człowiek i zakupy

 0    35 Datenblatt    annapoplonska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gossip
Lernen beginnen
plotkowanie
dignified
Lernen beginnen
godny / zachowujący się z godnością
priceless
Lernen beginnen
bezcenny
certainty
Lernen beginnen
pewność
position
Lernen beginnen
stanowisko
stability
Lernen beginnen
stabilność
forbidden
Lernen beginnen
zakazany
health
His health deteriorated in the last months.
Lernen beginnen
zdrowie
Stan jego zdrowia pogorszył się w ostatnich miesiącach.
provide
Lernen beginnen
zapewniać
cannot
Lernen beginnen
nie może
exam
I'm always stressed out before oral exams.
Lernen beginnen
egzamin
Jestem zawsze zestresowany przed ustnymi egzaminami.
draw
Lernen beginnen
remis
human
Lernen beginnen
ludzki
money
I don't have any money.
Lernen beginnen
pieniądze
Nie mam żadnych pieniędzy.
financial
Lernen beginnen
finansowy
friendship
Lernen beginnen
przyjaźń
laughter
Lernen beginnen
śmiech
goal
Lernen beginnen
gol
shop
There's a little shop in the neighbourhood where you can buy almost everything.
Lernen beginnen
sklep
W małym sklepie osiedlowym można kupić prawie wszystko.
failure
Lernen beginnen
brak
bought
Lernen beginnen
kupiony
buy
I would like to buy a bottle of water.
Lernen beginnen
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
product
We want to change the reception of our product.
Lernen beginnen
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
opinion
Lernen beginnen
zdanie / opinia
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
Lernen beginnen
uniknąć
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
happy
I feel happy because I'm getting married soon.
Lernen beginnen
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
necessary
Lernen beginnen
niezbędny / potrzebny
important
It's important to drink a lot of water.
Lernen beginnen
ważny
Ważne jest, aby pić dużo wody.
allowed
Lernen beginnen
dozwolony
weak
This child is weak.
Lernen beginnen
słaby
To dziecko jest słabe.
laughing
Lernen beginnen
śmiech
appreciate
Lernen beginnen
doceniać
travel
Lernen beginnen
podróż
experience
Do you have any work experience?
Lernen beginnen
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
learn
Lernen beginnen
uczyć się

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.