Driving a car 29.04.2020.

 0    20 Datenblatt    aidr
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to długa droga
Lernen beginnen
it's a long drive
wygooglowałem nazwę tej firmy zi zgadnij co się dowiedziałem
Lernen beginnen
I googled the name of that company and guess what I found out
Wymień (nazwij) kilka rzeczy, które lubisz jeść
Lernen beginnen
Name a few things you like eating
sprawdź datę ważności
Lernen beginnen
check the expiry date
data ważności podana jest na butelce
Lernen beginnen
the expiry date is written on the bottle
czy mam się podpisać i dać datę na dole?
Lernen beginnen
Can I sign it and date it at the bottom?
Twoja koszulka pofarbowała moje jeansy.
Lernen beginnen
Your t-shirt coloured my jeans.
zakup, zakupy, kupić, zakupić - more formal
Lernen beginnen
purchase
Możesz zakupić ubezpieczenie online na tej stronie
Lernen beginnen
You can purchase insurance online on this webside
zapłaciła za swoje zakupy i wyszła
Lernen beginnen
She paid for her purchases and left
wyjaśnijmy to sobie
Lernen beginnen
let's be clear about that
Gratuluje Twojego nowego zakupu
Lernen beginnen
Congratulations on your new purchase
lusterko boczne/lusterko wsteczne
Lernen beginnen
side view mirror / rear view mirror
martwy punkt, ślepy punkt (car)
Lernen beginnen
blind spot
mieć pierwszeństwo przejazdu
Lernen beginnen
to have a right of way
Dlaczego zajeżdzasz mu drogę?
Lernen beginnen
Why are you cutting him off?
unikać agresji drogowej
Lernen beginnen
avoid road rage
nie wściekaj się, nie wariuj
Lernen beginnen
don't go crazy
rozproszona jazda, nieuważna jazda
Lernen beginnen
distracted driving
bagnet do pomiaru oleju
Lernen beginnen
dipstick

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.