dział 7 kultura

 0    180 Datenblatt    iwonabanas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pokuta, odkupienie grzechów
Lernen beginnen
atonement, redemption of sins
chce wystąpić w roli głównej dla swojej rodziny
Lernen beginnen
she wants to Stage for her family
kolejne części
Lernen beginnen
subsequent parts
wojenne
Lernen beginnen
wartime
wojenna Francja
Lernen beginnen
wartime France
wstrząsające opisy angielskiego odwrotu z Dunkierki
Lernen beginnen
harrowing descriptions of the English Retreat from Dunkirk
Szpital Wojskowy
Lernen beginnen
Military Hospital
końcowa część książki
Lernen beginnen
final part of the book
odkryliśmy tożsamość narratora
Lernen beginnen
we discovered the identity of the narrator
trzymający w napięciu
Lernen beginnen
gripping
przedstawienie ... dzieciństwa
Lernen beginnen
depiction of ... childhood
zawroty głowy
Lernen beginnen
vertigo
gra aktorów
Lernen beginnen
acting
gościnnie
Lernen beginnen
featuring
wysokie mosty łukowe
Lernen beginnen
tall arching bridges
pochyłe ulice
Lernen beginnen
sloping streets
stok, zbocze, pochyłość, nachylenie
Lernen beginnen
slope
pokrótce, krótko mówiąc
Lernen beginnen
briefly
z trąbą w ręku
Lernen beginnen
with a trumpet case in his hand
mieszane opinie
Lernen beginnen
mixed reviews
jest regularnie umieszczany na liście największych filmów wszechczasów
Lernen beginnen
is regular included in the list of greatest films of all time
przestarzały, nieaktualny
Lernen beginnen
outdated
bohater
Lernen beginnen
protagonist
środek lata
Lernen beginnen
midsummer
niemoralna sława
Lernen beginnen
immoral Fame
w zamian
Lernen beginnen
in exchange
Świat Bajek
Lernen beginnen
fairy world
opowieść, historia, baśń
Lernen beginnen
tale
podręcznik grabarza
Lernen beginnen
gravedigger's handbook
doprowadzi Cię do łez
Lernen beginnen
move you to tears
czarownica
Lernen beginnen
witch
tymczasem
Lernen beginnen
meanwhile
w centrum uwagi
Lernen beginnen
in the spotlight
przedkolonialny
Lernen beginnen
pre-colonial
Rzeczy się rozpadają
Lernen beginnen
Things Fall Apart
czasami wzruszający
Lernen beginnen
at times poignant
Browar
Lernen beginnen
Brewery
wódka żołądkowa
Lernen beginnen
gastric vodka
pociągający
Lernen beginnen
appealing
jego użycie języka jest szczególnie uderzające
Lernen beginnen
his use of language is especially striking
Innowacyjny głos
Lernen beginnen
Innovative voice
zajmuje wyjątkowe miejsce na świecie
Lernen beginnen
it occupies a unique place in the world
powszechny
Lernen beginnen
widespread
publikuj ważne pytania na temat spotkań międzykulturowych
Lernen beginnen
post important questions about Intercultural encounters
napięcie między tradycją a zmianą
Lernen beginnen
tension between tradition and change
historia dziejów
Lernen beginnen
history of history
historia ludzkości
Lernen beginnen
history of mankind
takt
Lernen beginnen
bar
akord
Lernen beginnen
chord
sala koncertowa
Lernen beginnen
concert hall
perkusista
Lernen beginnen
drummer
tonacja
Lernen beginnen
key
muzyka na żywo
Lernen beginnen
live music
występ na żywo
Lernen beginnen
live performance
nuta
Lernen beginnen
a note
zeszyt z nutami
Lernen beginnen
notebook with notes
gmach Opery
Lernen beginnen
Opera House
organista
Lernen beginnen
organist
czytać nuty
Lernen beginnen
read music
wytwórnia Płytowa
Lernen beginnen
record company
odbywać próby
Lernen beginnen
rehearse
Wydać płytę
Lernen beginnen
release an album
nuty, partytura
Lernen beginnen
score
strojenie instrumentu
Lernen beginnen
tune an instrument
perkusja
Lernen beginnen
drums, drum kit
fortepian
Lernen beginnen
grand piano
pianino
Lernen beginnen
upright piano
instrumenty dęte
Lernen beginnen
wind instruments
instrumenty strunowe
Lernen beginnen
string instruments
flet prosty
Lernen beginnen
recorder
instrumenty perkusyjne
Lernen beginnen
percussion instruments
instalacje artystyczne
Lernen beginnen
art installations
rysowanie, rysunek
Lernen beginnen
drawing
grawerunek, grafika
Lernen beginnen
Engraving
eksponat
Lernen beginnen
an exhibit
pejzaż
Lernen beginnen
landscape
obraz olejny
Lernen beginnen
oil painting
paleta
Lernen beginnen
palette
rzeźbiarz
Lernen beginnen
sculptor
sztuki plastyczne
Lernen beginnen
visual arts
złożoność
Lernen beginnen
complexity
przedstawienie, opisanie
Lernen beginnen
depiction
opis
Lernen beginnen
description
literatura piękna
Lernen beginnen
fiction
nieumiejący czytać
Lernen beginnen
illiterate
wers
Lernen beginnen
line
przenośnie
Lernen beginnen
figuratively, metaphorically, symbolically
przenośnia
Lernen beginnen
metaphor
narracja trzecioosobowa -
Lernen beginnen
third-person narrative -
sztuka
Lernen beginnen
play
uosobienie
Lernen beginnen
personification
rym rymować się
Lernen beginnen
rhyme
strofa, zwrotka
Lernen beginnen
stanza
zwrotka strofa poezja wiersz wers
Lernen beginnen
verse
pokaz przedpremierowy
Lernen beginnen
advance screening
pojawić się, grać w filmie
Lernen beginnen
appear in a film
punkt kulminacyjny
Lernen beginnen
climax
ciągłość akcji
Lernen beginnen
continuity
wersja reżyserska
Lernen beginnen
director's cut
montować
Lernen beginnen
edit
na ekranach kin
Lernen beginnen
on General release
napisy końcowe
Lernen beginnen
end credits
rekwizyt
Lernen beginnen
prop
plener
Lernen beginnen
location
scenariusz
Lernen beginnen
screenplay scenario
plan filmowy
Lernen beginnen
set
nakręcić film
Lernen beginnen
shoot a film
grać główną rolę
Lernen beginnen
star
w filmie występują...
