Drake - One Dance

 0    28 Datenblatt    paatrycjakalicka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kochanie lubię twój styl
Lernen beginnen
Baby I like your style
Uchwyt na twojej talii
Lernen beginnen
Grips on you waist
Z przodu, z tyłu
Lernen beginnen
Front way, back way
Wiesz, że to nie zabawa
Lernen beginnen
You now that I don't play
Niebezpieczne ulice
Lernen beginnen
Streets not safe
Ale nigdy nie uciekne
Lernen beginnen
But I never run away
Nawet kiedy jestem daleko
Lernen beginnen
Even when I'm away
Nie, nie doświadczysz miłości, gdy wyjdziesz na miasto
Lernen beginnen
Oti, oti, there's never much love when go OT
Modlę się, aby wrócić w jednym kawałku
Lernen beginnen
I pray to make it back in one piece
Modlę się, modlę się
Lernen beginnen
I pray, I pray
Dlatego potrzebuję jednen taniec
Lernen beginnen
That's why I need a one dance
Hennessy w mojej dłoni
Lernen beginnen
Got a Hennessy in my hand
Jeszcze jeden zanim wyjdę
Lernen beginnen
One more time 'fore I go
Siły wyższe mają nade mną kontrolę
Lernen beginnen
Higher powers taking a hold on me
Siła i dobra rada
Lernen beginnen
Strenght and guidance
Tego życzę moim przyjacielom
Lernen beginnen
All that I'm wishing for my frineds
Nikt by się po mnie tego nie spodziewał
Lernen beginnen
Nobody makes it from my ends
Muszę przerwać ciszę
Lernen beginnen
I had tu bust up the silence
Wiesz, że musisz mnie się trzymać
Lernen beginnen
You know you gotta stick by me
Jak tylko napisze, odpisz
Lernen beginnen
Soon as you see the text, reply me
Nie chcę walczyć
Lernen beginnen
I don't wonna spend time fighting
Nie mamy na to czasu
Lernen beginnen
We've got no time
Mam piękną dziewczynę i kocha mnie od dawna
Lernen beginnen
Got a pretty girl and the love me long time
Tańcz, tańcz bardzo długo
Lernen beginnen
Wine it, wine it, very long time
Przysuń się, przysuń, przysuń i tańcz
Lernen beginnen
Back up, back up, back up and wine it
Muszę wiedzieć, gdzie chcesz iść?
Lernen beginnen
I need to know, where do you wonna go?
Bo jeśli zejdziesz nisko, nie będę się śpieszył
Lernen beginnen
Cause if you're down, I'll take it slow
Sprawie, że stracisz kontrolę
Lernen beginnen
Make you lose control

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.