Do Skasowania Dokumenty

 0    49 Datenblatt    dostry3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Proszę, pytam się o pomoc w czasie wakacji
Lernen beginnen
Je demande l'aide coup de pouce vacances le séjour
Pobyt rodziny
Lernen beginnen
Sejour familial
Najem, wynajęcie
Lernen beginnen
location
Osoby uczestniczące w rodzinnym pobycie
Lernen beginnen
Personnes de la famille participant au séjour
Uczestniczące
Lernen beginnen
participant
Inne zaangażowane w życie
Lernen beginnen
Autres personnes participant au séjour
Dorosły
Lernen beginnen
Adulte
Adres zamieszkania
Lernen beginnen
Adresse du séjour
Nazwa i adres właściciela lub odpowiedzialnego
Lernen beginnen
Nom et adresse du propriétaire ou responsable
Właściciel
Lernen beginnen
Propriétaire
Odpowiedzialny, Osoba odpowiedzialna
Lernen beginnen
Responsable
koszty zakwaterowania
Lernen beginnen
Frais hébergement
koszty transportu
Lernen beginnen
Frais transport
Paliwo
Lernen beginnen
Carburant
w obie strony
Lernen beginnen
aller-retour
Pociąg
Lernen beginnen
Train
Samolot
Lernen beginnen
avion
Łódź
Lernen beginnen
bateau
Rozrywki
Lernen beginnen
Loisirs
Koszt pobytu
Lernen beginnen
Cout total du sejour
Całkowity koszt
Lernen beginnen
Cout total
Pobyt dzieci
Lernen beginnen
Sejour enfants
Obóz, Krótki pobyt
Lernen beginnen
camp, séjour court
Krotki pobyt
Lernen beginnen
séjour court
krotki
Lernen beginnen
court
krótko dziś
Lernen beginnen
brièvement aujourd'hui
Jeszcze
Lernen beginnen
Pourtant
Nazwa i adres organizacji odpowiedzialnej
Lernen beginnen
nom et adresse de l'organisme responsable
Imię dziecka uczestniczącego w pobycie
Lernen beginnen
Prénom de l'enfant participant au séjour
Kolonie
Lernen beginnen
Colonie
Domek schroniskowy
Lernen beginnen
gîte d'enfants
Koszt pobytu
Lernen beginnen
Coùt total séjour
Kosztować
Lernen beginnen
Coùt
Przyczynić się do zwiększenia
Lernen beginnen
Aide coup de pouce
Przyczynić się do zwiększenia wymagane
Lernen beginnen
Aide coup de pouce demandée
Ilość maksymalnej pomocy
Lernen beginnen
montant maximum de l'aide
Proszę o wypłatę pomocy przed wyjazdem
Lernen beginnen
Je demande le versement d'aide avant le séjour
Proszę o wypłatę
Lernen beginnen
Je demande le versement
pomocy przed wyjazdem
Lernen beginnen
d'aide avant le séjour
Zarezerwowałem tę podróż i Załączam
Lernen beginnen
J'ai réservé le séjour et je joins
Zarezerwowałem
Lernen beginnen
J'ai réservé
pobyt i Załączam
Lernen beginnen
le séjour et je joins
Załączam
Lernen beginnen
je joins
Dowód rezerwacji z wyszczególnieniem kosztów
Lernen beginnen
Le justificatif de la réservation précisant le coùt
Dowód rezerwacji z wyszczególnieniem kosztów utrzymania i depozytu
Lernen beginnen
Le justificatif de la réservation précisant le coùt du séjour et l'acompte versé
Depozyt
Lernen beginnen
l'acompte versé
kaucja
Lernen beginnen
l'acompte
wpłacane
Lernen beginnen
versé
Płatny rachunek
Lernen beginnen
La facture réglée

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.