Lernen beginnen
the film features...
Akcja filmu rozgrywa się w...
Lernen beginnen
the film is set in...
hit kinowy
Lernen beginnen
blockbuster
film fabularny
Lernen beginnen
feature film
krytyk filmowy
Lernen beginnen
film critic
główny aktor
Lernen beginnen
male lead / female lead
scenograf
Lernen beginnen
production designer, art director
scenarzysta
Lernen beginnen
script writer/screenwriter
statysta
Lernen beginnen
extra
kaskader
Lernen beginnen
stuntman
za kulisami
Lernen beginnen
backstage
loża (w teatrze)
Lernen beginnen
box (in the theater)
Akademia Teatralna
Lernen beginnen
drama school
najwyższy balkon, jaskółka
Lernen beginnen
gallery
pantomima
Lernen beginnen
mime
sufler
Lernen beginnen
prompter
wystawić sztukę
Lernen beginnen
to put on a play
miejsca na parterze
Lernen beginnen
stalls
dubler
Lernen beginnen
understudy
poważna gazeta
Lernen beginnen
broadsheet, quality paper
rysownik komiksów
Lernen beginnen
cartoonist
nakład
Lernen beginnen
circulation
stała rubryka, felieton
Lernen beginnen
column
felietonista
Lernen beginnen
columnist
historyjka obrazkowa
Lernen beginnen
comic, cartoon strip
artykuł wstępny
Lernen beginnen
an editorial
kronika towarzyska
Lernen beginnen
gossip column
wydanie, numer (gazety)
Lernen beginnen
issue, edition
transmisja na żywo
Lernen beginnen
live coverage
trafić na pierwsze strony gazet
Lernen beginnen
make, hit the headlines
wydawca
Lernen beginnen
publisher
brukowiec
Lernen beginnen
tabloid
wydawnictwo
Lernen beginnen
publishing house
przekazywać idei uczucie
Lernen beginnen
to convey the idea of ​​feeling
opinia Krytyczna
Lernen beginnen
critical opinion
o wartkiej akcji
Lernen beginnen
action-packed
pociągający
Lernen beginnen
appealing
awangardowy
Lernen beginnen
avant-garde
komiczny
Lernen beginnen
comical
złożony, skomplikowany
Lernen beginnen
complex
kontrowersyjny
Lernen beginnen
controversial
niepokojący
Lernen beginnen
disturbing
nadzwyczajny
Lernen beginnen
extraordinary
naciągany
Lernen beginnen
far-fetched
Gorąco polecany
Lernen beginnen
Highly recommended
zabawny
Lernen beginnen
hilarious
wywierający wrażenie, poruszający
Lernen beginnen
impressive
nowatorski
Lernen beginnen
innovative
zawiły, kunsztowny
Lernen beginnen
intricate, ingenious
mistrzowski
Lernen beginnen
masterly
znaczący
Lernen beginnen
meaningful
zapadający w pamięć
Lernen beginnen
memorable
wielowymiarowy
Lernen beginnen
multi-dimensional
przejmujący
Lernen beginnen
poignant
zaangażowany politycznie
Lernen beginnen
politically involved
głęboki, dogłębny
Lernen beginnen
profound
trafny, istotny
Lernen beginnen
relevant
radykalny
Lernen beginnen
radical
wyrafinowany
Lernen beginnen
sophisticated
spektakularny widowiskowy
Lernen beginnen
spectacular
urzekający
Lernen beginnen
spellbinding
zachwycający
Lernen beginnen
stunning
subtelny
Lernen beginnen
subtle
powierzchowny
Lernen beginnen
superficial
zmuszający do myślenia
Lernen beginnen
thought-provoking
autentyczny
Lernen beginnen
true-to-life
sugestywny, obrazowy
Lernen beginnen
Vivid
zwiedzający
Lernen beginnen
a visitor
widz wydarzenia sportowego
Lernen beginnen
spectator
widz telewizyjny lub filmowy
Lernen beginnen
viewer
uderzyć w odpowiedni ton
Lernen beginnen
strike the right note
rozpocząć nowy rozdział w życiu
Lernen beginnen
turn over a new Leaf

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.