Data Privacy -lesson 2

 0    36 Datenblatt    agatamikuliszyn
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Era cyfrowa
Lernen beginnen
digital age
We are live in digital age.
pośrodku
Lernen beginnen
midst of
zmiana sposobu postępowania
Lernen beginnen
paradigm shift
bezprecedensowy
Lernen beginnen
unprecendented
skłonny
Jestem skłonny dać ci jeszcze jedną szansę.
Lernen beginnen
willing
I'm willing to give you another chance.
podłączony do internetu, na haju, poddenerwowany
Lernen beginnen
wired
kompromis
Lernen beginnen
trade off
przebudzenie prywatności danych
Lernen beginnen
data privacy awakening
We are in the middle of data privacy awakening.
wezbranie wód, natłok nawał
Ostatnią rzeczą jaką ona by potrzebowala był następny natłok plotek.
Lernen beginnen
spate
The last thing she needed was another spate of gossip.
złudność, nie legalnie
glupie miasto to takie ktore nie przestrzega prawa.
Lernen beginnen
illicity
Pronaunciation is similar to 'Stupid City'
solidny(o urządzeniu), zdrowy (o kimś)
Lernen beginnen
robust
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Lernen beginnen
General Data Protection Regulation
dostawca
Nasz dostawca zmienił ceny.
Lernen beginnen
supplier
Our supplier has changed the prices.
obszerny
Lernen beginnen
ample
zgoda
Lernen beginnen
consent
twórcy
Lernen beginnen
compaigners
masa
Lernen beginnen
bulk
ustanawianie prawa
Lernen beginnen
legislation
zarabianie
Lernen beginnen
monetize
technologia łańcucha bloków (IT)
Lernen beginnen
blockchain system
dziennik kontroli; zapis przebiegu przetwarzania danych
Lernen beginnen
audit trail
obsługiwane własnościowo, zalatwione odpowiednio
Lernen beginnen
handled propertly
sektor technologii
Lernen beginnen
tech sector
niektóre są zlokalizowane
Lernen beginnen
some sited
prawo zamierzało (cel prawa)
Lernen beginnen
law aimed
rzecznik prasowy
Lernen beginnen
spokesperson
niezamierzony
Lernen beginnen
unintended
rozwodnione
Lernen beginnen
watered-down
głosowanie, pula głosów, tajne głosowanie
Lernen beginnen
ballot
mimo
Lernen beginnen
despite
osłonięty, bezbronny
Lernen beginnen
vulnerable
podatność, brak zabezpieczenia
Lernen beginnen
vulnerability
wytłuszczenie, odważny
Lernen beginnen
bold
śmiały ruch
Lernen beginnen
bold move
wdrożenia
Lernen beginnen
implement
rozgałęzienie, konsekwencje
Lernen beginnen
ramification

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.