CV, Cover letter

 0    38 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
afterward
Lernen beginnen
potem
subsequently
We presented a proposal which was subsequently accepted by managers.
Lernen beginnen
następnie
Zaprezentowaliśmy propozycję, która została następnie zaakceptowana przez managerów.
following
Lernen beginnen
następujący
following the decision
Lernen beginnen
w następstwie decyzji
following my decision
Lernen beginnen
po mojej decyzji
Following my promotion, I designed the Northside Professional Center.
Lernen beginnen
Po mojej promocji zaprojektowałem Northside Professional Center.
Following that, I was recognized as Architect of the Year.
Lernen beginnen
Następnie zostałem uznany Architektem Roku.
previously
Lernen beginnen
poprzednio
prior to something
Lernen beginnen
przed czymś
Prior to my time managing HR, I wrote training courses.
Lernen beginnen
Przed rozpoczęciem zarządzania HR pisałem szkolenia.
curently
Lernen beginnen
curently
head of
He's the head of quality assurance.
Lernen beginnen
szefem
On jest szefem zapewnienia jakości.
heads
Lernen beginnen
kieruje
She heads the sales department.
Lernen beginnen
Kieruje działem sprzedaży.
head
He's the head teacher.
Lernen beginnen
główny
On jest głównym nauczycielem.
assistants principal
assistant sales director
Lernen beginnen
asystent dyrektora
asystent dyrektora sprzedaży
associate
associate managing editor
Lernen beginnen
współpracownik, wspólnik
współpracować z edytorem zarządzającym
accomplish
I'm sure you will recover from depression and accomplish great things. After a storm always comes a calm.
Lernen beginnen
osiagać
Jestem pewien, że wyjdziesz z depresji i osiągniesz wielkie rzeczy. Po burzy zawsze przychodzi spokój.
accomplishment
Lernen beginnen
osiągnięcie
accomplished
Lernen beginnen
osiągnięty
achieve
Lernen beginnen
osiągać
achievement
Lernen beginnen
osiągniecie
expertise
He lacks any expertise in this field.
Lernen beginnen
ekspertyza
Brakuje mu wiedzy w tej dziedzinie.
expert
Experts say that the system isn’t secure.
Lernen beginnen
ekspert
Eksperci twierdzą, że system nie jest bezpieczny.
promote
Lernen beginnen
promować, awansować
promotion
Lernen beginnen
promocja, awans
recognise
Lernen beginnen
rozpoznać
recognition
Lernen beginnen
rozpoznawalność, uznanie
recognizable
Lernen beginnen
rozpoznawalny
deserve
Lernen beginnen
zasłużyć
deserved
Lernen beginnen
zasłużony
I graduated with an MS in accounting.
Lernen beginnen
Ukończyłem z MS w rachunkowości.
He has such extensive experience.
Lernen beginnen
Ma takie rozległe doświadczenie.
It's a solid background in accounting.
Lernen beginnen
To solidne zaplecze rachunkowe.
I majored in chemistry.
Lernen beginnen
Ukończyłem chemię.
I have a solid background in product development.
Lernen beginnen
Mam solidne doświadczenie w rozwoju produktu.
I have extensive experience in managing big projects.
Lernen beginnen
Mam duże doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami.
I was promoted to director of sales in 2010.
Lernen beginnen
Zostałem awansowany na dyrektora sprzedaży w 2010 roku.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.