Daty z Polski

 0    42 Datenblatt    tirima
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
966r.
Lernen beginnen
Chrzest Polski
1000r.
Lernen beginnen
Zjazd w Gnieźnie
1025r.
Lernen beginnen
Koronacja Bolesława Chrobrego
1076r.
Lernen beginnen
Koronacja Bolesława Śmiałego
1109r.
Lernen beginnen
Wojna Polsko-niemiecka za Bolesława Krzywoustego
1121/2r.
Lernen beginnen
Pomorze zachodnie lennem Polski
1138r.
Lernen beginnen
Śmierć Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego
1226r.
Lernen beginnen
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Kondrada Mazowieckiego
1295r.
Lernen beginnen
Koronacja Przemysława II
1300r.
Lernen beginnen
Koronacja Wacława II
1320r.
Lernen beginnen
Koronacja Władysława Łokietka
1364r.
Lernen beginnen
Założenie Akademii krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego
1385r.
Lernen beginnen
Unia w Krecie z Litwa, Jagiełło na tronie polskim
1410/11r.
Lernen beginnen
Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim(Bitwa pod Grunwaldem)
1444r.
Lernen beginnen
Bitwa pod Warna, śmierć Władysława Warnenczyka
1466r.
Lernen beginnen
Koniec wojny trzynastoletniej z krzyżakami, odzyskanie Pomorza Gdańskiego
1493r.
Lernen beginnen
Zwołanie pierwszego Sejmu Walnego
1505r.
Lernen beginnen
Konstytucja Nihil novi
1525r.
Lernen beginnen
Hołd pruski
1569r.
Lernen beginnen
Unia realna Polski z Litwa w Lublinie
1573r.
Lernen beginnen
Pierwsza wolna elekcja, wydanie artykułów henrykowskich
1621r.
Lernen beginnen
Utrata Inflant
1648r.
Lernen beginnen
Wybuch powstania kozackiego (powstanie Chmielnickiego)
1652r.
Lernen beginnen
Pierwsze użycie liberum veto
1655-60r.
Lernen beginnen
Potop szwedzki
1683r.
Lernen beginnen
Odsiecz wiedeńska
1717r.
Lernen beginnen
Sejm niemy, rp pod protekcją Rosji
1732r.
Lernen beginnen
Zawarcie traktatu trzech czarnych orłów przez Rosję, Austrię i Prusy
1772r.
Lernen beginnen
I rozbiór Polski
1788-92r.
Lernen beginnen
Obrady Sejmu Wielkiego
3.05.1791r.
Lernen beginnen
Uchwalenie Konstytucji 3 maja
1793r.
Lernen beginnen
II rozbiór Polski
1794r.
Lernen beginnen
Powstanie kosciuszkowskie(insurekcja)
1795r.
Lernen beginnen
III rozbiór Polski
1797r.
Lernen beginnen
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech (Mazurek Dąbrowskiego)
1807r.
Lernen beginnen
Powstanie Księstwa Warszawskiego
1815r.
Lernen beginnen
Powstanie Królestwa Polskiego (Kongresowka)
1830/31r.
Lernen beginnen
Powstanie listopadowe
1846r.
Lernen beginnen
Powstanie krakowskie
1848r.
Lernen beginnen
Wiosna Ludów na ziemiach polskich
1863/64r.
Lernen beginnen
Powstanie styczniowe
11.11.1918r.
Lernen beginnen
Odzyskanie niepodległości przez Polskę

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.