EDGARD 20 gramatyka tryb łączący

 0    146 Datenblatt    jan.rezedowy
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tryb łączący
Lernen beginnen
modo subjuntivo
Oby jutro świeciło słońce.
Lernen beginnen
Ojalá haga sol mañana.
Być może już go znasz.
Lernen beginnen
Quizás ya le conozcas.
Być może będzie można zrobić to jutro.
Lernen beginnen
Tal vez sea posible hacerlo mañana.
Doradził mu, żeby lepiej się zachowywał.
Lernen beginnen
Le aconsejó que se portara mejor.
Cieszę się, że jesteś w dobrym humorze.
Lernen beginnen
Me alegro que estés de buen humor.
Życzę ci, żebyś była szczęśliwa.
Lernen beginnen
Te deseo que seas feliz.
Wątpię, żeby miał więcej doświadczenia od Ernesto.
Lernen beginnen
Dudo que tenga más experiencia que Ernesto.
Dziwi nas, że już sobie poszli.
Lernen beginnen
Nos extraña que ya se hayan ido.
Proszę cię, żebyś robił notatki.
Lernen beginnen
Te pido que tomes apuntes.
Proszę, żebyście zachowali ciszę.
Lernen beginnen
Ruego que mantengáis silencio.
Chcę, żebyś skończył studia.
Lernen beginnen
Quiero que termines los estudios.
Juan żałuje, że nie masz szczęścia.
Lernen beginnen
Juan siente que no tengas suerte.
Dziwne, że Julian nie wrócił na czas.
Lernen beginnen
Es extraño que Julián no haya vuelto a tiempo.
To sprawiedliwe, że wygrywają najlepsi.
Lernen beginnen
Es justo que ganen los mejores.
To niebezpieczne, że rąbiesz drewno bez rękawic.
Lernen beginnen
Es peligroso que cortes las leñas sin guantes.
Jest możliwe, że znajdą pracę.
Lernen beginnen
Es posible que encuentren trabajo.
Jest prawdopodobne, że jutro pojedziemy na plażę.
Lernen beginnen
Es probable que mañana vayamos a la playa.
Czy to dobrze, że twoje dzieci oglądają telewizję?
Lernen beginnen
Está bien que tus niños miren la tele?
Żle, że nie masz przyjaciół.
Lernen beginnen
Está mal que no tengas amigos.
On żałuje, że nie jedziemy razem.
Lernen beginnen
Le da pena que no vayamos juntos.
Wstydzę się, że moje dzieci nie studiują.
Lernen beginnen
Me da vergüenza que mis hijos no estudien.
Nie sądzę, żeby było możliwe pojechać.
Lernen beginnen
No pienso que sea posible ir.
Nie wierzymy, że jesteś szczęśliwy.
Lernen beginnen
No creemos que seas feliz.
Myślę, że jutro nie wyjedziemy.
Lernen beginnen
Pienso que no saldremos mañana.
Nie sądzę, żebyśmy jutro wyjechali.
Lernen beginnen
No pienso que salgamos mañana.
Patrzy na mnie, jakbym był szalony.
Lernen beginnen
Me mira como si estuviera loco.
Zmywam naczynia, żeby moja mama nie musiała tego robić.
Lernen beginnen
Friego los platos para que mi madre no tenga que hacerlo.
Bez względu na to, jak bardzo będziesz się starał, nie osiągniesz tego.
Lernen beginnen
Por mucho que lo intentes, no lo conseguirás.
Gdy będę miał pieniądze, kupię sobie dom.
Lernen beginnen
Cuando tenga dinero, me compraré una casa.
Będę to uzupełniać, w miarę jak będziemy czytać tekst.
Lernen beginnen
Lo rellenaré según leamos el texto.
Nie pomogę ci, dopóki nie będziesz ostrożny.
Lernen beginnen
No te ayudaré mientras no tengas cuidado.
Cieszy was, że jestem na czas.
Lernen beginnen
Os alegra que esté a tiempo.
Boję się, że tego nie zrobi.
Lernen beginnen
Me temo que no lo haga.
Jest mu przykro, że nic mu nie kupiłem.
Lernen beginnen
Le da pena que no le haya comprado nada.
Bardzo mi przykro, że zwolnili cię z pracy.
Lernen beginnen
Siento mucho que te hayan despedido del trabajo.
Radzę ci, żebyś był spokojny.
Lernen beginnen
Te aconsejo que estés tranquilo.
Prosimy, żeby pan tu nie wchodził.
