1 Person gefällt das. Geben Sie einen Like!

TheFranek TheFranek

Die Verwendung von VocApp1946Tagen. Ich lerne von VocApp195Tage, einschließlich stetig seit0Tagen. Ich bin der Autor104Sets. Das letzte Mal war ich, Sie sehen können2019-12-16 22:21:12.

Meine Interessen

angielski, niemiecki, hobby, Englisch

Meine Vokabelkarteien


01 Personal Data (dane osobowe)
01 Appearance (wygląd)
01 Clothes (ubrania)
01 Features of character (cechy charakteru)
01 Feelings and emotions (uczucia i emocje)
01 Interests (zainteresowania)
01 Ethical problems (problemy etyczne)
01 Other (inne)
02 The place where we live (miejsca zamieszkania)
02 Location (Położenie)
02 Rooms and parts of the house (Pomieszczenia i części domu)
02 Describing a house (Opis domu)
02 Furniture and equipment (Meble i wyposażenie)
02 Household and garden jobs (Prace w domu i w ogrodzie)
02 Renting, purchasing and selling property (Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości)
02 Other (Inne)
03 School subjects (Przedmioty szkolne)
03 Grades and course requirements (Oceny i wymagania)
03 School life (Życie szkolne)
03 Extracurricular activities (Zajęcia pozalekcyjne)
03 Education system (System oświaty)
03 Other (Inne)
04 Jobs and responsibilities (Zawody i związane z nim czynności)
04 Employment and work conditions (Warunki pracy i zatrudnienia)
04 Temporary work (Praca dorywcza)
04 Job market (Rynek pracy)
04 Other (Inne)
05 Stages of life (Etapy życia)
05 Family and friends (Członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele)
05 Everyday activities (Czynności życia codziennego)
05 Free time activities (Formy spędzania czasu domowego)
05 Holidays and celebrations (Święta i uroczystości)
05 Lifestyle, conflicts and problems (Styl życia, konflikty i problemy)
05 Other (Inne)
Różne nieznane słówka
Alfabet angielski
06 Food products (Artykuły spożywcze)
06 Meals and their preparation (Posiłki i ich przygotowanie)
06 Eating places (Lokale gastronomiczne)
06 Dieting (Diety)
06 Other (Inne)
07 Types of of shops (Rodzaje sklepów)
07 Describing products (Opisywanie produktów)
07 Selling and buying (Sprzedawanie i kupowanie)
07 Complaining (Reklamacje)
07 Advertising (Reklama)
07 Services (Korzystanie z usług)
07 Means of payment (Środki płatnicze)
07 Banks (Banki)
07 lnsurance (Ubezpieczenie)
07 Other (Inne)
08 Travelling and means of transport (Podróżowanie i środki transportu)
08 Tourist information (Informacja turystyczna)
08 Accommodation (Baza noclegowa)
08 Trips and sightseeing (Wycieczki i zwiedzanie)
08 Accidents (Wypadki)
08 Other (Inne)
09 Forms of culture (Dziedziny kultury)
09 Artists and their work (Twórcy i ich dzieła)
09 Participating in cultural events (Uczestnictwo w kulturze)
09 Mass media (Media)
09 Other (Inne)
10 Types of sport (Dyscypliny sportu)
10 Sporting events (Imprezy sportowe)
10 Other (Inne)
11 Physical and mental state (Samopoczucie)
11 Body parts (Części ciała)
11 Illnesses, symptoms and treatment (Choroby, ich objawy i leczenie)
11 Healthy lifestyle (Zdrowy styl życia)
11 The disabled (niepełnosprawni)
11 Addictions (Uzależnienia)
11 Health care (Ochrona zdrowia)
11 Other (Inne)
12 Areas of science and scientists (Dziedziny nauki i naukowcy)
12 lnventions and discoveries (Wynalazki i odkrycia)
12 Scientific research (Badania naukowe)
12 Using technology (Korzystanie z urządzeń technicznych)
12 lnformation and communication technology (Technologie informacyjno-komunikacyjne)
12 Technical failures (Awarie techniczne)
12 Other (Inne)
13 The weather and climate (Pogoda i klimat)
13 Animals and plants (Świat roślin i zwierząt)
13 Geographical features (Krajobraz)
13 Environmental threats (Zagrożenia środowiska naturalnego)
13 Environment protection (Ochrona środowiska naturalnego)
13 Natural disasters (Klęski żywiołowe)
13 The universe (Przestrzeń kosmiczna)
13 Other (Inne)
14 State structure and offices (Struktura państwa i urzędy)
14 International and social organisations (Organizacje społeczne i międzynarodowe)
14 Domestic and international conflicts (Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe)
14 Crime (Przestępczość)
14 The justice system (Wymiar sprawiedliwości)
14 Social policy (Polityka społeczna)
14 Economy (Gospodarka)
14 Other (Inne)
state structure and offices extended
crime, the justice system, domestic and international conflicts
Economy extended/ gospodarka rozszerzone
14. Other extended
the weather an climate extended
13. Animals and plants extended
Arduino
Chapter 4 Respiration

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.