
Lernen beginnen
lease with the right; to collect profits
przydatność do określonego celu >> por.: art. 664 §1 kc
Lernen beginnen
fitness for a particular purpose (to be fit vs. unfit)
stawać się wymagalnym pierwszego dnia miesiąca
Lernen beginnen
to fall due on first day of every month
opłata za opóźnienie w czynszu
Lernen beginnen
rent arreas
zawrzeć umowę
(tak po prawniczemu;-))
Lernen beginnen
to conclude a contract
rozwiązać umowę
(tak po prawniczemu;-))
Lernen beginnen
to terminate a contract
wypowiedzenie
Lernen beginnen
notice
polecenie zapłaty
Lernen beginnen
Direct Debit
pogorszyć się
Lernen beginnen
to deteriorate
zależny od...
Lernen beginnen
contingent on/upon sth
uzależnienie
Lernen beginnen
contingency
przeniesienie
Lernen beginnen
alienation
zmiana
Lernen beginnen
alteration
cedować
Lernen beginnen
assign
klauzula wypowiedzenia
Lernen beginnen
"break clause"
zgodny
Lernen beginnen
compliant
warunek
Lernen beginnen
condition
wiążący
Lernen beginnen
contractually binding
zobowiązanie się
Lernen beginnen
covenant
przekazany majątek; pomieszczenie
Lernen beginnen
demise; demised premises
tu: korzystanie
Lernen beginnen
enjoyment
ustalenia wstępne
Lernen beginnen
heads of terms; also: heads of agreement
cechy wyróżniające
Lernen beginnen
identifying features
ubezpieczenie
Lernen beginnen
insurance
tu: mapa
Lernen beginnen
lease plan
północ
Lernen beginnen
north point
tu: słowa "sprawcze"
Lernen beginnen
operative words
pomieszczenia
Lernen beginnen
premises
agent nieruchomości
Lernen beginnen
a real estate agent
zmiany czynszu
Lernen beginnen
rent review
wracać
Lernen beginnen
revisit
plan, zestawienie, rozkład nieprawidłowo: załącznik
Lernen beginnen
schedule
tu: opłaty lokalowe
Lernen beginnen
service charge
oznakowanie firmowe
Lernen beginnen
signage
udaremnić, pokrzyżować (np: plany)
Lernen beginnen
thwart
pisemny opis
Lernen beginnen
written description
pl. udogodnienia, urządzenia, obiekty, zaplecze
Lernen beginnen
facilities
ubezpieczenie ogólne (o polisie)
Lernen beginnen
comprehensive insurance
zaniedbanie, niedotrzymanie, niewywiązanie się
Lernen beginnen
default
supersede
Lernen beginnen
wypierać, zastępować
powierzchnia użytkowa; also: lettable
Lernen beginnen
rentable square meter
opłata za opóźnienie
Lernen beginnen
a late charge
znacznie, znacząco, poważnie
Lernen beginnen
substantially
zaniedbanie; niezrobienie czegoś
Lernen beginnen
failure
powierzchnie szklane, szkło okienne
Lernen beginnen
plate glass

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.