Części ciała

 0    84 Datenblatt    mareklipinski5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pięść
Lernen beginnen
le poing/ la poigne
cios pięścią
Lernen beginnen
le coup de poing
uderzyć pięścią
Lernen beginnen
donner un coup de poing / flanquer un coup de poing
zacisnąć pięść
Lernen beginnen
serrer le poing
palec
Lernen beginnen
le doigt
palec
Lernen beginnen
le doigt
być o włos od czegoś/ być na przededniu czegoś
Lernen beginnen
être à deux doigts de qqch
do szpiku kości
Lernen beginnen
jusqu'au bout des doigt
daj komuś palec, a weźmie całą rękę
Lernen beginnen
si on lui en donne long comme le doigt
oburęczny
Lernen beginnen
à deux mains
ręka, dłoń
Lernen beginnen
la main
mieć wolne ręke w czymś
Lernen beginnen
avoir les mains libres dans qqch
ręczny (nieautomatyczny)
Lernen beginnen
à (la) main
gołymi rękami
Lernen beginnen
à mains nues
z pierwszej ręki
Lernen beginnen
de première main
własnoręcznie
Lernen beginnen
de sa (propre) main
z drugiej ręki
Lernen beginnen
de seconde main
poprosić kogoś o rękę
Lernen beginnen
demander la main de qqn
pobić się z kimś
Lernen beginnen
en venir aux mains avec qqn/ se mettre aux mains avec qqn
zdecydowanie
Lernen beginnen
haut la main
full w pokerze
Lernen beginnen
la main pleine
przyłączyć się (do pracy)
Lernen beginnen
mettre la main à la pâte
Ręce do góry!
Lernen beginnen
Les mains en l'air!
Podaj mi rękę!
Lernen beginnen
Donne-moi la main!
odręczny
Lernen beginnen
esquissé/-ée à main levée
sięgnąć do czegoś
Lernen beginnen
mettre la main à qqch
plecy
Lernen beginnen
le dos
oparcie
Lernen beginnen
le dos
grzbiet (książki)
Lernen beginnen
le dos
styl grzbietowy (pływanie)
Lernen beginnen
le dos
na odwrocie
Lernen beginnen
au dos
na plecach
Lernen beginnen
à plat dos
z odkrytymi plecami
np. sukienka
Lernen beginnen
dos nu
Mam (już) tego dosyć/po dziurki w nosie.
Lernen beginnen
J'en ai plein le dos
pływać stylem grzbietowym
Lernen beginnen
nager sur le dos
noszenie kogoś na barana
Lernen beginnen
prendre qqn sur le dos
kolano
Lernen beginnen
le genou
klęczeć
Lernen beginnen
être à genoux
paść na kolana
Lernen beginnen
se jeter aux genoux
uklęknąć
Lernen beginnen
se mettre à genoux
serce
Lernen beginnen
le cœur
serce, centrum
Lernen beginnen
le cœur
kier (kolor kart)
Lernen beginnen
le cœur
ze złamanym sercem, zdruzgotany
Lernen beginnen
au cœur brisé
nieczuły, bezlitosny, bezwzględny
Lernen beginnen
au cœur de pierre
mieć mdłości
Lernen beginnen
avoir le cœur au bord des lèvres/ avoir mal au cœur
mieć serce na dłoni
Lernen beginnen
avoir le cœur sur la main
szczery, od serca
Lernen beginnen
à cœur ouvert
dobroduszny, życzliwy
Lernen beginnen
de bon cœur
serdecznie
Lernen beginnen
de tout son cœur
rozdzierać komuś serce
Lernen beginnen
déchirer le cœur à qqn
na pamięć
Lernen beginnen
par cœur
wziąć coś sobie do serca
Lernen beginnen
prendre qqch à cœur
o gołębim sercu
Lernen beginnen
qui a bon cœur
sprawiać komuś ból, napełniać kogoś goryczą (o niesprawiedliwym zdarzeniu)
Lernen beginnen
rester sur le cœur de qqn
zimny = bez uczuć
Lernen beginnen
sans cœur
Odczuwam lęk
Lernen beginnen
J'ai le cœur serré.
Niedobrze mi, Słabo się czuje
Lernen beginnen
J'ai mal au cœur
głowa
Lernen beginnen
la tête
mieć zawroty głowy
Lernen beginnen
avoir la tête qui tourne
łysy
Lernen beginnen
à la tête rasée
aussi: chauve
w czele czegoś
np. peletonu
Lernen beginnen
à la tête de qqch
jeden na jednego, indywidualnie
Lernen beginnen
en tête à tête
stać na czele czegoś
np. powstania
Lernen beginnen
être à la tête de qqch
być na czele, prowadzić
np. w zawodach
Lernen beginnen
être en tête
zachować rozsądek/spokój, nie tracić głowy
Lernen beginnen
garder sa tête
obarczać kogoś czymś
Lernen beginnen
jeter qqch à la tête de qqn
z gołą głową, bez czapki
Lernen beginnen
(la) tête nue
objąć/wychodzić na prowadzenie
Lernen beginnen
prendre la tête
dochód na mieszkańca
Lernen beginnen
le revenu par tête
zachcieć się coś komuś
Lernen beginnen
se mettre en tête qqch
wbić sobie coś do głowy
Lernen beginnen
se mettre qqch dans la tête
wyśmiewać kogoś/coś
Lernen beginnen
se payer la tête de qqn
gorąca głowa, narwaniec (o osobie)
Lernen beginnen
la tête brûlée
główna gwiazda
np. programu
Lernen beginnen
la tête d'affiche
główka czosnku
Lernen beginnen
la tête d'ail
główka szpilki
Lernen beginnen
la tête d'épingle
czaszka
Lernen beginnen
la tête de mort
aussi: le crâne
rozstawiony (w sporcie)
Lernen beginnen
tête de série
Dałbym/Dałabym sobie głowę uciąć, że...
Lernen beginnen
Je donnerais ma tête à couper que
pogrozić komuś palcem
Lernen beginnen
dire non de l'index
bez przygotowania, z głowy, na poczekaniu
Lernen beginnen
au pied levé
iść pieszo
Lernen beginnen
aller à pied
podbródek
Lernen beginnen
chin

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.