czasowniki znaczenie

 0    138 Datenblatt    edytaradziszewska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być
Lernen beginnen
to be
stawać się
Lernen beginnen
become - became - become
zaczynać
Lernen beginnen
to begin
łamać
Lernen beginnen
break - broke - broken
przynosić
Lernen beginnen
bring - brought - brought
budować
Lernen beginnen
build - built - built
kupować
Lernen beginnen
to buy
łapać
Lernen beginnen
to catch
wybierać
Lernen beginnen
choose - chose - chosen
przyjść
Lernen beginnen
to come
kosztować
Lernen beginnen
to cost
ciąć
Lernen beginnen
to cut
robić
Lernen beginnen
to do
rysować
Lernen beginnen
draw - drew - drawn
śnić, marzyć
Lernen beginnen
dream
pić
Lernen beginnen
to drink
kierować
Lernen beginnen
drive - drove - driven
jeść
Lernen beginnen
to eat
upadać
Lernen beginnen
to fall over
czuć
Lernen beginnen
feel - felt - felt
znaleźć
Lernen beginnen
find - found - found
latać
Lernen beginnen
to fly
dostawać, otrzymywać
Lernen beginnen
get
dawać
Lernen beginnen
to give
iść
Lernen beginnen
to go
rosnąć
Lernen beginnen
grow - grew - grown
mieć
Lernen beginnen
to have
slyszeć
Lernen beginnen
hear
uderzać
Lernen beginnen
hit - hit - hit
trzymać
Lernen beginnen
hold - held - held
ranić, boleć
Lernen beginnen
hurt
znać, wiedzieć
Lernen beginnen
know
uczyć się
Lernen beginnen
learn
opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
Lernen beginnen
leave
pożyczać
Lernen beginnen
lend
tracić, zgubić
Lernen beginnen
lose
robić, wykonywać
Lernen beginnen
make
znaczyć, oznaczać; mieć na myśli
Lernen beginnen
mean
spotykać, poznać
Lernen beginnen
meet, get to know
płacić
Lernen beginnen
to pay
kłaść
Lernen beginnen
to put
czytać
Lernen beginnen
to read
jeździć
Lernen beginnen
ride
dzwonić
Lernen beginnen
ring - rang - rung
biec
Lernen beginnen
run - ran - run
mówić
Lernen beginnen
speak - spoke - spoken
widzieć
Lernen beginnen
to see
sprzedawać
Lernen beginnen
sell
wysyłać, słać
Lernen beginnen
send
pokazywać
Lernen beginnen
show - showed - shown
zamykać
Lernen beginnen
shut
śpiewać
Lernen beginnen
to sing
siedzieć, siadać
Lernen beginnen
sit, sit down
spać
Lernen beginnen
to sleep
mówić, rozmawiać
Lernen beginnen
speek
spędzać, wydawać
Lernen beginnen
spend - spent - spent
stać
Lernen beginnen
stand - stood - stood
kraść
Lernen beginnen
to steal
pływać
Lernen beginnen
to swim
brać
Lernen beginnen
to take
uczyć kogoś
Lernen beginnen
teach someone
powiedzieć
Lernen beginnen
tell
myśleć, sądzić, uważać
Lernen beginnen
think,
rzucać
Lernen beginnen
throw
budzić
Lernen beginnen
wake - woke - woken
nosić, zakładać
Lernen beginnen
wear,
rozumieć
Lernen beginnen
to understand
wygrywać
Lernen beginnen
win - won - won
pisać
Lernen beginnen
to write
obudzić
Lernen beginnen
awake - awoke - awoken
bić
Lernen beginnen
beat - beat - beaten
ugryźć
Lernen beginnen
bite
krwawić
Lernen beginnen
to bleed
wiać, dmuchać
Lernen beginnen
blow,
palić, parzyć, płonąć
Lernen beginnen
burn,
kopać (np. w ziemi)
Lernen beginnen
dig (eg land)
karmić, żywić
