czasownik frazowy come

 0    21 Datenblatt    sebii123
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
spotkać kogoś przypadkiem, znaleźć coś przypadkiem
Wczoraj wpadłem na Sally.
Lernen beginnen
come across
I came across Sally yesterday.
zdarzyć się, stać się (zwłaszcza niespodziewanie)
Lernen beginnen
come about
pojawiać się, zbliżać się
Pociąg powinien pojawić się niedługo.
Lernen beginnen
come along
The train should come along soon.
rozpadać się na kawałki, rozbijać się
Książka rozpadła się w moich rękach.
Lernen beginnen
come apart
The book came apart in my hands.
przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą)
Może wpadniecie oboje na drinka?
Lernen beginnen
come around
Why don't you both come around for a drink?
dojść do siebie, odzyskać przytomność
Lernen beginnen
come around
nawiązywać do czegoś, przypominać coś
Lernen beginnen
come back to sth
sprowadzać się do czegoś (np. jakiś problem)
Lernen beginnen
come down to sth
zachorować na coś
Zachorował na ospę w wieku 30 lat.
Lernen beginnen
come down with something
He came down with the chickenpox at the age of thirty.
odpaść, odejść (np. o farbie)
Farba w moim pokoju odpada.
Lernen beginnen
come off
The paint in my room comes off.
udać się, powieść się
Impreza urodzinowa mojej siostry udała się całkiem nieźle.
Lernen beginnen
come off
My sister's birthday party came off pretty well.
No, dalej!
Lernen beginnen
Come on!
natknąć się na kogoś przypadkiem
Natknąłem się na nią przypadkiem, kiedy robiłem zakupy.
Lernen beginnen
come on
I came on her when I was doing shopping.
schodzić (np. o plamie)
Te plamy od czekolady nie chcą zejść.
Lernen beginnen
come out
These chocolate stains won't come out.
wychodzić na jaw
Prawda wyszła na jaw dopiero po fakcie.
Lernen beginnen
come out
The truth came out only after the fact.
wychodzić, pojawiać się (np. o słońcu, gwiazdach
Słońce wyszło o piątej rano.
Lernen beginnen
come out
The sun came out at 5 a.m.
przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
Zaprosiłem ich, by przyjechali do naszego domu.
Lernen beginnen
come over
I invited them to come over to our house.
dojść do skutku, ukonstytuować się
Nasz plan musi dojść do skutku!
Lernen beginnen
come through
Our plan has to come through!
pojawiać się, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
Pytanie o jego skromność nigdy nie padło.
Lernen beginnen
come up
The question about his modesty never came up.
wypadać, zdarzyć się (np. nieprzewidziane wydarzenie)
Zadzwoniłabym wcześniej, ale wypadło mi coś bardzo ważnego.
Lernen beginnen
wypadać, zdarzyć się (np. nieprzewidzian Englisch
come up
I would have called earlier, but something really important came up.
znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu)
Lernen beginnen
come up with sth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.