Lernen beginnen
Le rogamos que no entre aquí.
Prosi nas, żebyśmy pożyczyli mu notatki.
Lernen beginnen
Nos pide que le prestemos los apuntes.
Rozkazał mi, żebym poszła do domu.
Lernen beginnen
Me ordenó que fuera a casa.
Wątpi, że zrobię to dla niego.
Lernen beginnen
Duda que lo haga por él.
Było możliwe, żeby zrobił to lepiej?
Lernen beginnen
Era posible que lo hiciera mejor?
Nie wierzymy, że masz rację.
Lernen beginnen
No creemos que tengas razón.
Mam nadzieję, że będziesz miał dobry weekend.
Lernen beginnen
Espero que tengas un buen fin de semana.
Mieli nadzieję, że zrobię to lepiej.
Lernen beginnen
Esperaban que lo hiciera mejor.
Życzę sobie, żeby przyszli na czas.
Lernen beginnen
Deseo que vengan a tiempo.
Chcę, żebyś zrobił to sam.
Lernen beginnen
Quiero que lo hagas solo.
Możliwe, że wymienię pieniądze.
Lernen beginnen
Es posible que cambie dinero.
Chcę, żebyś mówił głośniej.
Lernen beginnen
Quiero que hables más alto.
Gdy skończy pan pracę, proszę przyjść do mojego domu.
Lernen beginnen
Cuando termine el trabajo, venga a mi casa.
Mówi, żebyśmy do niego zadzwonili najszybciej jak to możliwe.
Lernen beginnen
Dice que le llamemos lo más pronto posible.
Proszę, żebyście wchodzili głównym wejściem.
Lernen beginnen
Os pido que entréis por la puerta principal.
Radzimy państwu, żeby usiedli tam.
Lernen beginnen
Les aconsejamos que se sienten allí.
Wątpię, żebym to zrobił dzisiaj.
Lernen beginnen
Lo dudo que lo haga hoy.
Żałuję, że nie zjemy razem.
Lernen beginnen
Lamento que no comamos juntos.
Nie sądzimy, żebyście mogli na niego liczyć.
Lernen beginnen
No creemos que podáis contar con él.
Chcę, żeby państwo to napisali.
Lernen beginnen
Quiero que lo escriban.
Oby nie padało w tym tygodniu.
Lernen beginnen
Ojalá no llueva esta semana.
Mam nadzieję, że będziesz miał dobrą podróż.
Lernen beginnen
Espero que tengas buen viaje.
Szkoda, że nie możesz ze mną jechać.
Lernen beginnen
Siento que no puedas ir conmigo.
Proszę, żebyście mi to dali.
Lernen beginnen
Os ruego que me lo deis.
Nie wierzy, że powiesimy to na tej ścianie.
Lernen beginnen
No cree que lo colguemos en esta pared.
Wątpią, czy im wierzymy.
Lernen beginnen
Dudan que les creamos.
Nie sądzę, żeby Alberto miał dzieci.
Lernen beginnen
No creo que Alberto tenga niños.
Mam nadzieję, że pójdziesz ze mną.
Lernen beginnen
Espero que vayas conmigo.
Ważne jest, żeby byli punktualni.
Lernen beginnen
Es importante que sean puntuales.
Musisz przyjść, żebyśmy mogli porozmawiać.
Lernen beginnen
Tienes que venir para que podamos hablar.
Nie jest możliwe, żebyście podróżowali z naszą rodziną.
Lernen beginnen
No es posible que viajéis con nuestra familia.
Przeczytaj tę książkę synkowi, żeby poznał tę słynną historię.
Lernen beginnen
Léele este libro a tu hijo para que sepa la historia tan famosa.
Możliwe, że on sam to napisał.
Lernen beginnen
Es probable que él mismo lo haya escrito.
Nie wierzą, że zjedliśmy wszystko.
Lernen beginnen
No creen que hayamos comido todo.
Przykro mi, że nie znaleźliście drogi.
Lernen beginnen
Siento que no hayáis encontrado el camino.
Nie wierzę, że poszli sami.
Lernen beginnen
No creo que hayan ido solos.
Możliwe, że już przyjechał.
Lernen beginnen
Es posible que ya haya venido.
Jesteśmy smutni, że nas okłamali.
Lernen beginnen
Estamos tristes que ellos nos hayan mentido.
Nie wierzymy, że już wróciliście.
Lernen beginnen
No creemos que ya hayáis vuelto.
