Edgard CAE 147-156

 0    10 Datenblatt    korcz81
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jego matka upomniała go za niemądre zachowanie. upominać, doradzać, nakłaniać
Lernen beginnen
His mother admonished him for this foolish behaviour.
Bardzo się starała żeby zaaranżować nowe gry I zabawy dla dzieci. zaaranżować, zdołać coś zrobić
Lernen beginnen
She struggled to contrive new ways of amusing children
Johny krzyczał przy obiedzie I został zbesztany przez matkę za brak manier
Lernen beginnen
Johny shouted at the dinner and was chided by his mother for his lack of manners
Ich wczorajsza kłótnia była zwykłą drobnostką w porównaniu do tej sprzed tygodnia, po której miała pdbite oko drobiazg, drobnotska
Lernen beginnen
Their argument yesterday was a mere trifle compared to the one last week when she got a black eye.
Jakie są szacowane przychody pańskiej firmy?
Lernen beginnen
What is the estimated revenue of your company?
Moja córka będzie głównym beneficjentem mojego testamentu
Lernen beginnen
My daughter will be the main beneficiary of my will.
Każdego miesiąca powinieneś odkładać na czarną godzinę niewielką ilość pieniędzy
Lernen beginnen
Every month you should put aside a small ammount of money for a rainy day
Księga główna to podstawowy zapis transakcji firmy
Lernen beginnen
A ledger is the core record of company's transactions.
Chciałbym zakwestionować część danych ze sprzedaży kwestionować, pytać o
Lernen beginnen
I would like to query some of these sales figures
Służbowy samochód jest jednym z dodatków w tej pracy.
Lernen beginnen
A company car is one of the perks in this job.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.