Cooper Glossary 0

 0    25 Datenblatt    Maria. bogucka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
faza
Lernen beginnen
phase
design
Lernen beginnen
schemat
abate
Lernen beginnen
zmniejszyć
variable
Each variable must be declared.
Lernen beginnen
zmienna
Każda zmienna musi zostać zadeklarowana.
eksperymentalny
Lernen beginnen
experimental
uzyskać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
Lernen beginnen
obtain
We have obtained what we wanted.
początkowy
Lernen beginnen
initial
wycofać
Chcę wycofać moje poparcie dla prezesa.
Lernen beginnen
withdraw
I'd like to withdraw my support for the CEO.
odpowiadać
Muszę odpowiedzieć na pytania klientów.
Lernen beginnen
respond
I have to answer customers' inquiries.
stały
To może być trwałe uszkodzenie.
Lernen beginnen
steady
It can be steady damage.
wzmacniać
Lernen beginnen
reinforce
rewers
Lernen beginnen
reverse
trójfazowy
Lernen beginnen
three-phase
zgodny
Lernen beginnen
consistent
leczenie
Opracowano nową metodę leczenia raka.
Lernen beginnen
treatment
New treatment for cancer has been devised.
marszczyć
Lernen beginnen
crease
tendencja
Tamtego wieczora wiał wiatr zachodni z tendencją do skręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Lernen beginnen
trend
A west wind with a tendency to veer was blowing that evening.
częstotliwość
Lernen beginnen
frequency
obserwować
Obserwujemy zachowanie wieloryba.
Lernen beginnen
observe
We're observing the behaviour of the whale.
anegdota
Lernen beginnen
anecdote
bodziec
Lernen beginnen
stimulus
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
Lernen beginnen
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
warunek
Możesz wyjść pod kilkoma warunkami.
Lernen beginnen
condition
You can go out under certain conditions.
replikować
Lernen beginnen
replicate
motyw
Lernen beginnen
motive

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.