Cieszy mnie, że podobała się pani moja praca.
Lernen beginnen
Me alegra que le haya gustado mi trabajo.
Nie sądzą państwo, że zrobił to specjalnie?
Lernen beginnen
No creen que lo haya hecho a propósito?
Podoba mi się, że się dobrze zachowywałeś.
Lernen beginnen
Me gusta que te hayas comportado bien.
Przykro mi, że nie mogłeś na nich liczyć.
Lernen beginnen
Me da pena que no hayas podido contar con ellos.
Przykro mi, że go nie widzieliście.
Lernen beginnen
Siento que no le hayáis visto.
Może być, że sobie już poszedł.
Lernen beginnen
Puede ser que ya se haya ido.
Nie sądzę, żeby przesadził.
Lernen beginnen
No pienso que haya exagerado.
Możliwe, że skończyli wcześniej.
Lernen beginnen
Es probable que hayan terminado antes.
Nie sądzimy, że dobrze osądził oskarżonego.
Lernen beginnen
No creemos que le haya juzgado bien al acusado.
Doradził mi, żebym porozmawiał z rodzicami.
Lernen beginnen
Me aconsejó que hablara con los padres.
Poprosiliśmy cię, żebyś na pożyczył pieniądze.
Lernen beginnen
Te pedimos que nos prestaras dinero.
Gdyby był mniej nieśmiały, mógłby z nimi porozmawiać.
Lernen beginnen
Si fuera menos tímido, podría hablar con ellos.
Wątpiłem, że przebiegnie tyle kilometrów.
Lernen beginnen
Dudaba que corriera tantos kilómetros.
Mieliśmy nadzieję, że będzie się dobrze bawić.
Lernen beginnen
Esperábamos que lo pasase bien.
Poprosili, żebyście zdjęli buty.
Lernen beginnen
Os rogaron que os quitaseis los zapatos.
Poprosił nas, żebyśmy uważali.
Lernen beginnen
Nos pidió que tuviésemos cuidado.
Chciał, żebyście się wyspali.
Lernen beginnen
Quería que durmieseis bien.
Gdybym miał rodzeństwo, byłbym szczęśliwszy.
Lernen beginnen
Si tuviera hermanos, sería más feliz.
Gdybyśmy byli Włochami, mieszkalibyśmy we Włoszech.
Lernen beginnen
Si fuéramos italianos, viviríamos en Italia.
Gdyby pracował więcej, nie miałby wolnego czasu.
Lernen beginnen
Si trabajara más, no tendría tiempo libre.
Gdybyśmy mieli ochotę, pojechalibyśmy na wakacje natychmiast.
Lernen beginnen
Si nos apeteciera, iríamos de vacaciones ahora mismo.
Wygląda, jakby się bał.
Lernen beginnen
Parece como si tuviera miedo.
Pracuje, jak gdyby potrzebował pieniędzy.
Lernen beginnen
Trabaja como si necesitara dinero.
Jest tak zimno, jakby była już zima.
Lernen beginnen
Hace frío como si ya fuera invierno.
Kiedy będę miał ochotę, pójdę do muzeum.
Lernen beginnen
Cuando tenga ganas, iré al museo.
Śpi jak dziecko.
Lernen beginnen
Duerme como si fuera un niño.
Chcielibyśmy, żebyś zaśpiewał dla nas.
Lernen beginnen
Nos gustaría que cantaras para nosotros.
Chcą, żebym uczył się więcej.
Lernen beginnen
Quieren que estudie más.
Gdy będziesz czytał więcej książek, będziesz dużo wiedział.
Lernen beginnen
Cuando leas más libros, sabrás mucho.
Jak duszno! Chciałbym, żebyś otworzył okno.
Lernen beginnen
Qué bochorno! Me gustaría que abrieras la ventana.
Proszę was, żebyście już mnie nie męczyli.
Lernen beginnen
Os pido que ya no molestéis.
Było mi przykro, że nie mogłem powiedzieć ci prawdy.
Lernen beginnen
Me dio pena que no pudiera decirte la verdad.
Obyś był szczęśliwy.
Lernen beginnen
Ojalá seas feliz.
Możliwe, że Isa jeszcze nie dotarła.
Lernen beginnen
Es posible que Isa todavía no haya llegado.
Może będą mieli więcej dzieci.
Lernen beginnen
Tal vez tengan más hijos.
Wygląda, jakby go coś bolało.
Lernen beginnen
Parece como si le doliera algo.
