Dodatkowy angielski 2

 0    72 Datenblatt    WLJZnmsnp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nastolatek
Lernen beginnen
a teenager
udawać
Lernen beginnen
pretend
występować
Pojechała aż do Tokio tylko po to, by zobaczyć, jak występuje jej ulubiony pianista.
Lernen beginnen
to perform
She travelled all the way to Tokyo just to see her favourite pianist perform.
pożyczyć komuś
Mogę Ci pożyczyć tę książkę, jeśli chcesz.
Lernen beginnen
to lend
I can lend you this book, if you want.
lubić
Lernen beginnen
to enjoy
nie móc się doczekać
Nie możemy się doczekać kiedy pana powitamy.
Lernen beginnen
look forward to
We're looking forward to welcoming you.
codzienne ubranie
Lernen beginnen
casual clothes
przyszłość
Lernen beginnen
future
pożyczyć od kogoś
Lernen beginnen
to borrow from someone
chłopczyca
Lernen beginnen
tomboy
widownia
Publiczności w studio kazano klaskać na sygnał.
Lernen beginnen
an audience
The audience in the studio was told to applaud on cue.
kościół
Lernen beginnen
a church
w wieku 2 lat
Lernen beginnen
at the age of 2 years
zwyczajny
Lernen beginnen
ordinary
Masz przed sobą świetną przyszłość
Lernen beginnen
You have got a great future ahead of you
piosenkarka
Lernen beginnen
singer
myć
Dokładnie myje moje zęby, myje twarz i czesze moje włosy.
Lernen beginnen
to wash
I carefully brush my teeth, wash my face and comb my hair.
schludny, uporządkowany
Lernen beginnen
tidy
obowiązki domowe
Lernen beginnen
chores
przygotować
Przygotuj raport.
Lernen beginnen
prepare
Prepare the report.
gospodarstwo domowe
Lernen beginnen
household
córka
Jak ma na imię twoja córka?
Lernen beginnen
daughter
What’s your daughter’s name?
zajęty, zapracowany
Lernen beginnen
busy
wieszać
Lernen beginnen
hang up
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
Lernen beginnen
think - thought - thought
I have been thinking about it all day.
położyć, włożyć
Lernen beginnen
put
dzwoneczki
Lernen beginnen
bells
komin
Lernen beginnen
chimney
kominek (w salonie)
Lernen beginnen
fireplace
rachunki
Lernen beginnen
bills
kanał telewizyjny
Lernen beginnen
a TV channel
od wtedy
Lernen beginnen
since then
towarzystwo, firma
Lernen beginnen
company
podziwiać
Podziwiam jej styl.
Lernen beginnen
to admire
I admire her style.
niewolnik
Lernen beginnen
slave
dotychczas
Lernen beginnen
so far
antyczny
Lernen beginnen
antique
zamiast tego
Lernen beginnen
instead of this
zawierać, w tym
Lernen beginnen
including
brać udział w
Lernen beginnen
take part in
żeglować
Lernen beginnen
to sail
niestety
Niestety oblałam jeden z egzaminów.
Lernen beginnen
unfortunately
Unfortunately, I failed one of the exams.
być w kontakcie
Lernen beginnen
to be in touch
rozczarowany, zawiedziony
Lernen beginnen
disappointed
przypuszczam
Lernen beginnen
I suppose
klątwa
Lernen beginnen
curse
grobowiec
Grobowiec faraona w Egipcie był zamknięty przez tysiące lat.
Lernen beginnen
tomb
The tomb of the pharaoh in Egypt had been sealed for thousands of years.
nagle
Lernen beginnen
suddenly
skarby
Lernen beginnen
treasures
brać prysznic
Janek brał prysznic, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi.
Lernen beginnen
have a shower
John was having a shower when the doorbell rang.
Mam zamiar ... (coś zrobić)
Lernen beginnen
I'm going to ... (do something)
Mam zamiar pograć w gry komputerowe
Lernen beginnen
I'm going to play computer games
zapytać
Lernen beginnen
ask
Jeśli / jeżeli
Lernen beginnen
Even if
powiedzieć
Co próbujesz powiedzieć?
Lernen beginnen
to say
What are you trying to say?
najgorszy
To najgorszy film, jaki (kiedykolwiek) widziałem.
Lernen beginnen
the worst
It’s the worst film I’ve ever seen.
dokładnie
To jest dokładnie to co chciałem powiedzieć.
Lernen beginnen
exactly
That's exactly what I wanted to say.
zdać sobie sprawę
Nie zdawałem sobie sprawy, że on słyszał naszą rozmowę.
Lernen beginnen
to realize
I didn't realize he heard our conversation.
źle
Coś poszło źle.
Lernen beginnen
wrong
Something has gone wrong.
wierzyć w
Lernen beginnen
believe in
Nie wierzę
Lernen beginnen
I do not believe
Wierzę w boga
Lernen beginnen
I believe in god
żałować
Przykro mi, że miał Pan z tego powodu tyle problemów.
Lernen beginnen
to regret
I regret that this has caused you so many problems.
prawdopodobnie
Prawdopodobnie będzie jutro padać.
Lernen beginnen
probably
It will probably rain tomorrow.
zażenowany
Lernen beginnen
embarrassed
z przodu
Jesteś tuż przed nami.
Lernen beginnen
at the front
You are right in front of us.
zakład (o coś)
Lernen beginnen
bet (for something)
może
Być może myliłem się.
Lernen beginnen
perhaps / maybe
Maybe I was wrong.
jezioro
To jezioro jest bardzo głębokie, właściwie jest to najgłębsze jezioro w Polsce
Lernen beginnen
a lake
This lake is very deep, in fact, it is the deepest lake in Poland
rzeka
Statek płynął w dół rzeki.
Lernen beginnen
a river
The ship was sailing down the river.
prognoza pogody
Prognozy pogody powinny być zazwyczaj nadawane przez NAVTEX dwa razy dziennie.
Lernen beginnen
weather forecast
Weather forecasts should normally be broadcast by NAVTEX twice each day.
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
Lernen beginnen
sensible
I thought her idea was very sensible.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.