consolidation 2

 0    136 Datenblatt    karolpawlowski3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
uciec z (więzienia)
Lernen beginnen
break away
przeszkadzać
Lernen beginnen
break in
Przerwać nagle coś
Lernen beginnen
break off
zepsuć się
Lernen beginnen
break down
wedrzeć się siłą,
Lernen beginnen
break in
załamywać się
Lernen beginnen
break down
zerwać z (np tradycją)
Lernen beginnen
break with
przedrzeć się, dokonać odkrycia
Lernen beginnen
break through
zerwać związek
Lernen beginnen
break up
zacząć płakać
Lernen beginnen
break down
wybuchać
Lernen beginnen
break out
puścić
Lernen beginnen
break up
Co się z nim stało?
Lernen beginnen
What has become of him?
Nawet nie mrugnął
Lernen beginnen
He didn't even blink at
nie licz na to
Lernen beginnen
Do not bank on it
wkrótce ucichnie
Lernen beginnen
soon blow over
zarezerwować
Lernen beginnen
book up
Jego twierdzenie potwierdza prawdę
Lernen beginnen
His statement bears out the truth
wybuchać
Lernen beginnen
blow up
odświeżyć mój włoski
Lernen beginnen
brush up my Italian
przedrzeć się
Lernen beginnen
break through
zebrać kolekcję
Lernen beginnen
built up a collection
spalić, zniszczyć
Lernen beginnen
burn down
zkończyć
Lernen beginnen
burn up
nosić
Lernen beginnen
bear
cały w siniakach
Lernen beginnen
black and blue all over
za kratkami
Lernen beginnen
behind bars
pełen życia, żywe srebro
Lernen beginnen
full of beans
popełnić gafę
Lernen beginnen
drop a brick
pełen, mający dosyć, otłuszczony
Lernen beginnen
browned off
natchnienie
Lernen beginnen
a brainwave
z nienacka, niespodziewanie
Lernen beginnen
out of blue
wyjść na swoje
Lernen beginnen
break even
bardzo drogie
Lernen beginnen
cost a comb
ogólnie mówiąc
Lernen beginnen
by and large
z zimną krwią
Lernen beginnen
in cold blood
owijać w bawełnę
Lernen beginnen
beating about/around the bush
wziąć byka za rogi
Lernen beginnen
take the bull by the horns
obnażony
Lernen beginnen
laid bare
przypominać, kojarzyć
Lernen beginnen
rings a bell
ulubieniec, oczko w głowie
Lernen beginnen
blue-eyed boy
być na granicy
Lernen beginnen
in the balance
być bankrutem
Lernen beginnen
be broke
być na czarnej liście
Lernen beginnen
to be in the black books
wyznać, przyznać się
Lernen beginnen
to make a clean breast of sth
grom z jasnego nieba
Lernen beginnen
a bolt from the blue
być czarny lub biały
Lernen beginnen
to be in black and white
odwalić kitę
Lernen beginnen
kick the bucket
odegrać się na kimś za coś
Lernen beginnen
to get our own back
szczęście w nieszczęściu
Lernen beginnen
blessing in disguise
sprawia że jestem wściekły
Lernen beginnen
makes my blood boil
Czuję w moich kościach
Lernen beginnen
feel in my bones
pytasz pod złym adresem
Lernen beginnen
barking up the wrong tree
schlebiać komuś
Lernen beginnen
butter sb up
nie oczekuj tego, to mało prawdopodobne
Lernen beginnen
don't hold your breath
na gorącym uczynku
Lernen beginnen
red-handed
zadać cios
Lernen beginnen
deal a blow to
ogólnie mówiąc
Lernen beginnen
by and large
cieszyć się, że się już kogoś nie zobaczy
Lernen beginnen
see the back of sb
podobny w charakterze do ojca lub matki
Lernen beginnen
a chip off the old block
sztywniak, ktoś kto nie potrafi się dobrze bawić
Lernen beginnen
wet blanket
zarozumiały, arogancki
Lernen beginnen
big headed
uczciwy, szczery
Lernen beginnen
above board
dbać o
Lernen beginnen
take care of
zgodne z
Lernen beginnen
consistent with
należą do
Lernen beginnen
belong to
wycelować
