Dominik zrobił to PRAKTYCZNIE SAM

 0    71 Datenblatt    kasiam198
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Piszę, aby ubiegać się o stanowisko przewodnika w Twojej firmie
Lernen beginnen
I am writing to apply for a guide position of tour guide with your company in your company
widziałem reklamę na twojej stronie. chciałbym być brany pod uwagę przy pracy.
Lernen beginnen
i saw the advertisement on your webside. i would like to be considered for de job.
ogłoszenie
Lernen beginnen
ad, announcement, advertisement, notice, publication, declaration
strona internetowa
Lernen beginnen
a website
rozważać
Lernen beginnen
to consider (doing)
uważane, przemyślane
Lernen beginnen
considered
Jestem energiczną, pewną siebie i towarzyską osobą
Lernen beginnen
I am an energetic, self-confident and outgoing person
pewna siebie
Lernen beginnen
self-confident
towarzyska osoba
Lernen beginnen
outgoing person
płynnie
Lernen beginnen
fluently
Mówię płynnie po angielsku i hiszpańsku i mam dobrą znajomość języka niemieckiego
Lernen beginnen
I speak English and Spanish fluently and I have a good working of knowledgeGerman
wiedza, znajomość, poznanie
Lernen beginnen
knowledge
uwielbiam podróżować i odwiedzać nowe miejsca.
Lernen beginnen
I love traveling and visiting new places.
miejsca
Lernen beginnen
places
bardzo dobrze organizuję wycieczki i łatwo komunikuję się z ludźmi
Lernen beginnen
i am very good organizing tours and i communicate at people easily
komunikować się
Lernen beginnen
communicate
łatwo
Lernen beginnen
easily
niedawno
Lernen beginnen
recent
dołączyłem moją ostatnią fotografię cv. Jestem dostępny na rozmowę w dogodnym dla ciebie czasie
Lernen beginnen
i have enclosed my cv recent photograph. I am available for an interview at any time convenient to you
w załączeniu
Lernen beginnen
enclosed
dostępny
Lernen beginnen
available
Wywiad
Lernen beginnen
Interview
wygodny
Lernen beginnen
convenient
czekam na kontakt z Państwem wkrótce wkrótce.
Lernen beginnen
I look forward to hearing from you soon due course.
w odpowiednim czasie
Lernen beginnen
in due course
przeznaczenie, miejsce docelowe
Lernen beginnen
destination, destination
opłata za przejazd
Lernen beginnen
a fare
chwytać, łapać
Lernen beginnen
seize, catch
Oczekiwać z niecierpliwością
Lernen beginnen
look forward to
podpala budynki
Lernen beginnen
sets fire to buildings
atakuje kogoś w miejscu publicznym, aby zdobyć pieniądze
Lernen beginnen
attacks someone in a public place to get money
bierze rzeczy z ludzkich toreb i kieszeni
Lernen beginnen
takes things from people's bags and pockets
kradnie ze sklepu
Lernen beginnen
steals from the store
chwyta inną osobę i zabiera ją
Lernen beginnen
seizes another person and takes them away
niszczy własność
Lernen beginnen
destroys property
próbuje nielegalnie zabrać rzeczy do innego kraju
Lernen beginnen
trying to illegally take things to another country
kradnie rzeczy z domów ludzi
Lernen beginnen
steals things from people's homes
kopiuje coś, by oszukać innych ludzi
Lernen beginnen
copy something to trick other people
opieka
Lernen beginnen
custody
dowód
Lernen beginnen
evidence
błagać, podać jako usprawiedliwienie, wstawić się za kimś
Lernen beginnen
plead
nie przyznam się do winy
Lernen beginnen
I plead not guilty
obrona
Lernen beginnen
defence
oskarżony, obciążony, załadowany
Lernen beginnen
accused, charged
świadkowie
Lernen beginnen
witnesses
uniewinnić
Lernen beginnen
to acquit sb
wyrok
Lernen beginnen
Sentence
kaucja
Lernen beginnen
bail
W ciągu
Lernen beginnen
Within
Wzięty
Lernen beginnen
Taken
Aż do
Lernen beginnen
Until
proces sądowy
Lernen beginnen
trial
takie jak morderstwo
Lernen beginnen
such as murder
zatrzymany w areszcie
Lernen beginnen
remanded in custody
znaczy
Lernen beginnen
means
Co oznacza przetrzymywanie w więzieniu w oczekiwaniu na proces. Kiedy ktoś pojawia się w sądzie
Lernen beginnen
Which means being kept in prison while awaiting trial. When someone appears in court
zaczyna się
Lernen beginnen
begins
czy
Lernen beginnen
whether
Oskarżenie
Lernen beginnen
prosticution
Obrona i oskarżenie następnie wzywają świadków do złożenia zeznań.
Lernen beginnen
The defence and the prosecution then call witnesses to give evidence.
Po wysłuchaniu wszystkich dowodów juri wycofuje się, by rozważyć werdykt
Lernen beginnen
After all the evidence has been heard the juri retires to consider the verdict
oddalić, odchodzić
Lernen beginnen
retires
wydać
Lernen beginnen
to pass
może
Lernen beginnen
may/ maybe
przestępca
Lernen beginnen
offender
zależy to od charakteru przestępstwa
Lernen beginnen
it depends on the nature of the crime
oszukać, podstęp
Lernen beginnen
trick
rzeczy
Lernen beginnen
things
niszczy
Lernen beginnen
destroys
próbuje
Lernen beginnen
tries
inne
Lernen beginnen
another

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.