0 Person gefällt das. Geben Sie einen Like!

sylwiawalocha sylwiawalocha

Die Verwendung von VocApp1588Tagen. Ich lerne von VocApp73Tage, einschließlich stetig seit0Tagen. Ich bin der Autor50Sets. Das letzte Mal war ich, Sie sehen können2018-09-23 17:34:35.

Meine Interessen

angielski

Meine Vokabelkarteien


Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
żywienie
przygotowanie żywności
żywienie cd 2
żywienie cd 3
zakupy i usługi cz1
zakupy i usługi cz.2
zakupy i usługi cz.3
zakupy i usługi cz.4
podróżowanie i turystyka cz.1
podróżowanie i turystyka cz.2
podróżowanie i turystyka cz.3
podróżowanie i turystyka cz.4
podróżowanie i turystyka cz.5
Opisywanie ilustracji
Spekulowanie na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji
Dyscypliny sportu
Sprzęt sportowy
Sport- miejsca
Sport- osoby
Uprawianie sportu
Uprawianie sportu cz.2
Wydarzenia sportowe
Części ciała
Choroby cz.1
Choroby cz.2
Samopoczucie
Leczenie
Służba Zdrowia
Niepełnosprawność
Tryb życia i uzależnienia
Naukowcy i dzidziny nauki
Badania i odkrycia naukowe
Badania i odkrycia naukowe cz.2
Technika i obsługa urządzeń
Technologie informacyjne
Technologie informacyjne
Krajobraz
Klimat
Roślinność
Zwierzęta cz.1
Zwierzęta cz.2
Klęski żywiołowe
Zagrożenia środowiska
Zagrożenia środowiska cz.2
Źródła energii

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.