Lernen beginnen
aim to
zgodny z
Lernen beginnen
agreeable with
nieostrożny
Lernen beginnen
careless on
znudzony
Lernen beginnen
bored with
przykuta do wózka
Lernen beginnen
confide to wheelchair
obawiać się o coś
Lernen beginnen
apprehensive about
być cierpliwym wobec kogoś
Lernen beginnen
bear with sb
nie mieć wyboru w tej sprawie
Lernen beginnen
to have no choice on the matter
wtrącać się
Lernen beginnen
to meddle with
w zasięgu wzroku
Lernen beginnen
in sight
w toku
Lernen beginnen
in hand
od pierwszego spojrzenia
Lernen beginnen
on sight
być wściekłym na kogoś (o coś)
Lernen beginnen
to blow up at sb
zbity z tropu, zmieszany
Lernen beginnen
baffled by
jest zbieżny
Lernen beginnen
coincides
Pod wpływem chwili
Lernen beginnen
on the spur of the mome
różni się od
Lernen beginnen
different from
plusy i minusy
Lernen beginnen
mixed blessing
prowadzić twarde warunki
Lernen beginnen
to drive a hard bargain
mieć obsesję na punkcie czegoś
Lernen beginnen
to have a bee in one's bonnet
motyle w brzuchu (objaw zdenerwowania)
Lernen beginnen
butterflies in stomach
czapeczka
Lernen beginnen
bonnet
zbyt wielu kucharzy psuje rosół
Lernen beginnen
too many cooks spoil the broth
jeden szew, oszczędza dziewięć. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Lernen beginnen
a stich in time saves nine
lepszy w garści niż skowronek na dachu.
Lernen beginnen
A bird in the hand is worth two in the bush.
Za dużo wodzów, a za mało Indian
Lernen beginnen
Too many chiefs and not enough Indians
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Lernen beginnen
The early bird catches the worm.
Rób siano, gdy świeci słońce. Kuj żelazo póki gorące.
Lernen beginnen
Make hay while the sun shines
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Lernen beginnen
Every cloud has a silver lining
Nigdy nie pada, ale leje. Gdy robi się coraz gorzej.
Lernen beginnen
It never rains but it pours.
Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.
Lernen beginnen
There is no use crying over spilled milk.
Działania mówią głośniej niż słowa.
Lernen beginnen
Action speak louder than words.
lekarstwo
Lernen beginnen
cure
lekarstwem na
Lernen beginnen
remedy for
uzdrowić
Lernen beginnen
heal
leczyć
Lernen beginnen
treat
szczupły
Lernen beginnen
slim
chude mięso
Lernen beginnen
lean meat
bardzo chudy
Lernen beginnen
skinny
smukły
Lernen beginnen
slender
zbutwiałe
Lernen beginnen
decayed
zgniły
Lernen beginnen
rotten
zmarnowany
Lernen beginnen
wasted
rozkładać się
Lernen beginnen
decompose
świergot
Lernen beginnen
twitter
warczeć
Lernen beginnen
snarl
wycie
Lernen beginnen
howl
beczeć
Lernen beginnen
bleat
zabójstwo
Lernen beginnen
assassination
ubój
Lernen beginnen
slaughter
wykonać
Lernen beginnen
execute
masakra
Lernen beginnen
massacre
kawałki
Lernen beginnen
chunks
okruch
Lernen beginnen
crumb
kostki
Lernen beginnen
cubes
kotlet
Lernen beginnen
chop
pokrojone w kostkę
Lernen beginnen
diced
szatkowane
Lernen beginnen
shredded
mięso mielone
Lernen beginnen
minced meat
tarty ser
Lernen beginnen
greated cheese
zanika
Lernen beginnen
fades
znikać
Lernen beginnen
vanish
blady
Lernen beginnen
pale
rzucić monetą
Lernen beginnen
toss a coin
ciskać
Lernen beginnen
hurl
rzut, cisnąć
Lernen beginnen
cast
kopiowane
Lernen beginnen
copied
naśladowane
Lernen beginnen
imitated
gorliwie naśladować, konkurować.
Lernen beginnen
emulate
fałszywy
Lernen beginnen
fake

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.