Different words - różne słowa

 0    24 Datenblatt    jadwigawie3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
life
My life is great!
Lernen beginnen
życie
Moje życie jest świetne!
many / a lot of
I have many documents in my office.
Lernen beginnen
wiele / dużo
Mam wiele dokumentów w biurze.
much
I don't have much time.
Lernen beginnen
wiele
Nie mam wiele czasu.
nothing
I do nothing on Sunday.
Lernen beginnen
nic
Nie robię nic w niedzielę.
question
I have a question.
Lernen beginnen
pytanie
Mam pytanie.
everything
I want to buy everything.
Lernen beginnen
wszystko
Chcę kupić wszystko.
word
My teacher teaches me new English words.
Lernen beginnen
słowo
Moja nauczycielka uczy mnie nowych angielskich słów.
class
There are twenty students in my grandson's class.
Lernen beginnen
klasa (grupa ludzi)
W klasie mojego wnuka jest dwudziestu uczniów.
probably
Probably I will go on holidays next week.
Lernen beginnen
prawdopodobnie
Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pojadę na urlop.
dark hair
My sister has short dark hair.
Lernen beginnen
ciemne włosy
Moja siostra ma krótkie ciemne włosy.
village
There aren't any animals in the village now.
Lernen beginnen
wioska
Teraz na wsi nie ma zwierząt.
word
Some English words are difficult.
Lernen beginnen
słowo
Niektóre angielskie słowa są trudne.
place
Opolska Wenecja is a nice place in Opole, but in the evening.
Lernen beginnen
miejsce
Opolska Wenecja jest ładnym miejscem w Opolu, ale wieczorem.
forest
My cousin lives near the forest.
Lernen beginnen
las
Mój kuzyn mieszka niedaleko lasu.
lots of
There are lots of people at the concert.
Lernen beginnen
wiele
Na koncercie jest dużo ludzi.
different
I like food from different countries.
Lernen beginnen
różny / inny
Lubię jedzenie z różnych krajów.
just
"I just called to say I love you" is a nice song.
Lernen beginnen
tylko
"I just called to say I love you" to ładna piosenka.
motorbike
I am afraid to ride a motorbike.
Lernen beginnen
motocykl
Boję się jeździć na motorze.
Let's go.
Lernen beginnen
Chodźmy.
Let's see.
Lernen beginnen
Zobaczmy.
really
It isn't really hot today.
Lernen beginnen
naprawdę / rzeczywiście
Dzisiaj nie jest naprawdę gorąco.
vintage
I like vintage furniture.
Lernen beginnen
zabytkowe / stylowe
Lubię stylowe meble.
modern
I like modern cars.
Lernen beginnen
nowoczesny
Lubię nowoczesne samochody.
also
English is also difficult for me.
Lernen beginnen
również
Dla mnie angielski jest również trudny.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.