EDGARD 07 gramatyka przyimek

 0    147 Datenblatt    jan.rezedowy
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przyimek
Lernen beginnen
preposición
Dzwonię do mamy.
Lernen beginnen
Le llamo a mi madre.
Chcą sprzedać motocykl Juanowi.
Lernen beginnen
Le quieren vender la moto a Juan.
Matka czyta książkę dziecku.
Lernen beginnen
La madre le lee el libro a la niña.
Myjecie dzieci.
Lernen beginnen
Laváis a los niños.
Czekam na siostrę Pedra.
Lernen beginnen
Espero a la hermana de Pedro.
Jedziemy na północ.
Lernen beginnen
Vamos al norte.
Szkoła jest trzy minuty stąd.
Lernen beginnen
La escuela está a tres minutos de aquí.
Nie siedź na słońcu tyle godzin!
Lernen beginnen
No estés al sol tantas horas!
Stacja benzynowa jest trzy kilometry stąd.
Lernen beginnen
La gasolinera está a tres kilómetros de aquí.
o północy
Lernen beginnen
a medianoche
Pracuję od ósmej do piątej.
Lernen beginnen
Trabajo de ocho a cinco.
rok po roku
Lernen beginnen
año a año
krok po kroku
Lernen beginnen
paso a paso
Piszę na maszynie
Lernen beginnen
Escribo a máquina.
dwa razy dziennie
Lernen beginnen
dos veces al día
Wychodząc, zamknęłam drzwi.
Lernen beginnen
Al salir cerré la puerta.
Otwierając okno, poczułem zimno.
Lernen beginnen
Al abrir la ventana sentí frío.
Do nauki!
Lernen beginnen
A estudiar!
Mamy pierwszy października.
Lernen beginnen
Estamos a primero de octubre.
Marchew jest po dwa euro.
Lernen beginnen
La zanahoria está a dos euros.
Jest pięć stopni.
Lernen beginnen
Estamos a cinco grados.
Wczoraj były dwa stopnie poniżej zera.
Lernen beginnen
Ayer estuvimos a dos grados bajo cero.
Nie mam odwagi powiedzieć co myślę.
Lernen beginnen
No me atrevo a decir lo que pienso.
W tym tygodniu zaczęliśmy się uczyć.
Lernen beginnen
Esta semana hemos empezado a estudiar.
Zapraszam cię na piwo.
Lernen beginnen
Te invito a cerveza.
Do kogo należą te dokumenty?
Lernen beginnen
A quién pertenecen estos documentos?
Witamy naszego nauczyciela.
Lernen beginnen
Saludamos a nuestro profesor.
Wróciliśmy z pracy.
Lernen beginnen
Hemos vuelto del trabajo.
To jest dzieło Chopina.
Lernen beginnen
Esta obra es de Chopin.
ozdoba z papieru
Lernen beginnen
adorno de papel
śpiwór
Lernen beginnen
saco de dormir
Dyskutowaliśmy wiele godzin o interesach.
Lernen beginnen
Discutimos muchas horas de negocios.
od poniedziałku do piątku
Lernen beginnen
De lunes a viernes
druga w nocy
Lernen beginnen
las dos de la noche
pierwszy stycznia 2008
Lernen beginnen
el primero de enero de dos mil ocho
Mam więcej niż dwadzieścia lat.
Lernen beginnen
Tengo más de veinte años.
Oglądamy więcej telewizji niż powinniśmy.
Lernen beginnen
Vemos más tele de lo que debemos.
stojąc, stojący
Lernen beginnen
de pie
na kolanach
Lernen beginnen
de rodillas
naprawdę
Lernen beginnen
de verdad
Juan zakochał się w Elwirze.
Lernen beginnen
Juan se enamoró de Elvira.
Dowiedziałem się o twoim ślubie.
Lernen beginnen
Me he enterado de tu boda.
Victoria żegna się z rodziną.
Lernen beginnen
Victoria se despide de su familia.
Boję się latać.
Lernen beginnen
Tengo miedo de volar.
Zawsze narzeka na miasto.
Lernen beginnen
Siempre se queja de la ciudad.
aby nauczyć się hiszpańskiego
Lernen beginnen
Para aprender español...
To nie jest do pracy, ale do zabawy.
