Daty ze świata

 0    40 Datenblatt    tirima
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
776r.p.n.e
Lernen beginnen
Pierwsze igrzyska olimpijskie
753r.p.n.e
Lernen beginnen
Powstanie Rzymu
509r.p.n.e
Lernen beginnen
Ustrój republikanski w Rzymie
395r.
Lernen beginnen
Podział imperium na 2 części
476r.
Lernen beginnen
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
622r.
Lernen beginnen
Powstanie islamu
800r.
Lernen beginnen
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
843r.
Lernen beginnen
Traktat w Verdun I podział państwa Karolingów
962r.
Lernen beginnen
Koronacja Ottona I na cesarza
1054r.
Lernen beginnen
Schizma wschodnia
1066r.
Lernen beginnen
Powstanie Anglii, podbój Wilhelma Zdobywcy
1265r.
Lernen beginnen
Powstanie parlamentu angielskiego(Anglia monarchia stanowa)
1453r.
Lernen beginnen
Zdobycie Konstantynopola przez Turków
1450/55r.
Lernen beginnen
Wynalazek druku Jana Guttenberga
1492r.
Lernen beginnen
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
1498r.
Lernen beginnen
Pierwsza podróż drogą morską do Indii Vasco da Gammy
1517r.
Lernen beginnen
Wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji
1545-63r.
Lernen beginnen
Obrady soboru trydenckiego, początek kontrreformacji
1555r.
Lernen beginnen
Pokój religijny w Augsburgu, koniec wojen religijnych w Niemczech
1598r.
Lernen beginnen
Edykt nantejski, koniec wojen religijnych we Francji
1648r.
Lernen beginnen
Koniec wojny trzydziestoletniej
1775-83r.
Lernen beginnen
Wojna o niepodległość USA
4.07.1776r.
Lernen beginnen
Podpisanie Deklaracji Niepodległości
1787r.
Lernen beginnen
Uchwalenie konstytucji USA(pierwsza na świecie)
14.07.1789
Lernen beginnen
Wybuch rewolucji francuskiej (zdobycie Bastylii)
1799r.
Lernen beginnen
Konsulat we Francji (Napoleon konsul)
1812r.
Lernen beginnen
Wyprawa Napoleona na Moskwę
1813r.
Lernen beginnen
Klęska Napoleona w bitwie narodów pod Lipskiem
1815r.
Lernen beginnen
Klęska Napoleona pod Waterloo
1814-15r.
Lernen beginnen
Obrady Kongresu Wiedeńskiego
1848r.
Lernen beginnen
Wybuch Wiosny Ludów
1859-70r.
Lernen beginnen
Proces zjednoczenia Włoch
1864-71r.
Lernen beginnen
Proces zjednoczenia Niemiec (krwią i żelazem wojny)
1882r.
Lernen beginnen
Powstanie Trójprzymierza
1892/1904/1907r.
Lernen beginnen
Proces powstawania Trójporozumienia - Entente Cordiale
1904-05r.
Lernen beginnen
Wojna Rosji z Japonią
1905
Lernen beginnen
Początek rewolucji w Rosji (krwawa niedziela)
1914-1918r.
Lernen beginnen
I wojna światowa
11.11.1918r.
Lernen beginnen
Zawieszenie broni w Compiegne
1917r. II/X
Lernen beginnen
Rewolucje w Rosji(lutowa abdykacja cara, paź władza bolszewików, śmierć cara)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.