EDGARD 08 gramatyka spójnik

 0    42 Datenblatt    jan.rezedowy
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
spójnik
Lernen beginnen
conjunción
ładna i inteligentna
Lernen beginnen
guapa e inteligente
Mamy syna i córkę.
Lernen beginnen
Tenemos hijo e hija
kamień i żelazo
Lernen beginnen
Piedra y hierro
Chcesz herbatę czy kawę?
Lernen beginnen
Quieres té o café?
wszystko mi jedno
Lernen beginnen
me da igual
tę książkę czy inną?
Lernen beginnen
este libro u otro?
ani ty, ani ja
Lernen beginnen
Ni tú ni yo
Ani nie oglądamy telewizji, ani nie słuchamy radia.
Lernen beginnen
Ni vemos la tele ni escuchamos la radio.
Nie lubię tańczyć ani śpiewać.
Lernen beginnen
No me gusta bailar ni cantar.
Chcę iść, ale nie dzisiaj.
Lernen beginnen
Quiero ir, pero no hoy.
Nie jestem Polką, tylko Hiszpanką.
Lernen beginnen
No soy polaca sino española.
Więc szukaj dalej.
Lernen beginnen
Pues busca más.
Nie pracuje, tylko studiuje.
Lernen beginnen
No trabaja sino estudia.
Idziemy, bo już jest bardzo późno.
Lernen beginnen
Vamos, que ya es muy tarde.
Wiem, że nic nie można zrobić.
Lernen beginnen
Sé que no se puede hacer nada.
Są mniej inteligentni od was.
Lernen beginnen
Son menos inteligentes que vosotros.
Chociaż jest słońce, musimy zostać w domu.
Lernen beginnen
Aunque haga sol, tenemos que quedarnos en casa.
Nawet gdybym dużo wiedział...
Lernen beginnen
Aunque supiera mucho...
Chociaż nie jestem hiszpanką...
Lernen beginnen
Aunque no soy española...
Skoro dobrze się czuję...
Lernen beginnen
Como me siento bien...
Jako że nic nie wiem o samochodach...
Lernen beginnen
Como no sé nada de coches...
Gdy wróciłem do domu, nikogo nie było.
Lernen beginnen
Cuando llegué a casa, no había nadie.
Pójdziemy na plażę, gdy będzie słońce.
Lernen beginnen
Iremos a la playa cuando haga sol.
Gdy ja mówiłam, ona słuchała.
Lernen beginnen
Mientras yo hablaba, ella escuchaba.
Podczas gdy Eduardo przygotowywał kolację...
Lernen beginnen
Mientras Eduardo preparaba la cena...
Jestem sama, ponieważ mój mąż wyjechał
Lernen beginnen
Estoy sola porque mi marido se ha ido.
Pojechałbym do Australii, gdybym miał czas.
Lernen beginnen
Iría a Australia si tuviera tiempo.
Nie mam telefonu, więc nie mogę do ciebie zadzwonić.
Lernen beginnen
No tengo teléfono, así que no te puedo llamar.
Ma pieniądze, a jednak tego nie widać.
Lernen beginnen
Tiene dinero, sin embargo, no se la nota.
Mimo że ma dużo czasu...
Lernen beginnen
A pesar de tener mucho tiempo...
Mimo że tu nie mieszka...
Lernen beginnen
A pesar de que no vive aquí...
Mówi, jakby nie miał pojęcia o sprawie.
Lernen beginnen
Habla como si no tuviera ni idea sobre el tema.
Zachowuje się tak, jakby nic się nie stało.
Lernen beginnen
Se comporta como si no hubiera pasado nada.
Jako że nie umiem gotować... (2)
Lernen beginnen
Dado que no sé cocinar; Puesto que no sé cocinar
Nie wiem nic, jeśli chodzi o ten temat.
Lernen beginnen
No sé nada en cuanto a ese tema.
Jeśli chodzi o wczorajszą imprezę...
Lernen beginnen
En cuanto a la juerga de ayer...
Co do twojego pytania...
Lernen beginnen
En cuanto a tu pregunta...
Nie pomogę ci, dopóki mnie o to nie poprosisz.
Lernen beginnen
No te ayudaré hasta que no me lo pidas.
Juan śpi. W tym czasie możemy zrobić zakupy.
Lernen beginnen
Juan está durmiendo, mientras tanto podemos hacer compras.
Musisz kupić mąkę, żebym upiekła ci ciasto.
Lernen beginnen
Tienes que comprar harina para que te haga pastel.
On wie to lepiej. Dlatego nie tłumacz mu tego.
Lernen beginnen
Lo sabe mejor. Por lo tanto no se lo expliques...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.