crisis manageement

 0    117 Datenblatt    przemyslawkolodziej5555
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Analyse
Lernen beginnen
analizować
Disclose
Lernen beginnen
ujawniać
Inform
Lernen beginnen
poinformować
Practise
Lernen beginnen
ćwiczyć
Predict
Lernen beginnen
przepowiadać
Set up
Lernen beginnen
ustawiać
Work out
Lernen beginnen
opracuj
Ensure
Lernen beginnen
zapewnić
Role-play
Lernen beginnen
odgrywanie ról
Find-out
Lernen beginnen
odkryć
Write down
Lernen beginnen
zanotować
Circulate
Lernen beginnen
rozpowszechniać cyrkulować
Occur
Lernen beginnen
pojawić się występować
Deal with
Lernen beginnen
poradzić sobie
You took to
Lernen beginnen
wziąłeś podjąłeś
Under stress
Lernen beginnen
pod wpływem stresu
During
Lernen beginnen
podczas
Recent
Lernen beginnen
niedawny
Admission of liability
Lernen beginnen
przyznanie odpowiedzialności
Response speed
Lernen beginnen
szybkość reakcji
Press conference
Lernen beginnen
konferencja prasowa
Press release
Lernen beginnen
informacja prasowa
Flow of information
Lernen beginnen
przepływ informacji
Contingency plan
Lernen beginnen
plan awaryjny
Legal action
Lernen beginnen
postępowanie prawne
Loss of confidence
Lernen beginnen
utrata pewności siebie
Issue a press release
Lernen beginnen
wydać komunikat prasowy
Implement an action plan
Lernen beginnen
wdrożyć plan
Take legal action
Lernen beginnen
podjąć kroki prawne
Hold a press conference
Lernen beginnen
zorganizować konferencję prasową
Suffer loss of confidence
Lernen beginnen
cierpieć utratę zaufania
Prepare a contingency plan
Lernen beginnen
przygotować plan awaryjny
Essential
Lernen beginnen
Kluczowy
Avoid
Lernen beginnen
uniknąć
Written statement
Lernen beginnen
pisemne oświadczenie
Share holders
Lernen beginnen
akcjonariusze
Advance
Lernen beginnen
postep
Prepared in advance
Lernen beginnen
przygotowane wcześniej
Backup
Lernen beginnen
utworzyć kopię zapasową
Court
Lernen beginnen
sąd
Threat
Lernen beginnen
zagrożenie grozić
An acceptance
Lernen beginnen
akceptacja
Responsibility
Lernen beginnen
odpowiedzialność
Suffer
Lernen beginnen
ponieść ucierpieć
Decline
Lernen beginnen
upadek zanik
Frankly
Lernen beginnen
szczerze
Acknowledge
Lernen beginnen
uznać przyznać
We are gonna
Lernen beginnen
będziemy
Causes
Lernen beginnen
przyczyny
Classic advice
Lernen beginnen
klasyczna rada
Thing to do is to
Lernen beginnen
rzeczą do zrobienia jest
Treated differently
Lernen beginnen
traktowane inaczej
Instead
Lernen beginnen
zamiast
Formal product recall
Lernen beginnen
formalne wycofanie produktu
Owners
Lernen beginnen
właściciele
Folding mechanism
Lernen beginnen
mechanism składania
Dispatched
Lernen beginnen
wysłane
As in the us
Lernen beginnen
jak w usa
Outrage ensued
Lernen beginnen
nastąpiło oburzenie
Stroller
Lernen beginnen
wózek dziecinny
Executive
Lernen beginnen
wykonawcy
Coverage
Lernen beginnen
pokrycie
Grasp why
Lernen beginnen
zrozumieć dlaczego
Media release
Lernen beginnen
informacja prasowa
Surely
Lernen beginnen
na pewno
I concluded
Lernen beginnen
doszedłem do wniosku
There in
Lernen beginnen
w tym
Face similar
Lernen beginnen
stoją z podobnymi
Has announced
Lernen beginnen
ogłosił
While
Lernen beginnen
podczas
Coping with
Lernen beginnen
radzić sobie z
Accelerate
Lernen beginnen
przyspieszyć
Announcement of the recall leaked early
Lernen beginnen
ogłoszenie wycofania wyciekło wcześnie
Was left floundering
Lernen beginnen
został oszołomiony
Fall into the trap
Lernen beginnen
wpaść w pułapkę
Of being inwardly focused and failing to relize how customers will react
Lernen beginnen
bycie wewnętrznie soncentrowanym I niezrozumienie jak zareagują klienci
Appear to be treating
Lernen beginnen
wydają się leczyć
Recovery
Lernen beginnen
poprawa
Audit
Lernen beginnen
sprawdzać
Rebuilding
Lernen beginnen
przebudowa
Pushchair
Lernen beginnen
wózek
Headline
Lernen beginnen
nagówek
Brand
Lernen beginnen
marka
Mention
Lernen beginnen
wzmianka
Content
Lernen beginnen
zawartość
Face a problem
Lernen beginnen
stawić czoła problemom
Reassure the public
Lernen beginnen
uspokoić opinie publiczną
Cope with an issue
Lernen beginnen
radzić sobie z problemem
Deal with a crisis
Lernen beginnen
radzić sobie z kryzysem
Handle an investigation
Lernen beginnen
prowadzić dochodzenie
Issue a Warming
Lernen beginnen
wydać ostrzeżenie
Announced a recall
Lernen beginnen
ogłosić wycofanie
Not handled
Lernen beginnen
nieobsługowany
Announced
Lernen beginnen
ogłosił
Issuing repair kits
Lernen beginnen
wystawianie zestawów naprawczych
For up to
Lernen beginnen
dla maksymalnie
It had sold
Lernen beginnen
sprzedał się
Over the past decade
Lernen beginnen
przez ostatnią dekadę
Over
Lernen beginnen
przez
Cases
Lernen beginnen
przypadki
Fingertips
Lernen beginnen
opuszki palców
Chopped off
Lernen beginnen
odcięty
Hingers
Lernen beginnen
zawiasy
Overwhelmed
Lernen beginnen
przytłoczony
Meanwhile
Lernen beginnen
w międzyczasie
Inevitable
Lernen beginnen
nieunikniony
Robust
solidny
Lernen beginnen
krzepki
Fallible
Lernen beginnen
omylny
Accountancy
Lernen beginnen
księgowość
Disappear
Lernen beginnen
znikać
Suddenly
Lernen beginnen
nagle
Foressen
Lernen beginnen
przewidywany
Threat exists
Lernen beginnen
zagrożenie istnieje
Possibility
Lernen beginnen
możliwość ewentualność
Involving
Lernen beginnen
dotyczyć angażujący
Withdraw
Lernen beginnen
wycofać odstąpić
Announce ainvestigation
Lernen beginnen
ogłosić dochodzenie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.