CZŁOWIEK 16. CECHY CHARAKTERU

 0    88 Datenblatt    Czupakabra666
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
Lernen beginnen
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
Lernen beginnen
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
apologetic
Lernen beginnen
przepraszający
argumentative
Lernen beginnen
lubiący dyskutować, kłótliwy
arrogant
He is very arrogant. He always boasts about how well-educated he is.
Lernen beginnen
arogancki
On jest bardzo arogancki. Cały czas chwali się swoim wykształceniem.
artistic
Lernen beginnen
artystyczny
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
Lernen beginnen
władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
brave
It's not always easy to be brave.
Lernen beginnen
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
bright
Lernen beginnen
bystry
calm
Stay calm, I got this.
Lernen beginnen
opanowany
Bądź spokojny, zajmę się tym.
careful
Be careful, you don't want to break your legs.
Lernen beginnen
ostrożny
Bądź ostrożny, nie chcesz połamać sobie nóg.
careless
Lernen beginnen
nieostrożny
caring
Lernen beginnen
troskliwy
cheerful
Lernen beginnen
radosny
clever
Your son is really clever.
Lernen beginnen
zdolny, inteligentny, sprytny
Twój syn jest naprawdę bystry.
cold
Lernen beginnen
chłodny
compassionate
Lernen beginnen
współczujący
confident
Jack is confident and intelligent.
Lernen beginnen
pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
cruel
Life can be cruel.
Lernen beginnen
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
dependent
Lernen beginnen
zależny, na czyimś utrzymaniu
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
Lernen beginnen
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
disciplined
Lernen beginnen
zdyscyplinowany
dull
My life is dull, I need to change something.
Lernen beginnen
nieciekawy, nudny
Moje życie jest nudne, muszę coś zmienić.
easy-going
Don't stress too much, this professor is really easy-going.
Lernen beginnen
wyluzowany
Nie stresuj się aż tak, ten profesor naprawdę jest wyluzowany.
friendly
My dog is friendly.
Lernen beginnen
przyjacielski, przyjazny
Mój pies jest przyjazny.
unfriendly
Nobody is unfriendly.
Lernen beginnen
nieprzyjazny
Nikt nie jest nieprzyjazny.
funny
It's so funny!
Lernen beginnen
zabawny
To takie zabawne!
generous
Lernen beginnen
hojny, szczodry
gentle
Lernen beginnen
delikatny, łagodny
hard-working
Santa Claus is really hard-working.
Lernen beginnen
pracowity
Święty Mikołaj jest bardzo pracowity.
helpful
Your notes were very helpful, thanks.
Lernen beginnen
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
honest
She seems to be honest.
Lernen beginnen
uczciwy
Ona wydaje się być szczera.
dishonest
Lernen beginnen
nieuczciwy
hospitable
Lernen beginnen
gościnny
insecure
Lernen beginnen
niepewny
intelligent
My sister was always much more intelligent than me.
Lernen beginnen
inteligentny
Moja siostra była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.
irony
Lernen beginnen
ironia
kind
Be kind to your new colleague.
Lernen beginnen
miły, uprzejmy
Bądźcie uprzejmi dla nowego kolegi.
unkind
Lernen beginnen
nieuprzejmy
kind-hearted
Lernen beginnen
życzliwy, dobrotliwy
lazy
You're the laziest person I know!
Lernen beginnen
leniwy
Jesteś najbardziej leniwą osobą jaką znam!
lively
Play some lively music!
Lernen beginnen
pełen życia, żywiołow
Zagraj jakąś energiczną muzykę!
loyal
Lernen beginnen
lojalny
disloyal
Lernen beginnen
nielojalny
mature
Adam is very mature and responsible.
Lernen beginnen
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
immature
Lernen beginnen
niedojrzały
mean
Why do you have to be so mean?
Lernen beginnen
skąpy
Dlaczego musisz być taki skąpy?
messy
I style my hair messy on purpose.
Lernen beginnen
nieporządny
Celowo nieporządnie układam moje włosy.
modest
Be modest and humble.
Lernen beginnen
skromny
Bądź skromny i pokorny.
immodest
Lernen beginnen
nieskromny
nasty
He has a nasty rash on his back.
Lernen beginnen
paskudny, wstrętny
Ma koszmarną wysypkę na plecach.
neat
Marius is very neat - his shirts are always ironed.
Lernen beginnen
staranny
Mariusz jest bardzo schludny - jego koszule zawsze są wyprasowane.
open-minded
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very open-minded.
Lernen beginnen
o otwartm umyśle
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
narrow-minded
Jesse is narrow-minded. He doesn't accept any views or opinions that conflict with his own.
Lernen beginnen
ograniczony
Jesse jest ograniczony. Nie przyjmuje do wiadomości poglądów i opinii, które kłócą się z jego własnymi.
outgoing
Lernen beginnen
otwarty, towarzyski
patient
Lernen beginnen
cierpliwy
impatient
Lernen beginnen
niecierpliwy
peaceful
Lernen beginnen
spokojny
personality
Lernen beginnen
osobowość
polite
We only hire polite people.
Lernen beginnen
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
impolite
Lernen beginnen
nieuprzejmy
politeness
Lernen beginnen
uprzejmość
quiet
Why are you always so quiet?
Lernen beginnen
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
rebellious
Lernen beginnen
buntowniczy
relaxed
I'm always relaxed at home.
Lernen beginnen
wyluzowany
W domu jestem zawsze wyluzowana.
reliable
Mary is completely reliable: if she says she'll do something, she'll do it.
Lernen beginnen
godny zaufania
Mary jest absolutnie niezawodna: jeżeli mówi, że coś zrobi, to tak będzie.
reserved
I think it's better to be reserved towards people you don't know.
Lernen beginnen
powściągliwy
Myślę, że lepiej być powściągliwym w stosunku do osób, których się nie zna.
responsible
Parents should be responsible.
Lernen beginnen
odpowiedzialny
Rodzice powinni być odpowiedzialni.
rude
Your remark was really rude.
Lernen beginnen
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
self-confident
Lernen beginnen
pewny siebie
selfish
Lernen beginnen
egoistyczny, samolubny
selfless
I'm sure your selfless act will be appreciated.
Lernen beginnen
bezinteresowny
Jestem pewna, że twój bezinteresowny czyn zostanie doceniony.
sense of humour
Lernen beginnen
poczucie humoru
sensible
I thought her idea was very sensible.
Lernen beginnen
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
Lernen beginnen
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
insensitive
Lernen beginnen
niewrażliwy
shallow
Shaniqua is shallow - she only cares about her looks.
Lernen beginnen
płytki
Shaniqua jest płytka - obchodzi ją tylko jej wygląd.
shy
Join us, don't be shy!
Lernen beginnen
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
Lernen beginnen
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
unsociable
Lernen beginnen
nietowarzyski
stubborn
Donkeys can be very stubborn.
Lernen beginnen
uparty
Osły potrafią być bardzo uparte.
stupid
Don't be stupid.
Lernen beginnen
głupi
Nie bądź głupi.
talkative
Lernen beginnen
gadatliwy
tolerant
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very tolerant.
Lernen beginnen
tolerancyjny
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
intolerant
Lernen beginnen
nietolerancyjny
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
Lernen beginnen
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
violent
Lernen beginnen
agresywny, porywczy, gwałtowny
wise
It was a wise decision.
Lernen beginnen
mądry
To była mądra decyzja.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.