Czasowniki frazowe (phrasal verbs)

 0    130 Datenblatt    lukaszhanczyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
be about to
Lernen beginnen
mieć zamiar, mieć zaraz coś zrobić
be after
Lernen beginnen
ścigać
be for
Lernen beginnen
zgadzać się
be off
Lernen beginnen
być nieobecnym
be on
Lernen beginnen
być (obecnie) w telewizji
be out
Lernen beginnen
zgasnąć, być poza domem, wyjść z mody
be up to
Lernen beginnen
zajmować się (czymś)
come across
Lernen beginnen
napotkać, spotkać, natknąć się
come about
Lernen beginnen
stać się, zdarzyć się
come down
Lernen beginnen
obniżać się, spadać
come into
Lernen beginnen
odziedziczyć, otrzymać
come off
Lernen beginnen
powieść się
come out
Lernen beginnen
wyjść, wyjść na jaw, zadebiutować
come round
Lernen beginnen
dojść do siebie
come to
Lernen beginnen
dojść do siebie
come up
Lernen beginnen
pojawić się (np. o kwestii w dyskusji)
come up to
Lernen beginnen
równać się
fall apart
Lernen beginnen
rozlecieć się
fall back
Lernen beginnen
wrócić, zawrócić
fall back on
Lernen beginnen
uciec się do
fall behind
Lernen beginnen
odstawać, obsuwać się
fall down
Lernen beginnen
zmniejszać się, spaść
fall for
Lernen beginnen
zakochać się, dać się nabrać
fall off
Lernen beginnen
odpaść
fall out with
Lernen beginnen
kłócić się z
fall through
Lernen beginnen
nie udać się
give somebody away
Lernen beginnen
zdradzić kogoś (np. blizna na twarzy zdradziła jego tożsamość)
give back
Lernen beginnen
oddać, zwrócić
give in
Lernen beginnen
poddać się
give off
Lernen beginnen
wydzielać coś, ogłosić coś
give on to
Lernen beginnen
prowadzić do
give out
Lernen beginnen
skończyć się, wydawać
get along
Lernen beginnen
współpracować
get around
Lernen beginnen
unikać
get at
Lernen beginnen
dorwać się, sugerować
get somebody down
Lernen beginnen
gnębić kogoś
get down to
Lernen beginnen
zabrać się do
get on
Lernen beginnen
robić progres, zgadzać się, prawie
get over
Lernen beginnen
dojść do siebie, mieć dość
get round
Lernen beginnen
unikać
get through
Lernen beginnen
przetrwać, ukończyć
go around
Lernen beginnen
okrążyć, obiec
go back
Lernen beginnen
wrócić
go down
Lernen beginnen
zostać przyjętym/odebranym (np. o przemowie)
go in
Lernen beginnen
wziąć udział
go into
Lernen beginnen
badać, przyglądać się czemuś
go off
Lernen beginnen
wybuchnąć, odejść
go on
Lernen beginnen
kontynuować
go over
Lernen beginnen
sprawdzić
go to
Lernen beginnen
podjąć trud, udać się do
go up
Lernen beginnen
wzrastać, być stawianym (np. o budynku)
look down on
Lernen beginnen
patrzeć z pogardą na
look for
Lernen beginnen
oczekiwać, szukać
look in
Lernen beginnen
odwiedzić
look into
Lernen beginnen
badać, analizować
look on
Lernen beginnen
rozważać, patrzeć się na
look over
Lernen beginnen
oglądać
look through
Lernen beginnen
czytać, przejrzeć
look up
Lernen beginnen
szukać słowa w słowniku, prosperować
look somebody up
Lernen beginnen
odwiedzić kogoś
look up to
Lernen beginnen
podziwiać, darzyć szacunkiem
make for
Lernen beginnen
udać się w kierunku
make of
Lernen beginnen
sądzić (o czymś)
make off
Lernen beginnen
uciec
make out
Lernen beginnen
zdołać dostrzec/usłyszeć
make up one's mind
Lernen beginnen
zdecydować się
make up
Lernen beginnen
wymyślić, pogodzić się
make up for
