dział 3 słownictwo

 0    126 Datenblatt    majkaschauer
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kulturalny
Lernen beginnen
cultural
ekscytacja
Lernen beginnen
excitement
odkrywać badać
Lernen beginnen
explore
historyczny
Lernen beginnen
historic
krajobraz
Lernen beginnen
landscape
tętniący życiem
Lernen beginnen
lively
luksus
Lernen beginnen
luxury
tereny na świeżym powietrzu
Lernen beginnen
outdoors
spokojny
Lernen beginnen
peaceful
relaksujący
Lernen beginnen
relaxing
zatoka
Lernen beginnen
bay
jaskinia
Lernen beginnen
cave
Klif urwisko
Lernen beginnen
cliff
pustynia
Lernen beginnen
desert
Wzgórze
Lernen beginnen
Hill
góra lodowa
Lernen beginnen
iceberg
ocean
Lernen beginnen
ocean
skała
Lernen beginnen
rock
Dolina
Lernen beginnen
Valley
wodospad
Lernen beginnen
waterfall
las drewno
Lernen beginnen
wood
podstawowa infrastruktura
Lernen beginnen
basic infrastructure
ślad węglowy
Lernen beginnen
carbon footprint
dziedzictwo kulturowe
Lernen beginnen
cultural heritage
niszczenie środowiska
Lernen beginnen
environmental damage
delikatny ekosystem
Lernen beginnen
fragile ecosystem
ograniczone zasoby
Lernen beginnen
limited resources
masowa turystyka
Lernen beginnen
mass tourism
wakacje zorganizowane
Lernen beginnen
package holiday
miejsce modne wśród turystów
Lernen beginnen
tourist hot spots
obiekty dla turystów
Lernen beginnen
visitor facilities
praca dzieci
Lernen beginnen
child labour
etyczny konsument
Lernen beginnen
ethical consumer
okrucieństwo wobec zwierząt
Lernen beginnen
animal cruelty
kolejka
Lernen beginnen
queue
grupa prowadząca kampanię
Lernen beginnen
campaign group
zagadnienia związane ze środowiskiem
Lernen beginnen
environmental issues
sprawiedliwy handel
Lernen beginnen
fairtrade
prawa człowieka
Lernen beginnen
human rights
warunki pracy
Lernen beginnen
working conditions
wycieczka alternatywna
Lernen beginnen
alternative tour
autentyczny
Lernen beginnen
authentic
opłata za wstęp
Lernen beginnen
entrance fee
sklep z prezentami
Lernen beginnen
gift shop
symbole danego miejsca
Lernen beginnen
iconic sights
miejscowi mieszkańcy
Lernen beginnen
local residents
artysta uliczny
Lernen beginnen
street performer
miejsca tłumnie odwiedzane przez turystów
Lernen beginnen
tourist trap
żywy intensywny
Lernen beginnen
vibrant
pytać o drogę
Lernen beginnen
ask for directions
jeść na mieście
Lernen beginnen
eat out
odkrywać lokalną okolicę
Lernen beginnen
explore the local area
na wycieczce z przewodnikiem
Lernen beginnen
on a guided tour
iść zwiedzać
Lernen beginnen
go sightseeing
wynająć rowery
Lernen beginnen
hire bikes
poznawać miejscową ludność
Lernen beginnen
get to know the local people
czytać mapę/ przewodnik
Lernen beginnen
read the map/guide book
kupować pamiątki
Lernen beginnen
shop for souvenirs
podpisywanie książki przez celebrytę
Lernen beginnen
celebrity book signing
koncert muzyki klasycznej
Lernen beginnen
classical music concert
pokaz tańca współczesnego
Lernen beginnen
contemporary dance performance
Festiwal Muzyki Ludowej
Lernen beginnen
Folk Music Festival
interaktywny pokaz rękodzieła
Lernen beginnen
interactive craft demonstration
noc gdy każdy może wystąpić na scenie
Lernen beginnen
open mic night
czytanie poezji
Lernen beginnen
poetry reading
komedia jednego aktora
