Divine 27 wt. 1 Tm 3,1-16

 0    43 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
elder
Lernen beginnen
starszy (np. starszy brat), starsza osoba, prezbiter, dziki bez, czarny bez
preside, presiding
Lernen beginnen
przewodniczyć, nadzorować, przewodniczący
noble
It is very noble of you to stand up for me, but I can look after myself.
Lernen beginnen
szlachetny
To bardzo szlachetne z twojej strony, że stajesz w mojej obronie, ale potrafię sama o siebie zadbać.
president
Who is the president of Poland?
Lernen beginnen
prezes
Kto jest prezydentem Polski?
impeccable
Lernen beginnen
bez zarzutu, nienaganny
character
Who is your favourite character in the Harry Potter books?
Lernen beginnen
charakter
Kto jest twoją ulubioną postacią z książek o Harrym Potterze?
temperate
Lernen beginnen
umiarkowany
discreet
You need to be discreet when talking to a patient.
Lernen beginnen
dyskretny
Musisz być dyskretny, gdy rozmawiasz z pacjentem.
courteous
Lernen beginnen
uprzejmy
hospitable
Lernen beginnen
gościnny
drinker
Lernen beginnen
pijący
hot-tempered
Lernen beginnen
gwałtownego usposobienia
peaceable
Lernen beginnen
zgodny, pokojowy, nastawiony pokojowo
lover
Lernen beginnen
kochanek, miłośnik
manage, manages
Lernen beginnen
zarządzać, zarządza
well-behaved
Lernen beginnen
grzeczny
responsibility
The job is challenging and requires a lot of responsibility.
Lernen beginnen
odpowiedzialność
Praca jest wymagająca i wymaga wiele odpowiedzialności.
convert
Lernen beginnen
nawracać, zmieniać, przekształcać, przewalutować
condemned
Lernen beginnen
skazany, potępiony, przeznaczony do rozbiórki
condemn
Lernen beginnen
potępiać
reputation
Now we need to live up to our reputation.
Lernen beginnen
reputacja
Musimy sprostać naszej reputacji.
fall, fell, fallen
Lernen beginnen
spadać, upadać, polec, upadek, spaść (obowiązki)
falls
Lernen beginnen
wodospad
trap
Lernen beginnen
pułapka, uwięzić
amount
Lernen beginnen
ilość
squalid
Lernen beginnen
plugawy, brudny
conscientious
Lernen beginnen
obowiązkowy, sumienny
examine, examined
Lernen beginnen
zbadać, sprawdzić, zbadany
admitt
Lernen beginnen
dopuszczać, przyznawać
respectable
Lernen beginnen
porządny, przyzwoity, szanowany
gossip, gossips
Lernen beginnen
plotkować, plotka
sober
Lernen beginnen
trzeźwy (nie pijany), poważny, stateczny
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
Lernen beginnen
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
carry out
Let's carry out Jeremy's plan to rob the bank, I think it might work.
Lernen beginnen
wykonać
Wykonajmy plan obrabowania banku, który opracował Jeremy - myślę, że może zadziałać.
reward, rewarded
Lernen beginnen
nagroda, nagradzany
assurance
Lernen beginnen
zapewnienie
mystery
Lernen beginnen
tajemnica, tajemniczy, tajemniczość
attest, attested
Lernen beginnen
świadczyć, poświadczać, stwierdzać, potwierdzać, przyświadczyć, potwierdzony
believe, believed
Lernen beginnen
wierzyć, uznać, uznany
beloved
Lernen beginnen
umiłowany
the elderly
Lernen beginnen
ludzie starsi, ludzie w podeszłym wieku
elderly
Lernen beginnen
starszy (o człowieku), starawy, stary (np. maszyneria)
elderberry
Lernen beginnen
czarny bez

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.