Lernen beginnen
feed,
walczyć, bić się
Lernen beginnen
fight,
zapominać
Lernen beginnen
to forget
wybaczać
Lernen beginnen
forgive - forgave - forgiven
zamarzać
Lernen beginnen
to freeze
zawieszać
Lernen beginnen
hang
chować, ukrywać
Lernen beginnen
hide,
pozwalać
Lernen beginnen
let - let - let
leżeć, kłaść się
Lernen beginnen
lie, lie down
zapalać, rozpalać, oświetlać
Lernen beginnen
light,
rzucać, opuszczać
Lernen beginnen
quit
podnosić się, wzrastać, wschodzić (o słońcu)
Lernen beginnen
rise,
trząść, potrząsać
Lernen beginnen
shake,
świecić, błyszczeć
Lernen beginnen
shine,
strzelać
Lernen beginnen
shoot - shot - shot
tonąć (o statku), zapadać się
Lernen beginnen
sink (ship),
wbijać, wtykać, przyklejać, wystawić
Lernen beginnen
stick,
uderzyć, wybijać
Lernen beginnen
strike,
drzeć, rozdzierać
Lernen beginnen
tear,
znosić, udźwignąć coś, żywić (urazę)
Lernen beginnen
bear
zginać, nachylać
Lernen beginnen
bend,
hodować, wychować, rozmnażać się
Lernen beginnen
breed,
rzucić, zrzucić
Lernen beginnen
cast
rozdawać, postępować, mieć do czynienia, radzić sobie
Lernen beginnen
deal
zabraniać
Lernen beginnen
forbid
klękać, klęczeć
Lernen beginnen
kneel
robić na drutach
Lernen beginnen
knit - knit - knit
prowadzić
Lernen beginnen
lead - led - led
szukać, poszukiwać
Lernen beginnen
seek
umieszczać, ustawiać,
Lernen beginnen
set,
kurczyć się, zbiegać
Lernen beginnen
shrink,
ślizgać się, zjeżdżać
Lernen beginnen
slide, sliding down
dzielić, rodzielać
Lernen beginnen
split,
rozchodzić się, rozprzestrzeniać,
Lernen beginnen
spread,
przysięgać, przeklinać
Lernen beginnen
swear - swore - sworn
zmiatać, zamiatać
Lernen beginnen
sweep,
machnąć, zakołysać
Lernen beginnen
swing,
pojawić się
Lernen beginnen
arise
zakładać się, obstawiać
Lernen beginnen
bet,
umykać, uciekać, opuścić
Lernen beginnen
flee,
położyć, kłaść
Lernen beginnen
lay, put
kręcić, zakręcić czymś/się, obrócić
Lernen beginnen
spin,
śmierdzieć, cuchnąć
Lernen beginnen
stink,
wiązać, złączyć, oprawić (książkę)
Lernen beginnen
bind,
przywrzeć, uczepić się, trzymać się kurczowo
Lernen beginnen
cling,
skradać się, zakradać, piąć się, podchodzić
Lernen beginnen
creep
rzucić, cisnąć
Lernen beginnen
fling
porzucać, zaniechać, opuścić
Lernen beginnen
forsake
przepowiadać, przewidywać
Lernen beginnen
foretell
zemleć, rozkruszyć, zgrzytać, ostrzyć, trzeć
Lernen beginnen
grind,
skakać
Lernen beginnen
to jump, leap
piłować
Lernen beginnen
saw - sawed - sawn/sawed
zrzucać, pozbywać się
Lernen beginnen
shed
zabijać
Lernen beginnen
slay - slew - slain
cisnąć, miotać
Lernen beginnen
sling
przeskakiwać, wyskakiwać
Lernen beginnen
spring
żądlić
Lernen beginnen
sting - stung - stung
zmagać się z czymś, dążyć, starać się, podejmować wysiłek
Lernen beginnen
strive,
kroczyć, stąpać, deptać
Lernen beginnen
tread
płakać, szlochać
Lernen beginnen
cry, weep
nawijać, nakręcać, wić się
Lernen beginnen
wind,
wykręcić, wyżąć coś, wycisnąć
Lernen beginnen
wring

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.