Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50

4.5  1    32 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
chodnik
Kto idzie chodnikiem: pieszy czy samochód?
Lernen beginnen
la acera
¿Quién va por la acera: el peatón o el coche?
skrzyżowanie
Ile jest ulic na skrzyżowaniu?
Lernen beginnen
el cruce
¿Cuántas calles hay en el cruce?
wejście do metra
Przepraszam, czy wejście do metra jest blisko stąd?
Lernen beginnen
la boca de metro
Perdona, ¿hay una boca de metro cerca de aquí?
przystanek autobusowy
Ile przystanków autobusowych znajduje się blisko twojego domu?
Lernen beginnen
la parada de autobús
¿Cuántas paradas de autobús hay cerca de tu casa?
tramwaj
Czy jest tramwaj w mieście? Czy jedziesz tramwajem do pracy?
Lernen beginnen
el tranvía
¿Hay tranvía en tu ciudad? ¿Vas en tranvía al trabajo?
budynek
Jaki jest budynek, w którym mieszkasz?
Lernen beginnen
el edificio
¿Cómo es el edificio en el que vives?
kościół
Gdzie jest kościół wiejski?
Lernen beginnen
la iglesia
¿Dónde está la iglesia del pueblo?
supermarket
Czy jest supermarket w małej wiosce?
Lernen beginnen
el supermercado
¿Hay un supermercado en el pueblo pequeño?
bank
Jak się nazywa bank, który znajduje się w rynku?
Lernen beginnen
el banco
¿Cómo se llama el banco que está en la plaza Mayor?
sklep
Czy jest dużo sklepów w twojej dzielnicy?
Lernen beginnen
la tienda
¿Hay muchas tiendas en tu barrio?
apteka
Czy apteka znajduje się obok sklepu obuwniczego? Nie, apteka jest obok...
Lernen beginnen
la farmacia
¿La farmacia está al lado de la zapatería? No, la farmacia está al lado de...
sklep obuwniczy
Jak się nazywa sklep obuwniczy w centrum handlowym?
Lernen beginnen
la zapatería
¿Cómo se llama la zapatería del centro comercial?
sklep z zabawkami
Czy jest sklep z zabawkami na rogu ulicy?
Lernen beginnen
la juguetería
¿Hay una juguetería en la esquina de la calle?
urząd pocztowy
Jaki sklep znajduje się między pocztą i bankiem?
Lernen beginnen
la oficina de correos
¿Qué tienda hay entre la oficina de correos y el banco?
biuro podróży
Na jakiej ulicy jest biuro podróży?
Lernen beginnen
la agencia de viajes
¿En qué calle está la agencia de viajes?
kiosk
Czy w centrum handlowym znajduje się kiosk?
Lernen beginnen
el estanco
¿Hay un estanco en el centro comercial?
kawiarnia
Twoja matka czeka w kawiarni czy na przystanku autobusowym?
Lernen beginnen
la cafetería
¿Tu madre espera en la cafetería o en la parada de autobús?
budka telefoniczna
Czy jest dużo budek telefonicznych w twoim mieście?
Lernen beginnen
la cabina telefónica
¿Hay muchas cabinas telefónicas en tu ciudad?
rondo
Czy jeździ dużo samochodów przez rondo?
Lernen beginnen
la rotonda
¿Circulan muchos coches por la rotonda?
przejście dla pieszych
Czy przechodzisz przejściem dla pieszych?
Lernen beginnen
el paso de cebra
¿Cruzas por el paso de cebra?
pieszy
Kto idzie chodnikiem: pieszy czy samochód?
Lernen beginnen
el peatón
¿Quién va por la acera el peatón o el coche?
ławka
Czy jest dużo emerytów na ławkach w parku?
Lernen beginnen
el banco (para sentarse)
¿Hay muchos jubilados en los bancos del parque?
czekać
Ile osób czeka na przystanku autobusowym?
Lernen beginnen
esperar
¿Cuántas personas esperan en la parada de autobús?
róg
Jaki sklep znajduje się w rogu ulicy Madrid i ulicy Toledo?
Lernen beginnen
la esquina
¿Qué tienda hay en la esquina de la calle Madrid y la calle Toledo?
lotnisko
Czy jest wejście do metra blisko lotniska?
Lernen beginnen
el aeropuerto
¿Hay una boca de metro cerca del aeropuerto?
zostać zatrzymanym
Czy samochód zatrzymuje się na czerwonym świetle?
Lernen beginnen
estar parado
¿El coche está parado cuando el semáforo está en rojo?
jeździć(o pojeździe)
Czy dużo samochodów jeździ ulicami wsi?
Lernen beginnen
circular
¿Circulan muchos coches por las calles de un pueblo?
ludzie
Czy w tramwaju jest dużo ludzi?
Lernen beginnen
la gente
¿Hay mucha gente en el tranvía?
sygnalizacja świetlna
Na sygnalizacji pali się zielone czy czerwone światło?
Lernen beginnen
el semáforo
¿El semáforo está verde o rojo?
kiosk
Czy sprzedawca w kiosku jest sympatyczny?
Lernen beginnen
el quiosco
¿Es simpático el vendedor del quiosco?
most
Czy jest dużo drewnianych mostów w mieście, gdzie mieszkasz?
Lernen beginnen
el puente
¿Hay muchos puentes de madera en la ciudad donde vives?
wieżowiec
Czy w twoim mieście znajduje się wysoki, nowoczesny i szklany wieżowiec?
Lernen beginnen
el rascacielos
¿Hay en tu ciudad un rascacielos alto, moderno y de cristal?

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.