Edgard CAE 187-196

 0    20 Datenblatt    korcz81
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Niektózy mówią, że Henry pracował kiedyś jako płatny morderca dla rosyjskiej mafii
Lernen beginnen
Some say that Henry used to work as a hit man for the Russian mob.
To dlaczego niebezpieczni przestępcy są wypuszczani za kaucją, jest dla mnie niezrozumiałe. kaucja
Lernen beginnen
It is beyond my comprehension why dangerous criminals are released on bail
Musisz udowodnić swoje zarzuty oszustwa zarzut
Lernen beginnen
You must prove your allegations of fraud.
Miesiącami prześladował swoją ofiarę zanim w konću ją zamordował. tropić, śledzić, prześladować
Lernen beginnen
He stalked his victim for months before finally murdering her.
Gang młodych zwyrodnialców okaleczył twarz tej dziewczyny
Lernen beginnen
A gang of young degenerates mutilated the girl's face.
Oszczerstwo I plotka mogą zniszczyć czyjąś reputację.
Lernen beginnen
Slander and gossip can ruin one's reputation.
Wielebny Adam okazał się być oszustem, który udawał księdza, by wyłudzić od ludzi pieniądze.
Lernen beginnen
Reverend Adam turned out to be an impostor who pretended to be a priest in order to trick people into giving him money.
Policja ujęła zbiegów.
Lernen beginnen
The police apprehended the fugitives.
Zeznania naocznych świadków często przeczą sobie nawzajem
Lernen beginnen
Eyewitnesses' testimonies often contradict one another.
Został skazany na dwa tygodnie izolatki za udział w więziennych rozruchach.
Lernen beginnen
He has sentenced to two weeks in solitary confinement for his part in the prison riots.
Domniemany przestępca został uznany za niewinnego
Lernen beginnen
The alleged criminal was found to be innocent.
Policja przeczesała las w poszukiwaniu zaginiionych dzieci.
Lernen beginnen
The police scoured the forest for the missing children
Do moich drzwi zapukał policjant z nakazem rewizji w dłoni.
Lernen beginnen
The police officer knocked on my door, with a search warrant in his hand.
Ludobójstwo w Rwandzie było jednym z największych w XX wieku.
Lernen beginnen
The genocide in Rwanda was one of the largest in 20th century.
Mark został oskarżony o popełnienie bratobójstwa.
Lernen beginnen
Mark has been accused of committing fratricide.
Zamordował swoją żonę, ale ponieważ zakwalifikowano to jako zbrodnię w afekcie, dostał krótszy wyrok.
Lernen beginnen
He murdered his wife, but since it qualified as a crime of passion he got a shorter sentence.
Sędzia zdecydował się odroczyć sprawę, aż do znalezienia większek ilości dowodów.
Lernen beginnen
The judge decided to defer the trial until more evidence could be found.
Podejrzewamy, że zdefraudował on ponad dwa miliony rządowych pieniędzy.
Lernen beginnen
We suspect that he embezzled over two milion dollars from the government.
Jim spędził 30 dni w areszcie zanim znaleziono sprawcę przestępstwa.
Lernen beginnen
Jim spent 30 days in detention before the real culprit was found.
Jego atletyczna budowa odstrasza potencjalnych napastników.
Lernen beginnen
His athletic build wards off potential assailants.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.