Edgard CAE 251-260

 0    10 Datenblatt    korcz81
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Rękawice jednopalcowe są cieplejsze niż zwykłe rękawiczki z tego samego materiału.
Lernen beginnen
Mittens are warmer than regular gloves made of the same material...
Ten sweter został utkany przez moją babcię.
Lernen beginnen
This sweater was woven by my grandmother
Wyrwała nitkę ze swojej spódnicy
Lernen beginnen
She plucked a thread from her skirt.
Jeśli doświadcza pan problemów ze swoją transmisją radiową, proszę o sprawdzenie anteny.
Lernen beginnen
If you are experiencing problems with the radio transmission, please check your aerial.
Uoewnij się, że twoje materiały prasowe mają odpowiednio atrakcyjny nagłowek.
Lernen beginnen
Make sure that your press release has a suitably attractive headline
Szerokopasmowe łącze internetowe jest bardzo szybkie I wydajne.
Lernen beginnen
Internet connection via broadband is very fast end efficient.
Pełna relacja z ceremonii otwarcia igrzysk zostanie pokazana przez telewizję
Lernen beginnen
Complete coverage of the olympic games opening ceremony will be shown on tv
Ta kość pamięci nie jest kompatybilna z najnowszymi modleami płyt głównych.
Lernen beginnen
This memory chip is not compatible with the latest motherboard models.
Sally zarumieniła się ale nie odpowiedziała na moje pytanie
Lernen beginnen
Sally flushed but she didn't my question.
Miał promienny uśmiech na twarzy.
Lernen beginnen
He had a radiant smile on his face

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.