Lernen beginnen
Esto no es para trabajar sino para divertirse.
Wyszli do sklepu.
Lernen beginnen
Han salido para la tienda.
na piątek
Lernen beginnen
para el viernes
To dla ciebie.
Lernen beginnen
Esto es para ti
Wybrali go na prezydenta.
Lernen beginnen
Le eligieron para presidente.
Jest gorąco jak na tę porę roku.
Lernen beginnen
Hace calor para esta estación del año.
Premier mianował go na ten urząd.
Lernen beginnen
El primer ministro le ha nombrado para este cargo.
Dali mi awans dzięki mojej pracy
Lernen beginnen
Me han dado un ascenso por mi trabajo.
Dali mu mandat za zbyt szybką jazdę.
Lernen beginnen
Le han puesto una multa por correr demasiado.
Uciekł tylnymi drzwiami.
Lernen beginnen
Huyó por la puerta trasera.
Nic nie widać przez okno.
Lernen beginnen
No se ve nada por la ventana.
Budynek został zbudowany przez robotników.
Lernen beginnen
El edificio ha sido construido por los obreros.
Co za okazja! Trzy koszule za sto euro!
Lernen beginnen
Qué oferta! Tres camisas por cien euros!
Możesz posprzątać dom za mnie?
Lernen beginnen
Puedes limpiar la casa por mí?
Szef poprosił mnie, żebym to za niego zrobił.
Lernen beginnen
El jefe me ha pedido que lo haga por él.
Ernesto był tutaj przez kilka godzin.
Lernen beginnen
Ernesto estuvo aquí por unas horas.
Carlos idzie po chleb.
Lernen beginnen
Carlos va por pan.
Wpadnij do mnie do domu.
Lernen beginnen
Pasa por mi casa.
Muszę wpaść do Madrytu.
Lernen beginnen
Tengo que ir por Madrid.
po dwa ciastka na osobę
Lernen beginnen
dos galletas por persona
Wyślemy to pocztą.
Lernen beginnen
Lo enviaremos por correo.
Skontaktuję się z tobą telefonicznie.
Lernen beginnen
Me pongo en contacto contigo por teléfono.
po całym stole
Lernen beginnen
por toda la mesa
przypadkowo (2)
Lernen beginnen
por casualidad, por coincidencia
wreszcie
Lernen beginnen
por fin
na szczęście
Lernen beginnen
por suerte
Walczymy o prawa człowieka
Lernen beginnen
Luchamos por los derechos humanos.
Jego brat wybrał lepsze życie.
Lernen beginnen
Su hermano optó por una vida mejor.
Zapytał o swoich przyjaciół.
Lernen beginnen
Preguntó por sus amigos.
Martwię się o zdrowie.
Lernen beginnen
Me preocupo por la salud.
Zapłaciliśmy dużo za dobre warunki, które tam już były
Lernen beginnen
Pagamos mucho por tener condiciones buenas.
Zapłaciliśmy dużo za dobre warunki, żeby je mieć
Lernen beginnen
Pagamos mucho para las condiciones buenas.
Juan pojechał przez Madryt.
Lernen beginnen
Juan ha ido por Madrid.
Juan pojechał do Madrytu.
Lernen beginnen
Juan ha ido para Madrid.
Idź tamtędy.
Lernen beginnen
Camina por allí.
Idź tam.
Lernen beginnen
Camina para allí.
Dlaczego kupiłeś samochód?
Lernen beginnen
Por qué has comprado el coche?
Po co kupiłeś samochód?
Lernen beginnen
Para qué has comprado el coche?
kawa z mlekiem
Lernen beginnen
Café con leche.
w porównaniu z Markiem
Lernen beginnen
en comparación con Marco
Alfredo jest dobry dla swoich rodziców.
Lernen beginnen
Alfredo es bueno con sus padres.
Samochód zderzył się z rowerem.
Lernen beginnen
El coche chocó con la bicicleta.
Uderzyłem się drzwiami.
Lernen beginnen
Me di golpe con la puerta.
Dziecko potknęło się o kamień.
