Dyrketywy wymiaru kary

 0    12 Datenblatt    prawokarne
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1. Zasada humanitaryzmu.
Lernen beginnen
Art. 3 - Kary i inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka".
2. Zasada wymiaru kary według sędziowskiego uznania.
Lernen beginnen
Art 53 - "Sąd wymierza karę wg. swojego uznania" - > zasada niezależności sądu i niezawisłości sędziowskiej. (nie ma nieograniczonej swobody)
3. Zasada wymiaru kary w granicach przewidzianych przez ustawę.
Lernen beginnen
Art 53 - "Sąd wymierza karę w granicach przewidzianych przez ustawę" - ogranicza swobodę sądu przy doborze rodzaju i wymiaru kary.
4. Zasada wymiaru kary, której dolegliwość nie może przekraczać stopnia winy.
Lernen beginnen
Art 53 - "Sąd wymierza karę biorąc pod uwagę to by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy" - kara musi być adekwatna do stopnia zawinienia sprawcy.
5. Zasada wymiaru kary uwzględniającej stopnia społecznej szkodliwości społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa
Lernen beginnen
Art 53 - Sąd wymierza karę, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu.
6. Dyrketywa prewencji indywidualnej
Lernen beginnen
Art. 53 - "Sąd wymierza karę biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego.
7. Dyrektywa prewencji ogólnej.
Lernen beginnen
Art 53 - "Sąd wymierza karę biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
8. Zasada indywidualizacji kary.
Lernen beginnen
Art. 55 - Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą"
9. Zasada wymiaru kary bezwzględnie oznaczonej.
Lernen beginnen
Sąd wymierzając w wyroku skazującym karę musi podać jej dokładny rozmiar.
10. Zasada wymiaru kary uwzględniająca okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie.
Lernen beginnen
Art. 63 - Na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności zaokrąglając w górę do pełnego dnia, 1 dzien poz. wol. to 1 dz. pozb wol. i 2 dni ogr. wol i grzyw
11. Zasada wymiaru kary uwzględniającej pozytywne wyniki mediacji przeprowadzonej pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa oraz ugodę pomiędzy wskazanymi podmiotami osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.
Lernen beginnen
Art. 55 I 3 k.k. - Wymierzając karę, sąd bierze pod uwagę pozytywne wyniki mediacji przeprowadzonej pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.
12. Zasada wymiaru kary zorientowanej na wychowanie skazanego - w wypadku skazywania na karę osób nieletnich i młodocianych.
Lernen beginnen
Art. 54 - Wg tego przepisu, wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przed wszystkim tym, aby sprawcę wychować.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.