Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80

4.5  1    31 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
katastrofa
Ten bankiet to całkowita katastrofa.
Lernen beginnen
el desastre
Este banquete es un desastre total.
ćwiczyć
Musimy ćwiczyć przed prezentacją dramatu.
Lernen beginnen
ensayar
Tenemos que ensayar antes de presentar el drama.
grać
Moja koleżanka Gloria umie grać na pianinie.
Lernen beginnen
tocar
Mi amiga Gloria sabe tocar el piano.
skrzypce
Nie lubię słuchać skrzypiec.
Lernen beginnen
el violín
No me gusta escuchar el violín.
flet
Kiedy grasz na flecie, uspokajam się.
Lernen beginnen
la flauta
Mientras tocas la flauta, yo me tranquilizo.
gitara
Gitara to instrument, w którym ciąga się za struny.
Lernen beginnen
la guitarra
La guitarra es un instrumento que se tira de las cuerdas.
zostać w łóżku
W poniedziałki Juan woli zostać w łóżku niż iść na siłownię.
Lernen beginnen
quedarse en la cama
Los lunes Juan prefiere quedarse en la cama que ir al gimnasio.
spokój
Potrzebuję spokoju, bo jestem wściekły.
Lernen beginnen
la tranquilidad
Necesito tranquilidad, porque estoy furioso.
głos
Gloria jest wspaniałą śpiewaczką, ma piękny głos.
Lernen beginnen
la voz
Gloria es una cantante magnífica, tiene una voz hermosa.
przerażający
Jaka koszmarna podróż. Prawie cały dzień spędziliśmy w korku.
Lernen beginnen
horroroso
¡Qué viaje horroroso! Casi todo el día hemos pasado en el atasco.
położyć się
Muszę się położyć. Jestem bardzo zmęczony.
Lernen beginnen
tumbarse
Tengo que tumbarme porque estoy muy cansado.
krzyczeć
Czasem krzyczymy, kiedy jesteśmy wściekli.
Lernen beginnen
gritar
A menudo gritamos cuando estamos furiosos.
zawsze
Zawsze zostaję w łóżku piętnaście minut dłużej po obudzeniu się.
Lernen beginnen
siempre
Siempre me quedo en la cama quince minutos después de despertarme.
codziennie
Codziennie María wstaje o szóstej rano.
Lernen beginnen
todos los días
Todos los días María se levanta a las seis de la mañana.
wiele razy
Wiele razy czytam gazetę, kiedy jem drugie śniadanie.
Lernen beginnen
muchas veces
Muchas veces leo el periódico mientras tomo el segundo desayuno.
zwykle
Zwykle państwo García piją jedynie kawę z cukrem na śniadanie.
Lernen beginnen
normalmente
Normalmente los señores García toman solo un café con azúcar para desayunar.
zwykle
Zwykle kładę się natychmiast po powrocie do domu.
Lernen beginnen
frecuentemente
Frecuentemente me acuesto inmediatamente después de volver a casa.
często
Często uprawiamy sport: biegamy, pływamy, albo idziemy na siłownię.
Lernen beginnen
a menudo
A menudo hacemos deporte: corremos, nadamos o vamos al gimnasio.
czasami
Juan i Ana czasem kładą się na sofie w salonie i nic nie robią przez godzinę.
Lernen beginnen
a veces
Juan y Ana a veces se tumban en el sofá del salón y no hacen nada durante una hora.
raz w miesiącu
Raz w miesiącu, po pracy, zakładamy ekstrawaganckie ubrania i idziemy na dyskotekę z naszymi koleżankami.
Lernen beginnen
una vez al mes
Una vez al mes, después de trabajar, nos ponemos ropa extravagante y vamos a la discoteca con nuestras amigas.
od czasu do czasu
Od czasu do czasu czytam książkę do północy.
Lernen beginnen
de vez en cuando
De vez en cuando leo un libro hasta medianoche.
prawie nigdy
Antonio prawie nigdy nie zostawia ubrań rzuconych na podłogę. Jest bardzo uporządkowany.
Lernen beginnen
casi nunca
Antonio casi nunca deja la ropa tirada en el suelo. Es muy ordenado.
rzadko
Rzadko oglądamy telewizję, kiedy jemy kolację, wolimy rozmawiać.
Lernen beginnen
rara vez
Rara vez vemos la televisión mientras cenamos, preferimos conversar.
nigdy
Nigdy nie spóźniacie się na zajęcia, ani do pracy, jesteście bardzo punktualni.
Lernen beginnen
nunca
Nunca llegáis tarde a clase o al trabajo, sois muy puntuales.
gwizdać
Śpiewa i gwiżdże, kiedy bierze prysznic.
Lernen beginnen
silbar
Canta y silba mientras se ducha.
natychmiast
Natychmiast idziemy do innego baru, tutaj jedzenie jest bardzo drogie.
Lernen beginnen
inmediatamente
Inmediatamente vamos a otro bar, aquí la comida es muy cara.
podczas
Podczas gdy Ana się ubiera, ogląda się w lustrze.
Lernen beginnen
mientras
Mientras Ana se viste, se mira en el espejo.
rano
Rano nigdy nie słyszę, kiedy dzwoni budzik.
Lernen beginnen
por la mañana
Por la mañana nunca oigo cuando suena el despertador.
w południe
W południe Francuzi jedzą w barze.
Lernen beginnen
a mediodía
A mediodía los franceses comen en el bar.
wieczorem
Wieczorem ubieram się elegancko, bo mam z kimś spotkanie.
Lernen beginnen
por la tarde
Por la tarde me visto elegante porque tengo una reunión con alguien.
w nocy
W nocy śpimy w łóżku moich rodziców.
Lernen beginnen
por la noche
Por la noche dormimos en la cama de mis padres.

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.