Divine 7 zw. piątek Koh (Eklj.) 8,5-9,10

 0    52 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
harm
Lernen beginnen
szkoda, krzywda
grave
Lernen beginnen
grób, poważny, posępny, wyryć
risk
Lernen beginnen
ryzyko
hold, held, held
Lernen beginnen
trzymać
discharge
Lernen beginnen
rozładowanie, wypisanie
charge
Lernen beginnen
koszt, opłata, oskarżenie
wickedness
Lernen beginnen
złośliwość
author
Lernen beginnen
autor
set
Lernen beginnen
ustawienie, kierunek, plan filmowy
tyrannize, tyrannizes
Lernen beginnen
tyranizować
hurt
Lernen beginnen
przykrość, krzywda, zranić
burial
Lernen beginnen
pogrzeb, pochówek
temple
Lernen beginnen
świątynia
honour
Lernen beginnen
honor
carry out
Let's carry out Jeremy's plan to rob the bank, I think it might work.
Lernen beginnen
wykonać
Wykonajmy plan obrabowania banku, który opracował Jeremy - myślę, że może zadziałać.
inmost
Lernen beginnen
najskrytszy (np. o uczuciach, myślach), najgłębszy (znajdujący się najgłębiej, najdalej), najgłębszy (np. głębina, róg)
intent on
Lernen beginnen
zamiary, intencje, cel, skupiony, głęboki, zdeterminowany
survive, survives
Lernen beginnen
przeżyć, przetrwać
even
Don't even think about it!
Lernen beginnen
nawet
Nawet o tym nie myśl!
wicked
Lernen beginnen
niegodziwy
eke out
Lernen beginnen
wiązać koniec z końcem, żyć skromnie
earth
Our planet is called the Earth.
Lernen beginnen
gleba
Nasza planeta nazywa się Ziemia.
receive
Lernen beginnen
otrzymać
deserve
Lernen beginnen
zasłużyć
virtuous
Lernen beginnen
cnotliwy
vanity
Lernen beginnen
próżność
shrink
Lernen beginnen
zmniejszać, kurczyć
inhere, inheres
Lernen beginnen
przysługiwać
further
Lernen beginnen
dalej
malice
You were so mean and acted with so much malice yesterday, I don't know if I can forgive you.
Lernen beginnen
złośliwość
Byłeś wczoraj tak podły i zachowywałeś się z taką złośliwością, że nie wiem, czy mogę ci wybaczyć.
extravagance
Lernen beginnen
rozrzutność, ekstrawagancja
thereafter
Lernen beginnen
potem, następnie, później
linked
Lernen beginnen
powiązany
lion
Lernen beginnen
lew
at least
At least it's not raining.
Lernen beginnen
przynajmniej, co najmniej
Przynajmniej nie pada.
passed out
Lernen beginnen
mdleć, zdawać, zaliczać
jealousies
Lernen beginnen
zazdrość
approve
Lernen beginnen
zatwierdzać
beforehand
Lernen beginnen
najpierw, przedtem, uprzednio, zawczasu, z góry
stint
Lernen beginnen
żałować, skąpić (czegoś), ograniczać, limitować (coś), służba (w wojsku), kadencja (na urzędzie), posada, praca (czas spędzony na danej czynności), epizod
fleeting
Lernen beginnen
przelotny
assign, assigned
Lernen beginnen
przydzielić, przypisana
effort
I've put a lot of effort into this.
Lernen beginnen
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
exert
Lernen beginnen
okazywać, używać (np. siły, wpływów), wywierać, wysilać się
achievement
Lernen beginnen
osiągniecie
sheol
Lernen beginnen
szeol
ear
Greg whispered something in her ear.
Lernen beginnen
ucho
Greg wyszeptał jej coś do ucha.
accounting for
Lernen beginnen
rozliczania
pass something out
Lernen beginnen
rozdać coś, przekazać coś
desire
Lernen beginnen
pragnienie, pożądanie (seksualne), pragnąć, życzyć sobie
pass away
Lernen beginnen
umierać
She passed away in 2009.
Lernen beginnen
Ona zmarła w 2009 roku.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.