Kiedy będziesz rozmawiał z Argentyńczykami, nie mów do nich na "ty".
Lernen beginnen
Cuando hables con los argentinos, no utilices "tu".
Zabraniam ci łamać prawo.
Lernen beginnen
Te prohibo que rompas la ley.
Wątpię, że Turcja wygra Mistrzostwa Europy.
Lernen beginnen
Dudo que Turquía gane la Eurocopa.
Nie wierzą, że przebiegłem 10 kilometrów.
Lernen beginnen
No creen que haya recorrido 10 kilómetros.
Nawet jeśli nie będzie nikogo ciekawego, mam zamiar dobrze się bawić.
Lernen beginnen
Aunque no haya nadie interesante, espero divertirme.
Niemożliwym było, że sprzedał samochód.
Lernen beginnen
No era posible que hubiera vendido el coche.
Nie sądziłem, że mogłeś to zrobić.
Lernen beginnen
No pensaba que hubieras podido hacer aquello.
Nie wierzył, że wypiliśmy całą butelkę wina.
Lernen beginnen
No creía que hubiéramos bebido toda la botella de vino.
Żałowałem, że przyszedł za późno.
Lernen beginnen
Lamenté que hubiera llegado tarde.
Prawdopodobnie zostawiliście otwarte okno.
Lernen beginnen
Era probable que hubierais dejado la ventana abierta.
Źle było, że nie poprosili o pomoc.
Lernen beginnen
Estaba mal que no hubieran pedido ayuda.
Gdybyś mi o tym powiedział, nie mielibyśmy problemów.
Lernen beginnen
Si me lo hubieras dicho, no habríamos tenido problemas.
Gdybym miał ochotę, zrobiłbym to.
Lernen beginnen
Si hubiera tenido ganas, lo habría hecho.
Gdyby zagrali lepiej, wygraliby mecz.
Lernen beginnen
Si hubieran jugado mejor, habrían ganado el partido.
Wątpiłem, czy pomogli swoim rodzicom.
Lernen beginnen
Dudaba que hubieran ayudado a sus padres.
Ucieszyło mnie, że kupiłaś to, co lubię najbardziej.
Lernen beginnen
Me alegró que hubieras comprado lo que me gusta más.
Było mi przykro, że potraktowali starszych ludzi w ten sposób.
Lernen beginnen
Me daba pena que hubieran tratado a los mayores de tal manera.
Wygląda, jakby zjadł coś okropnego.
Lernen beginnen
Parece como si hubiera comido algo horrible.
Wyglądał, jakby zobaczył ducha.
Lernen beginnen
Parecía como si hubiera visto a un fantasma.
Ziewali, jakby się nie wyspali.
Lernen beginnen
Bostezaban como si no hubieran dormido bien.
Zjedli tak dużo na śniadanie, jakby od dawna nic nie jedli.
Lernen beginnen
Desayunaron como si no hubieran comido desde hace mucho tiempo.
Wyglądał, jakby ktoś go przestraszył.
Lernen beginnen
Parecía como si alguien le hubiera asustado.
Patrzy na mnie, jakbym zdradził jej jakiś sekret.
Lernen beginnen
Me mira como si le hubiera revelado un secreto.
Jest zmęczony, jakby przebiegł dziesięć kilometrów.
Lernen beginnen
Está cansado como si hubiera recorrido diez kilómetros.
Jest tak wysoki, jakby miał już piętnaście lat.
Lernen beginnen
Es alto como si ya tuviera quince años.
Krzyczą, jakby byli bardzo zdenerwowani.
Lernen beginnen
Gritan como si estuvieran muy enojados.
Mówią tak głośno, jakby nie słyszeli dobrze.
Lernen beginnen
Hablan tan alto como si no oyeran bien.
Biegnie jakby go gonili.
Lernen beginnen
Corre como si le persiguieran.
Zachowywał się, jakby nie zdał egzaminu.
Lernen beginnen
Se comportaba como si no hubiera aprobado el examen.
Zadaje pytania, jakby sam nie znał odpowiedzi.
Lernen beginnen
Hace preguntas como si no supiera las respuestas él mismo.
Patrzysz na mnie, jakbyś mnie nie znał.
Lernen beginnen
Me miras como si no me conocieras.
Bez względu na wszystko...
Lernen beginnen
Sea lo que fuere...
Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one.
Lernen beginnen
Adónde fueres, haz lo que vieres.
Niech mówią co chcą...
Lernen beginnen
Digan lo que dijeren...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.