Earth 1

 0    25 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ziemia obraca się wokół słońca
Lernen beginnen
the earth revolves around the sun
gałąź
Lernen beginnen
branch
rozgałęziony
Lernen beginnen
branched
wypychanie zwierząt
Lernen beginnen
taxidermy
wypychacz zwierząt
Lernen beginnen
taxidermist
zagrożone gatunki
Lernen beginnen
endangered species
zagrożone wyginięciem
Wiele gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem.
Lernen beginnen
threatened with extinction
Many species of plants and animals are threatened with extinction.
brzeg rzeki
Rzeka groziła wystąpieniem z brzegów.
Lernen beginnen
bank
The river was threatening to burst its banks.
mięsożerna roślina
Lernen beginnen
carnivorous plant
mięsożerca
Lernen beginnen
carnivore
wilgotny, wilgotno
Lernen beginnen
humid
wilgotność powietrza
Lernen beginnen
air humidity
wymarły, wygasły
Lernen beginnen
extinct
wyginąć (przestać istnieć)
Lernen beginnen
to extinct
wymrzeć
Bulwy mogą zostać przesadzone wkrótce po tym, jak wierzchołki wymrą późnym latem.
Lernen beginnen
to die off
The tubers may be transplanted soon after the tops have died off in late summer.
warunki otoczenia
oświetlenie otoczenia, hałas otoczenia, temperatura otoczenia
Lernen beginnen
ambient conditions
ambient lighting, ambient noise, ambient temperature
zamarzający, lodowaty
Lernen beginnen
freezing
pawian
Lernen beginnen
baboon
pohukiwać
Lernen beginnen
to hoot
puszczyk
Lernen beginnen
tawny owl
obracać się
The earth spins on its axis.
Lernen beginnen
spin - spun - spun
The earth spins on its axis.
snuć, prząść
Bawełna jest przędziona na nici. Pająki przędą sieć.
Lernen beginnen
spin
Cotton is spun into thread. Spiders spin webs.
trzesięnie ziemi
Mamy nadzieję, że staniemy się dokładniejsi w przewidywaniu trzęsień ziemi.
Lernen beginnen
earthquake
We hope to become more accurate in predicting earthquakes.
stroszyć, jeżyć
Ptaki stroszyły pióra (w górę) w alarmie.
Lernen beginnen
to ruffle
The birds ruffled their feathers (up) in alarm.
prognoza pogody
Lernen beginnen
weather forecast

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.