Dominik Steps plus 4 Unit 5 Słówka 1

 0    30 Datenblatt    przemasgaj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
grać (np. w teatrze)
Lernen beginnen
to act
aktor
On jest znanym aktorem.
Lernen beginnen
actor
He’s a famous actor.
dorosły
Lernen beginnen
an adult
agencja
Lernen beginnen
agency
wszędzie
Lernen beginnen
all over the place
niedźwiedź
Pewnego dnia będziesz silny jak niedźwiedź!
Lernen beginnen
bear
One day you'll be as strong as a bear!
pszczoła
Lernen beginnen
bee
motyl
Lernen beginnen
butterfly
Czy mogę Ci pomóc?
Lernen beginnen
Can I help you?
szympans
Szympans to inteligentna małpa pochodząca z równikowych lasów afrykańskich.
Lernen beginnen
chimpanzee
The chimpanzee is an intelligent ape of equatorial African forests.
obroża
Lernen beginnen
a collar
Wracaj!
Lernen beginnen
Come back!
Chodź tu!
Lernen beginnen
Come here!
kukurydza
Lernen beginnen
corn
krokodyl
Gdy czyjś sposób wyrażania żalu jest nieszczery, mówimy, że płacze krokodylimi łzami.
Lernen beginnen
crocodile
If someone's expression of sorrow is insincere, we say that they are crying crocodile tears.
opis
Lernen beginnen
description
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
Lernen beginnen
dirty
The toilet is very dirty.
ucho
Greg wyszeptał jej coś do ucha.
Lernen beginnen
ear
Greg whispered something in her ear.
oko
Nie mogłem w to uwierzyć, dopóki nie zobaczyłem tego na własne oczy.
Lernen beginnen
eye
I couldn't believe it until I saw it with my own eyes.
pióro (ptasie)
Lernen beginnen
feather (bird)
zapominać
Znów zapomniałem hasła!
Lernen beginnen
to forget
I forgot my password again!
futro
Lernen beginnen
fur
złota rybka
Lernen beginnen
goldfish
Dobry chłopiec!
Lernen beginnen
Good boy!
włosy
mam długie włosy
Lernen beginnen
hair
I have long hair
owłosiony
Lernen beginnen
hairy
hobby
Masz jakieś hobby?
Lernen beginnen
hobby
Do you have any hobbies?
ogromny
Twoje ranczo jest ogromne!
Lernen beginnen
huge
Your ranch is vast!
zmyślony
Jako dziecko bawiła się ze zmyślonymi przyjaciółmi.
Lernen beginnen
imaginary
As a child she used to play with her imaginary friends.
owad
Owad był zielony i miał sześć nóg, ale Nina nie była w stanie stwierdzić, co to dokładnie było.
Lernen beginnen
an insect
The insect was green with six long legs, but Nina couldn't tell exactly what it was.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.