Concluzie - Conclusion

 0    14 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
luând în considerarea toate aspectele
Lernen beginnen
all things considered
în cele din urmă
Lernen beginnen
lastly
Având în vedere dovezile pe care le-am prezentat, cred că este corect să spunem că...
Lernen beginnen
In view of the evidence I have presented I think it is fair to say that...
Ca să concluzionez prezentarea mea,...
Lernen beginnen
To conclude my presentation,...
După tot ce s-a spus și făcut cred că putem concluziona că...
Lernen beginnen
After all is said and done I think we can conclude that...
Aceasta este în mod clar o problemă foarte complexă, dar luând în calcul dovezile pe care le-am văzut, aș spune că ... / se pare că...
Lernen beginnen
This is clearly a very complex issue but on the strength of the evidence I have seen I would say that ... | it seems that...
una peste alta
Lernen beginnen
all in all
+7 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Business English - Prezentări"
(Insgesamt 347 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.