czasowniki nieregularna i odmiana to w 3 czasach

 0    149 Datenblatt    mendelukpaulina
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy mozesz mi pomoc z moim psem
Lernen beginnen
Can you help me with my dog?
Czy mozesz otworzyc okno?
Lernen beginnen
Can you open the window?
On nie potrafi dobrze tanczyc
Lernen beginnen
He can’t dance well
Czy mozesz mi podac dlon z zadaniem domowym
Lernen beginnen
Can you give me a hand with a homework
Jasne
Lernen beginnen
Sure!
Ty nie mozesz palic
Lernen beginnen
You can’t smoke
Czy mozesz otworzyc dla mnie drzwi, prosze
Lernen beginnen
Can you open the door for me, please
Ja mam problem z
Lernen beginnen
I have a problem with
Nie ma problemu
Lernen beginnen
There is no problem
Czy mozesz zrobic mi przysluge
Lernen beginnen
Can you give me a favor?
Obawiam sie
Lernen beginnen
I'm afraid
Ja jestem
Lernen beginnen
I am
Ty jesteś
Lernen beginnen
You are
On jest
Lernen beginnen
He is
Ona jest
Lernen beginnen
She is
Ono jest
Lernen beginnen
It is
My jestesmy
Lernen beginnen
We are
Wy jestescie
Lernen beginnen
You are
Oni sa
Lernen beginnen
They are
Ja bylam
Lernen beginnen
I was
Ty byles
Lernen beginnen
You were
On byl
Lernen beginnen
He was
Ona byla
Lernen beginnen
She was
Ono bylo
Lernen beginnen
It was
My bylismy
Lernen beginnen
We were
Wy byliscie
Lernen beginnen
You've been
Oni byli
Lernen beginnen
They were
Ja bede
Lernen beginnen
I will be
Ty bedziesz
Lernen beginnen
You will be
On bedzie
Lernen beginnen
He will
Ona bedzie
Lernen beginnen
She will be
Ono bedzie
Lernen beginnen
It will be
My bedziemy
Lernen beginnen
We will be
Wy bedziecie
Lernen beginnen
You will be
Oni beda
Lernen beginnen
They will be
terazniejszy
Lernen beginnen
present
przeszly
Lernen beginnen
The past
przyszly
Lernen beginnen
The future
kto?
Lernen beginnen
who?
jak czesto?
Lernen beginnen
how often?
dzialanie?
Lernen beginnen
action?
co?
Lernen beginnen
what?
gdzie?
Lernen beginnen
where?
kiedy?
Lernen beginnen
when?
Ja okazjonalnie jem lazanie w Pizza Hut w Soboty
Lernen beginnen
I occasionally eat lasagna at Pizza Hut on Saturdays
Ona okazjonalnie je lazanie w Pizza Hut w Soboty
Lernen beginnen
She occasionally eats lasagna at Pizza Hut on Saturday
Ja jadlam lazanie w Pizza Hut w ostatnia sobote
Lernen beginnen
I was eating lasagna at Pizza Hut last Saturday
Ja bede jesc lazanis w Pizza Hut w nastepna sobote
Lernen beginnen
I will eat lazania at Pizza Hut next Saturday
obudzić, obudził, obudzony
Lernen beginnen
awake, awoke, awoken
stać się stać
Lernen beginnen
become became become
zaczynać się
Lernen beginnen
begin - began - begun
gryźć
Lernen beginnen
bite - bit - bitten
dmuchać
Lernen beginnen
blow - blew - blown
złamać zepsuty
Lernen beginnen
break broke broken
przynosić
Lernen beginnen
bring - brought - brought
budować
Lernen beginnen
build - built - built
spal - spalony - spalony - spalony
Lernen beginnen
burn - burnt - burned -burnt
kupować
Lernen beginnen
buy - bought - bought
lapac
Lernen beginnen
catch caught caught
wybrać, wybrał, wybrana
Lernen beginnen
choose, chose, chosen
przychodzic przebywac
Lernen beginnen
come came come
kosztować
Lernen beginnen
cost - cost - cost
cięcie nacięcie
Lernen beginnen
cut cut cut
robic
Lernen beginnen
do did done
rysować
Lernen beginnen
draw - drew - drawn
śnić - marzyć - marzył
Lernen beginnen
dream - dreamt - dreamt
pić
Lernen beginnen
drink - drank - drunk
jechac
Lernen beginnen
drive - drove - driven
jeść
Lernen beginnen
eat - ate - eaten
upadac przewracac sie
Lernen beginnen
fall fell fallen
karmić
Lernen beginnen
feed - fed - fed
czuć
Lernen beginnen
feel - felt - felt
walczyć, kłócić się
Lernen beginnen
