2 Person gefällt das. Geben Sie einen Like!

agnieszkaabc agnieszkaabc

Die Verwendung von VocApp3787Tagen. Ich lerne von VocApp20Tage, einschließlich stetig seit0Tagen. Ich bin der Autor79Sets. Das letzte Mal war ich, Sie sehen können2012-05-14 18:39:05.

Meine Interessen

angielski, hiszpański

Meine Vokabelkarteien


7.1.1 OXFORD ŻYWIENIE food
7.1.2 OXFORD ŻYWIENIE food - fish and dairy products
7.1.3 OXFORD ŻYWIENIE food - cereal products, sweets, drinks
7.1.4 OXFORD ŻYWIENIE food - fruit, vegetables
Szkoła - różne
opisywanie obrazków
No objection (kiedy zgadzamy się, identyfikujemy z sytuacją przedstawioną na obrazku)
Objection (kiedy nie zgadzamy się z tym co przedstawia sytuacja na obrazku)
Asking for information, instructions and advice (Pytanie o informacje, instrukcje i rady)
Giving information Udzielanie informacji
Giving advice Udzielanie rad
Giving instructions Udzielanie instrukcji
Refusing Odmawianie
oferowanie+odrzucanie pomocy
zapraszania, odmawianie, akceptowanie, umawianie się
pytanie o pozwolenie, odmawianie, akceptowanie
SZKOŁA - TYPY SZKÓŁ
SZKOŁA - CECHY POZYTYWNY I NEGATYWNE NAUCZYCIELI
SZKOŁA - CECHY POZYTYWNE I NEGATYWNE UCZNIÓW
SZKOŁA - PRZYRZĄDY SZKOLNE
SZKOŁA - ZWROTY DOT. UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA
CZŁOWIEK - WIEK
CZŁOWIEK - WYGLĄD ZEWN.
CZŁOWIEK - CECHY CHARAKTERU
CZŁOWIEK - UCZUCIA I STANY EMOCJONALNE
CZŁOWIEK - UBIÓR DAMSKI
CZŁOWIEK - UBIÓR MĘSKI+NEUTRALNY
CZŁOWIEK - WZORY MATERIAŁÓW, CECHY UBIORU
CZŁOWIEK - CZASOWNIKI
duapuogiofulifigo
8.1. OXFORD ZAKUPY I USLUGI shops
8.2. OXFORD ZAKUPY I USŁUGI going shopping
8.3. OXFORD ZAKUPY I USŁUGI advertising
8.4. OXFORD ZAKUPY I USŁUGI services
8.6. OXFORD ZAKUPYI USŁUGI banking and insurance
8.6. OXFORD ZAKUPY I USŁUGI complaining
8.7. OXFORD ZAKUPY I USLUGI my extra
reading 1 jej
9.1 OXFORD CZŁOWIEK personality part 1
9.1 OXFORD CZŁOWIEK personality part 2
9.1 OXFORD CZŁOWIEK personality part 3
OXFORD LIST PRYWATNY
OXFORD WIADOMOŚĆ
OXFORD POCZTÓWKA
OXFORD ZAPROSZENIE
OXFORD OGłOSZENIE
9.2 OXFORD CZŁOWIEK FEELINGS part 1
9.2 OXFORD CZŁOWIEK FEELINGS part 2
9.3 OXFORD CZŁOWIEK interests and hobbies
9.4 OXFORD CZŁOWIEK personal details
9.7 OXFORD CZŁOWIEK FEELINGS body parts
9.8 OXFORD CZŁOWIEK inside the body
9.9 OXFORD CZŁOWIEK idioms for success and failure
9.5 OXFORD CZŁOWIEK APPEARANCE part 1(overall look, age, height, general build)
9.5 OXFORD CZŁOWIEK APPEARANCE part 2 (hair, face)
9.6 OXFORD CZŁOWIEK CLOTHES part 1
9.6 OXFORD CZŁOWIEK CLOTHES part 2
9.6 OXFORD CZŁOWIEK CLOTHES part 3
4.1 daily routine
4.1 daily routine cz.1
4.1 daily routine cz.2
4.2 leisure time
4.3 stages of life
4.4 family members and acquaintances cz.1
4.4 family members and acquaintances cz.2
4.5 family conflicts and problems
4.6 family and social relationship
4.7 festivals and celebration
6.1 going on holiday
6.2 holidays activities
6.3 At the hotel (1)
6.3 At the hotel (2)
6.4 Travelling abroad
6.5 Travel nad transport
6.6 Transport: accidents and problems (1)
6.6 Transport: accidents and problems (2)
6.7 At the airport/raliway/coach station
6.7 At the airport/raliway/coach station (2)
6.8 Driving a car

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.