Lernen beginnen
stand-up comedy
warsztaty sushi
Lernen beginnen
sushi masterclass
szlak rzeźby drewnianej
Lernen beginnen
woodland sculpture trail
osoby z publiczności
Lernen beginnen
audience members
rzemieślnik
Lernen beginnen
artisan
autor
Lernen beginnen
author
szef kuchni
Lernen beginnen
chef
choreograf
Lernen beginnen
choreographer
komik
Lernen beginnen
comedian
dyrygent
Lernen beginnen
conductor
muzyk
Lernen beginnen
musician
poeta
Lernen beginnen
poet
rzeźbiarz
Lernen beginnen
sculptor
obijać się
Lernen beginnen
hang around
stracić okazję, przegapić
Lernen beginnen
miss out on
zainteresowany, zapalony do czegoś
Lernen beginnen
keen on
przelotna wizyta
Lernen beginnen
flying visit
obchody
Lernen beginnen
celebration
dzieciństwo
Lernen beginnen
childhood
więź, związek
Lernen beginnen
connection
wkład, udział
Lernen beginnen
contribution
kuchnia
Lernen beginnen
cuisine
smakołyk
Lernen beginnen
delicacy
znany, obeznany
Lernen beginnen
familiar
dziedzictwo
Lernen beginnen
heritage
stęskniony za domem
Lernen beginnen
homesick
popularność
Lernen beginnen
popularity
na pierwszym planie/w tle/ na środku
Lernen beginnen
in the foreground / in the background / in the centre
wygląda jak/ nie wygląda jak promocyjne zdjęcie
Lernen beginnen
It looks like / doesn't look like a promotional photo
to selfie / fotka z wakacji / zdjęcie promocyjne
Lernen beginnen
it's a selfie / holiday snap / promotional photo
może to jest wzięte z wiadomości/ artykułu z czasopisma/blogu o stylu życia /konta z portalu społecznościowego /reklamy
Lernen beginnen
maybe it's from a news report/ magazine article / lifestyle blog / social media account / advert
po lewej/prawej stronie
Lernen beginnen
on the Left / right
ludzie (nie) pozują do zdjęcia
Lernen beginnen
the people are/arent posing for the camera
to zdjęcie ma raczej charakter reporterski
Lernen beginnen
the style is more like photo-journalism
nie za bardzo mi się podoba
Lernen beginnen
I don't really like
najbardziej podoba mi się ten (przymiotnik)
Lernen beginnen
I like the... one best
wolę
Lernen beginnen
I prefer
okazja (cenowa)
Lernen beginnen
a bargain
strata pieniędzy
Lernen beginnen
a waste of money
wart swojej ceny
Lernen beginnen
Good value
zbyt tani / drogi
Lernen beginnen
too cheap / expensive
(nie) wystarczająco dobry dla
Lernen beginnen
(not) good enough for
lichy/ cienki/ tandetny/ tani
Lernen beginnen
flimsy/ thin / tacky / cheap
porządny mocny gustowny dobrej jakości
Lernen beginnen
solid strong tasteful good quality
z górnej/dolnej półki
Lernen beginnen
top/bottom of the range
jasny
Lernen beginnen
bright
guzik
Lernen beginnen
button
wzorzysty
Lernen beginnen
patterned
gładki
Lernen beginnen
plain
kieszeń
Lernen beginnen
pocket
suwak
Lernen beginnen
zip
czuję się jak
Lernen beginnen
feels like
wyglada jak
Lernen beginnen
looks like
pachnie jak
Lernen beginnen
smells like
brzmi jak
Lernen beginnen
sounds like
smakuje jak
Lernen beginnen
tastes like
czyni mnie szczęśliwym
Lernen beginnen
makes me happy
sprawia że tęsknię za domem
Lernen beginnen
makes me homesick
sprawia że czuję się głody
Lernen beginnen
makes me hungry
sprawia że myśle o
Lernen beginnen
makes me think about
przypomina mi o
Lernen beginnen
reminds me of

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.