Edgard CAE 157-166

 0    10 Datenblatt    korcz81
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Firma jest poddawana kontroli finansowej z powodu pewnych zarzutów.
Lernen beginnen
The company is being audited after certain allegations were made.
Pracował jako makler na nowojorskiej giełdzie ale ta praca była dla niego zbyt stresująca.
Lernen beginnen
He worked as a jobber at the New York Stock Exchange but this job was too stressful for him.
Kapitał własny spółki wzrósł o 39 milionów dolarów
Lernen beginnen
The company's equity rose by $39 million
Wszyscy musimy płacić rządowu należności
Lernen beginnen
We all have to pay our dues to the government
Temu pracownikowi wypłacono już zaliczkę za przygotowanie umowy.
Lernen beginnen
This lawyer has been paid a retainer to prepare the contract.
Czy to przychód przed opodatkowaniem?
Lernen beginnen
Is this a revenue before taxation?
W Turcji należy targować się o cenę każdego kupowanego produktu
Lernen beginnen
In Turkey you are suppose to haggle over the price of every item you buy.
Te przedmioty są nadwyżką w stosunku do zapotrzebowania
Lernen beginnen
These items are all surplus to requirements.
Ten raport jest jasny I spójny
Lernen beginnen
This report is clear and coherent.
Rzecznik prasowy potwierdził, że przedsiębiorstwu grozi bankructwo
Lernen beginnen
A spokesman affirmed that company was facing bankruptcy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.