Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38

4.5  1    17 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dach, sufit
Żyjemy w mieszkaniu, które ma wysokie sufity.
Lernen beginnen
el techo
Vivimos en un piso que tiene los techos muy altos.
autentyczny, prawdziwy
Ma pięcioro dzieci i jej dom jest prawdziwym chaosem.
Lernen beginnen
auténtico
Tiene cinco hijos y su casa es un auténtico caos.
wysoki
Mieszkam w tamtym wysokim budynku, który jest na prawo od muzeum.
Lernen beginnen
alto
Yo vivo en ese edificio alto que está a la derecha del museo.
przestrzeń
Żyją w małym mieszkaniu i nie mają dużo przestrzeni.
Lernen beginnen
el espacio
Viven en un piso pequeño y no tienen mucho espacio.
później
Najpierw jest przedpokój, a później kuchnia.
Lernen beginnen
luego
Primero está el recibidor y luego está la cocina.
aluminium
Moja siostra ma nowe okna aluminiowe.
Lernen beginnen
aluminio
Mi hermana tiene ventanas nuevas de aluminio.
szkło
Ściany wieżowca są ze szkła.
Lernen beginnen
cristal
Las paredes del rascacielos son de cristal.
w głębi
Taras jest w głębi korytarza po prawej.
Lernen beginnen
al fondo
La terraza está al fondo del pasillo a la derecha.
przemysłowy
Styl jego mieszkania jest trochę przemysłowy.
Lernen beginnen
industrial
El estilo de su casa es un poco industrial.
wystarczająco
Wasze mieszkanie jest wystarczająco duże dla dwóch osób.
Lernen beginnen
bastante
Vuestro piso es bastante grande para dos personas.
mebel
Meble są bardzo stare i bardzo drogie.
Lernen beginnen
el mueble
Los muebles son muy antiguos y muy caros.
różny
Na parterze budynku są różne sklepy.
Lernen beginnen
diferente
En la planta baja del edificio hay diferentes tiendas.
odnowiony
Mieszka w starym budynku, ale mieszkanie jest odnowione.
Lernen beginnen
renovado
Vive en un edificio antiguo, pero el piso está renovado.
pałac
W centrum miasta jest stary pałac.
Lernen beginnen
el palacio
En el centro de la ciudad hay un palacio antiguo.
park
Na przeciwko jego domu jest piękny park.
Lernen beginnen
el parque
En frente de su casa hay un parque precioso.
biuro
W domu mam małe biuro do pracy.
Lernen beginnen
la oficina
En casa tengo una pequeña oficina para trabajar.
wieżowiec, drapacz chmur
Ten nowy wieżowiec w mieście ma 50 pięter.
Lernen beginnen
el rascacielos
El nuevo rascacielos de la ciudad tiene 50 plantas.

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.