Lernen beginnen
El niño tropezó con la piedra.
w związku z tym problemem
Lernen beginnen
con respecto a este problema
w kierunku Madrytu
Lernen beginnen
con rumbo a Madrid
z okazji twoich urodzin
Lernen beginnen
con motivo de tu cumpleaños
Moi przyjaciele przyjechali z Madrytu.
Lernen beginnen
Mis amigos vinieron desde Madrid.
od przedwczoraj
Lernen beginnen
desde anteayer
od ósmej do czartej
Lernen beginnen
desde las ocho hasta las cuatro
Możesz kupić wszystko, od chleba po alkohol.
Lernen beginnen
Puedes comprar de todo, desde el pan hasta el alcohol
Stamtąd nic nie słychać.
Lernen beginnen
Desde allá no se oye nada.
Usiadł na krześle.
Lernen beginnen
Se sentó en la silla.
Na drzewie jest dużo liści.
Lernen beginnen
En el árbol hay muchas hojas.
na kopercie
Lernen beginnen
En el sobre
Przyjechał metrem.
Lernen beginnen
Ha venido en metro.
Zawsze chodzi w czapce.
Lernen beginnen
Siempre anda en gorra.
Jest doktorem medycyny
Lernen beginnen
Es doctor en Medicina
Ufam twoim umiejętnościom.
Lernen beginnen
Confío en tus conocimientos.
Te larwy zmieniają się w motyle.
Lernen beginnen
Estas larvas se convierten en mariposas.
Podziel to na dwie części.
Lernen beginnen
Divídelo en dos partes.
Złóż to na mniejsze części.
Lernen beginnen
Dóblalo en partes más pequeñas.
Nie nalegaj, żebyśmy to zrobili.
Lernen beginnen
No insistas en que lo hagamos
Pomyśl o tym, co zrobiłeś.
Lernen beginnen
Piensa en lo que has hecho.
Ławka została pomalowana na żółto.
Lernen beginnen
El banco fue pintado en amarillo.
w żadnym razie
Lernen beginnen
en absoluto
głośno
Lernen beginnen
en alto
za to, zamiast tego
Lernen beginnen
en cambio
jeśli chodzi o twój dom...
Lernen beginnen
en cuanto a tu casa...
na ogół
Lernen beginnen
en general
w biegu, w ruchu
Lernen beginnen
en marcha
natychmiast
Lernen beginnen
en seguida
na poważnie
Lernen beginnen
en serio
w ciszy
Lernen beginnen
en silencio
dopóki
Lernen beginnen
en tanto
zamiast
Lernen beginnen
en vez de
Między Warszawą i Krakowem.
Lernen beginnen
Entre Varsovia y Cracovia
Zawsze jest wśród obcych.
Lernen beginnen
Siempre está entre los ajenos
W domu gotujemy wszyscy razem.
Lernen beginnen
Cocinamos en casa entre todos.
Jedź w tamtym kierunku.
Lernen beginnen
Ve hacia allí
około wtorku
Lernen beginnen
hacia el martes
jak dotąd, do tej chwili
Lernen beginnen
hasta ahora
na razie! (2)
Lernen beginnen
hasta luego, hasta pronto
bez twojej pomocy
Lernen beginnen
sin tu ayuda
bez przerwy
Lernen beginnen
sin cesar
bez wątpienia
Lernen beginnen
sin duda
mimo to, jednakże
Lernen beginnen
sin embargo
na pewno
Lernen beginnen
sin falta
niechcący
Lernen beginnen
sin querer
bez sensu
Lernen beginnen
sin ton ni son
nad moim mieszkaniem
Lernen beginnen
Sobre mi piso
nad łóżkiem
Lernen beginnen
sobre la cama
Wiesz coś na temat giełdy?
Lernen beginnen
Sabes algo sobre la bolsa?
Powiedz mi coś o niej.
Lernen beginnen
Dime algo sobre ella!
Wyjeżdżamy około dziesiątej.
Lernen beginnen
Salimos sobre las diez.
Odniósł triumf nad swoim wrogiem.
Lernen beginnen
Triunfó sobre su enemigo.
Zwycięstwo nad Kubą.
Lernen beginnen
La victoria sobre Cuba.
po drodze
Lernen beginnen
sobre la marcha
szybko
Lernen beginnen
sobre ruedas
przede wszystkim
Lernen beginnen
sobre todo

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.