Lernen beginnen
nadrobić, odrobić, zrekompensować
pull ahead
Lernen beginnen
wyprzedzić
pull apart
Lernen beginnen
odsunąć od siebie (np. ludzi), rozdzielać
pull away
Lernen beginnen
oddalić się
pull back
Lernen beginnen
wycofać się
pull down
Lernen beginnen
zburzyć
pull for
Lernen beginnen
wspierać, kibicować
pull in
Lernen beginnen
zatrzymać się, przyciągać
pull off
Lernen beginnen
udać się, usunąć
pull on
Lernen beginnen
założyć ubranie, wycofać się (np. z zawodów)
pull over
Lernen beginnen
zatrzymać pojazd na poboczu
put aside
Lernen beginnen
odłożyć (np. pieniądze)
put away
Lernen beginnen
odłożyć (np. pieniądze), odłożyć coś z powrotem
put by
Lernen beginnen
odłożyć (np. pieniądze)
put down
Lernen beginnen
tłumić, przypisywać, usypiać
put forward
Lernen beginnen
wytoczyć, wysunąć, przedłożyć
put in
Lernen beginnen
pracować, włożyć, zainstalować
put off
Lernen beginnen
odłożyć, przełożyć
put on
Lernen beginnen
założyć, ubrać się
put out
Lernen beginnen
ugasić ogień
put somebody up
Lernen beginnen
udostępnić komuś łóżko na noc
put up
Lernen beginnen
budować, wznosić
put up with
Lernen beginnen
tolerować, znosić
stand about
Lernen beginnen
stać nic nie robiąc
stand aside
Lernen beginnen
odsunąć się na bok, nie brać udziału
stand back
Lernen beginnen
odsunąć się
stand by
Lernen beginnen
dotrzymać (np. obietnicy), być w stanie gotowości
stand down
Lernen beginnen
ustępować
stand for
Lernen beginnen
oznaczać, tolerować, przejąć czyjąś rolę, podtrzymywać swoje żądania
stand in
Lernen beginnen
być w zastępstwie
stand out
Lernen beginnen
wyróżniać się
stand up to
Lernen beginnen
przeciwstawiać się, bronić się
stay away
Lernen beginnen
unikać, trzymać się z dala
stay behind
Lernen beginnen
zostać
stay in
Lernen beginnen
zostać w domu
stay on
Lernen beginnen
pozostać w szkole/pracy dłużej niż zwykle
stay out
Lernen beginnen
zostać, być poza domem
stay over
Lernen beginnen
zostać na noc
stay up
Lernen beginnen
nie kłaść się spać
take after
Lernen beginnen
przypominać, wyglądać podobnie do
take back
Lernen beginnen
wycofać, cofać (np. słowa)
take down
Lernen beginnen
pisać, zapisać
take in
Lernen beginnen
nabrać (kogoś), przyjmować
take off
Lernen beginnen
obniżyć (np. cenę), zdjąć ubranie, oderwać się od ziemi (samolot)
take on
Lernen beginnen
zatrudniać, prowadzić rekrutację, podjąć
take over
Lernen beginnen
przejąć kontrolę
take to
Lernen beginnen
lubić
take up
Lernen beginnen
rozpocząć naukę czegoś, zajmować, akceptować
turn away
Lernen beginnen
odmówić (np. wstępu)
turn down
Lernen beginnen
odmówić, obniżyć
turn in
Lernen beginnen
pójść spać
turn on
Lernen beginnen
atakować
turn out
Lernen beginnen
okazać się, wyrzucić, opróżnić (np. kieszenie)
turn over
Lernen beginnen
wywrócić dnem do góry
turn up
Lernen beginnen
zwiększyć, pojawić się, zjawić się
work against
Lernen beginnen
przeciwdziałać, utrudniać
work away at
Lernen beginnen
pracować nad czymś długo
work around
Lernen beginnen
znaleźć sposób na uniknięcie problemów
work off
Lernen beginnen
zrzucać, pozbywać się
worn on
Lernen beginnen
pracować nad
work out
Lernen beginnen
znaleźć, ustalić, trenować
work up
Lernen beginnen
denerwować, irytować
turn off
Lernen beginnen
wyłączać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.