fight - fought - fought
Znaleziono znalazł znaleźć
Lernen beginnen
find found found
latać
Lernen beginnen
fly - flew - flown
zapominać
Lernen beginnen
forget - forgot - forgotten
wybaczać
Lernen beginnen
forgive - forgave - forgiven
zamarzać
Lernen beginnen
freeze - froze - frozen
dostac
Lernen beginnen
get got gotten
dawac
Lernen beginnen
give gave given
idź poszedł poszedł
Lernen beginnen
go went gone
rosnac
Lernen beginnen
grow grew grown
wieszac
Lernen beginnen
hang hung hung
miec
Lernen beginnen
have had had
słyszeć słyszałem słyszałem
Lernen beginnen
hear heard heard
schować
Lernen beginnen
hide - hid - hidden
uderzać
Lernen beginnen
hit - hit - hit
trzymać
Lernen beginnen
hold - held - held
zachować przechowywane przechowywane
Lernen beginnen
keep kept kept
wiedzieć, znać
Lernen beginnen
know - knew - known
prowadzić
Lernen beginnen
lead led led
nauczyć nauczyłem dowiedziałem
Lernen beginnen
learn learnt learnt
opuszczac wyjezdzac
Lernen beginnen
leave left left
pożyczać (coś komuś)
Lernen beginnen
lend - lent - lent
pozwalac
Lernen beginnen
let let let
gubić tracic
Lernen beginnen
lose - lost - lost
produkowac
Lernen beginnen
make made made
spotkać
Lernen beginnen
meet met met
zapłacić wypłacane wypłacone
Lernen beginnen
pay paid paid
klasc
Lernen beginnen
put put put
czytać
Lernen beginnen
read - read - read
jechac rowerem
Lernen beginnen
ride rode ridden
dzwonić
Lernen beginnen
ring - rang - rung
biegac
Lernen beginnen
run ran run
odpiłować
Lernen beginnen
saw - sawed - sawn
mówić/powiedzieć/wyrażać
Lernen beginnen
say - said - said
zobacz widział widział
Lernen beginnen
see saw seen
sprzedawać
Lernen beginnen
sell - sold - sold
wysyłać
Lernen beginnen
send - sent - sent
ustawiac
Lernen beginnen
set set set
strzelać
Lernen beginnen
shoot - shot - shot
pokazywać
Lernen beginnen
show - showed - shown
zamknij zamykającego kłódkę
Lernen beginnen
shut shut shut
spiewac
Lernen beginnen
sing sang sung
siedziec
Lernen beginnen
sit sat sat
spać
Lernen beginnen
sleep - slept - slept
pachnieć wachac
Lernen beginnen
smell - smelt - smelt
mówić
Lernen beginnen
speak spoke spoken
stac
Lernen beginnen
stand - stood - stood
kradzieży ukradł ukradł
Lernen beginnen
steal stole stolen
wetknac utknac
Lernen beginnen
stick - stuck - stuck
plywac
Lernen beginnen
swim swam swum
brac
Lernen beginnen
take took taken
nauczać
Lernen beginnen
teach - taught - taught
opowiadać
Lernen beginnen
tell - told - told
myslec
Lernen beginnen
think - thought - thought
rzucać rzucił rzucony
Lernen beginnen
throw threw thrown
rozumiec
Lernen beginnen
uderstand uderstood uderstood
budzić się
Lernen beginnen
wake - woke - woken
nosić
Lernen beginnen
wear - wore - worn
zwycięstwo Wygrany
Lernen beginnen
win won won
pisac
Lernen beginnen
write wrote written
pisać
Lernen beginnen
write - wrote - written
w domu
Lernen beginnen
at home
w pracy
Lernen beginnen
at work
w szkole
Lernen beginnen
at school
na lotnisku
Lernen beginnen
at airport
w banku
Lernen beginnen
at the bank
w teatrze
Lernen beginnen
at the teater
u Pauliny
Lernen beginnen
at Paulina’s
u mojej siostry
Lernen beginnen
at my sister’s
u dentysty
Lernen beginnen
at the dentist’s
będę w domu
Lernen beginnen
I will be at home
Będę pracował w domu
Lernen beginnen
I will work at home
Pracowaliśmy wczoraj
Lernen beginnen
We worked yeaterday
Porozmawiam z moim szefem
Lernen beginnen
I will talk with my boss
Rozmawiałem z Tomkiem
Lernen beginnen
I talked with Tomek
Uśmiechnął się
Lernen beginnen
He smiled
Wczoraj użyłem działającej maszyny
Lernen beginnen
I used a running machine yesterday

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.