do or make

 0    65 Datenblatt    danutastyczynska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
robić prace domowe (np. sprzątanie)
Dzieci często nie cierpią robić prac domowych.
Lernen beginnen
do the housework
Children often detest doing the housework.
zrobić pranie
Lernen beginnen
do the laundry
prowadzić interesy
Leszek prowadzi interesy na światową skalę.
Lernen beginnen
do business
Lech does business globally.
zrobić dobrą robotę
Lernen beginnen
do a good job
robić kurs
Robię teraz kurs kosmetyczny, bo chcę pracować jako kosmetyczka.
Lernen beginnen
do a course
I'm doing a course in cosmetics because I want to work as a beautician.
Ćwiczyc
Lernen beginnen
do exercise
zrobić paznokcie
Lernen beginnen
do your nails
nic nie robić
Nie cierpię nic nie robić.
Lernen beginnen
do nothing
I detest doing nothing.
dobrze sobie radzić
Gosia dobrze radzi sobie z dziećmi.
Lernen beginnen
do well
Margaret does well with kids.
robić co należy
Lernen beginnen
do the right thing
Zrób najlepiej, jak potrafisz
Lernen beginnen
do your best
robić kanapkę
Lernen beginnen
make a sandwich
zaparzyć herbatę
Lernen beginnen
make a cup of tea
zarezerwować
Lernen beginnen
make a reservation
zarabiać pieniądze
Lernen beginnen
make a money
osiągać zysk
Zakładam, że firma osiągnie zysk w wysokości 200 mln zł w tym roku.
Lernen beginnen
make a profit
I assume the company will make a profit of 200 million zlotys this year.
zrobić fortunę
Karol zrobił fortunę na inwestycjach w ropę.
Lernen beginnen
make a fortune
Charles made a fortune by investing in oil.
zaprzyjaźniać się
Kasia szybko zaprzyjaźnia się.
Lernen beginnen
make friends
Kate makes friends easily.
wyśmiać kogoś
Lernen beginnen
make fun of someone
pogodzić się z kimś
Lernen beginnen
make up
zadzwonić przez telefon
Przepraszam, czy mogę wyjść i zadzwonić przez telefon? To pilna sprawa.
Lernen beginnen
make a phone call
Excuse me, may I go out and make a phone call? It's an urgent matter.
zażartować
Lernen beginnen
make a joke
wyjaśnić
Lernen beginnen
make a point
Założyć się
Lernen beginnen
make a bet
wnieść skargę
Lernen beginnen
make a complaint
wyznać
Lernen beginnen
make confession
wygłosić przemówienie
Lernen beginnen
make a speech
wysuwać propozycję
Wysunął propozycję wspólnego wyjazdu do Austrii.
Lernen beginnen
make a suggestion
He made a suggestion to go to Austria together.
przewidzieć coś
Lernen beginnen
make a prediction
tłumaczyć się
Lernen beginnen
make an excuse
złożyć obietnicę
Lernen beginnen
make a promise
dokonać obserwacji
Lernen beginnen
make an observation
skomentować coś
Pozwól, że nie skomentuję twojego zachowania, jestem zniesmaczona.
Lernen beginnen
make a comment
Let me not make a comment on your behaviour, I'm disgusted.
robić plany
Lernen beginnen
make plans
dokonywać wyboru
Niekiedy musisz dokonać wyboru mniejszego zła.
Lernen beginnen
make a choice
Sometimes you have to make a choice of the lesser evil.
podjąć decyzję
W końcu podjęłam właściwą decyzję.
Lernen beginnen
make a decision
I have finally made the right decision.
zrobić błąd
Lernen beginnen
make a mistake
robić postępy
Chyba nie robię już postępów w angielskim.
Lernen beginnen
make progress
I guess I'm not making progress in English any more.
podjąć próbę
Lernen beginnen
make an attempt
zdecydować się, namyśleć się
Lernen beginnen
make up your mind
dokonać odkrycia
Lernen beginnen
make a discovery
zrobić listę
Zrobiłam listę gości na imieniny mamy.
Lernen beginnen
make a list
I've made a list of guests for my mum's name day party.
upewniać się
Chcę się tylko upewnić, że pamiętasz o naszym spotkaniu.
Lernen beginnen
make sure
I just want to make sure you remember about our meeting.
robić różnicę
Dwie godziny snu więcej zawsze robi różnicę.
Lernen beginnen
make a difference
Two more hours of sleep always makes a difference.
zrobić wyjątek
Lernen beginnen
make an exception
wyświadczać przysługę
Lernen beginnen
do favour
robić zakupy
Lernen beginnen
do shopping
hałasować
Moi sąsiedzi hałasowali do 5 rano.
Lernen beginnen
make a noise
My neighbours made a noise till 5 am in the morning.
prasować
Lernen beginnen
do ironing
zaproponować coś
Zaproponował wyjazd w góry w lipcu, ale nie mam ochoty jechać.
Lernen beginnen
make an offer
He made an offer to go to the mountains in July but I don't fancy going.
tańczyć
Lernen beginnen
do dance
wykonać projekt
Lernen beginnen
do project
wykonać zadanie
Lernen beginnen
do the assignment
wykonywać obowiązki
Lernen beginnen
do the chores
niszczyć
Burza zniszczyła wiele domów w zeszłym tygodniu.
Lernen beginnen
do damage
The storm did damage to many houses last week.
robić z siebie głupka
Lernen beginnen
make a fool of sb
marudzić
Nie marudź tylko się ubieraj i chodźmy do kina.
Lernen beginnen
make a fuss
Don't make a fuss, dress up and let's go to the cinema.
zrobić badania
Lernen beginnen
do the research
robić włosy
Lernen beginnen
do the hair
umówić się na spotkanie
Lernen beginnen
make an appointment
zająć się ogrodem
Lernen beginnen
do the gardening
robić problemy
Lernen beginnen
make trouble
Kochajcie się zamiast czynić wojnę
Lernen beginnen
make love not war
wydaje dźwięk
Lernen beginnen
make a sound
idź swoją drogą
Lernen beginnen
make your way

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.