Desire - pragnienie

 0    28 Datenblatt    adrianwrocinski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
żarliwy, namiętny
Lernen beginnen
passionate
prawdopodobnie najbardziej pasjonującym słowem jakie Ty i ja znamy jest pragnienie
Lernen beginnen
perhaps the most passionate word that you and I know is desire
pokonać coś
Lernen beginnen
To overcome something
pragnienie ma potencjał pokonania nieomalże wszystkiego
Lernen beginnen
desire has the potential of overcoming about everything
wielkie pragnienie
Lernen beginnen
great desire
dobre doświadczenie
Lernen beginnen
good experience
osiągnąć coś/wiele
Lernen beginnen
To achieve something/much
Znałem ludzi z wielkim pragnieniem, ale oni nie mieli zbyt wiele dobrego doświadczenia, którzy jednak osiągnęli wiele
Lernen beginnen
I’ve known people with great desire, but they didn’t have a lot of good experience that achieved much
uzdolnienie, talent
Lernen beginnen
Giftedness
uzdolniony, utalentowany
Lernen beginnen
gifted, talented
być pozbawionym talentu
Lernen beginnen
To lack giftedness
znałem ludzi z wielkim pragnieniem, brakowało im talentu, a osiągnęli wiele
Lernen beginnen
I’ve know people have great desire and they lacked giftedness and they achieved much
osiągnąć wielkie rzeczy
Lernen beginnen
To accomplish great things
znałem ludzi z wielkim pragnieniem, a ich plan nie był tak świetny, jednak nadal osiągnęli wielkie rzeczy
Lernen beginnen
I’ve known people have great desire and their plan wasn’t that great, but they still accomplished some great things
pragnienie, pasja uzupełnia rzeczy, których jesteśmy w życiu pozbawieni
Lernen beginnen
Desire, passion (...) makes up for the things that we lack in our life
nadrabiać coś, uzupełniać coś
Lernen beginnen
To make up for something
to trochę tak jak
Lernen beginnen
It’s kind of like
osoba „zapalona” (do czegoś)
Lernen beginnen
Person on fire
robić coś dobrze, robić coś świetnie
Lernen beginnen
To do something well and do something great
wspinać się po górach
Lernen beginnen
To climb over the mountains
przejść przez przeszkody
Lernen beginnen
To run through the obstacles
nigdy nie brać pod uwagę faktu, że coś nie może być zrobione
Lernen beginnen
Never consider the fact that it couldn’t be done
to zostało zrobione w naszym sercu, zanim zostało zrobione w naszym życiu
Lernen beginnen
It was done in our heart before it was done in our life
to stąd bierze się pragnienie (z serca – dopisek tłumacza)
Lernen beginnen
That’s where the desire comes from
następnym razem kiedy będziesz gotowy zrobić coś wielkiego
Lernen beginnen
The next time you’re ready to do something big
nie patrz na to jak wielkie jest to, co chcesz osiągnąć
Lernen beginnen
Don’t look at how big what you’re trying to accomplish is
zadaj sobie pytanie, jak wielkie jest moje pragnienie
Lernen beginnen
Ask yourself a question how big my desire is
to zdeterminuje, czy osiągniesz tę wielką rzecz w swoim życiu
Lernen beginnen
That’s going to determine if you accomplish that big thing in your life

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.