egzamin cz. I sem. IV

 0    128 Datenblatt    kirko96
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
znak
Lernen beginnen
sign
obowiązkowy, konieczny, podstawowy
Lernen beginnen
mandatory, necessary, essential
zakazany, niedozwolony
Lernen beginnen
prohibited, can't do it, not allowed
oddychac
Lernen beginnen
to breathe
uprząż (dla konia, dla czlowieka)
Lernen beginnen
harness (for a horse, for a man)
ugasić pożar/papierosa
Lernen beginnen
to extinguish a fire / a cigarette
kask ochronny
Lernen beginnen
hard hat = safety helmet = protection helmet
sposób, środki
Lernen beginnen
means
kombinezon roboczy, ubranie robocze
Lernen beginnen
overalls
ubieraj kombinezon tutaj/w garażu
Lernen beginnen
wear overalls here / in the garage
teren uniwersytetu
Lernen beginnen
university premises
zakład (fabryka)
Lernen beginnen
plant
samochodowy układ hamulcowy
Lernen beginnen
car brake system
hamulec tarczowy
Lernen beginnen
disc brake
hamulec bębnowy
Lernen beginnen
drum brake
mechaniczny hamulec reczny
Lernen beginnen
mechanical hand brake
podpis na obrazku, metka, etykieta
Lernen beginnen
label
miękki, gładki
Lernen beginnen
soft
twardy, trudny
Lernen beginnen
hard
gąbczasty
Lernen beginnen
spongy
gąbka
Lernen beginnen
sponge
przyczyny, powód
Lernen beginnen
causes
sprawdzić hamulec
Lernen beginnen
check the brake
sprawdzic poziom płynu
Lernen beginnen
check fluid level
mieści sie, pasować
Lernen beginnen
to fit
zacisk, suwmiarka
Lernen beginnen
calliper
okrągły
Lernen beginnen
round = circular
cienki
Lernen beginnen
thin
zauważyć, widzieć
Lernen beginnen
to notice = to see
niski (cena, budynek)
Lernen beginnen
low
wysoki (rzeczy nieożywione)
Lernen beginnen
high
zarysować
Lernen beginnen
to scratch
konserwacja
Lernen beginnen
maintenance
konserwować
Lernen beginnen
to maintain
podjęcie korekcyjnych działań
Lernen beginnen
to take corrective/remedial actions
korekcyjny, korygujący
Lernen beginnen
corrective
poprawkowy, naprawczy
Lernen beginnen
remedial
zjechać na inną linię
Lernen beginnen
to cross into another lane
reagować na ostrzeżenia
Lernen beginnen
to respond to a warnings
reagować
Lernen beginnen
to react
przekraczać, przeciąć, krzyż
Lernen beginnen
cross
odpowiadać, reagować
Lernen beginnen
respond
ostrzeżenie, upomnienie
Lernen beginnen
warning
wyprzedzać
Lernen beginnen
to overhaul
hamować gwałtownie
Lernen beginnen
brakes heavily
kierowca przyśpiesza
Lernen beginnen
driver accelerates
włączyć kierunkowskazy
Lernen beginnen
activates the indicators
skręca w zakręt
Lernen beginnen
steers into a bend
czujniki
Lernen beginnen
Sensors
kamera wewnątrz szyby przedniej
Lernen beginnen
camera inside the windscreen
czujniki podczerwone pod zderzakiem
Lernen beginnen
infrared sensors under the bumper
zderzak
Lernen beginnen
bumper
systemy ostrzegawcze
Lernen beginnen
warning systems
delikatne wibracje kierownicy
Lernen beginnen
gentle vibration of the steering wheel
głos nawigacji satelitarnej
Lernen beginnen
SatNav voice
migajace światło
Lernen beginnen
flashing light
sygnał dźwiękowy
Lernen beginnen
beeping sound
wyposażony = zamontowany
Lernen beginnen
fitted = installed
nieruchomy = nie porusza sie
Lernen beginnen
stationary = not moving
sugerować, nazywać
Lernen beginnen
suggest
zgodzić się na
Lernen beginnen
agree on
ostrzeżenie
Lernen beginnen
warning
przejąć kontrolę
Lernen beginnen
take control
cel, powód
Lernen beginnen
purpose
słyszalny
Lernen beginnen
audible
widoczny, widzialny
Lernen beginnen
visible
namacalny (odnosi się do zmyslu)
Lernen beginnen
tactile
poprawczy
Lernen beginnen
corrective
odpowiadać, reagować
Lernen beginnen
respond
przechodzi w
Lernen beginnen
crosses into
sprawdzać w sposób ciągły
Lernen beginnen
check continuously
odkrywać
Lernen beginnen
discover
celowo
Lernen beginnen
on purpose
skręcić w przeciwnym kierunku
Lernen beginnen
steer in the opposite direction
ruch obrotowy
Lernen beginnen
twisting motion
pojazd
Lernen beginnen
vehicle
informacje zwrotne
Lernen beginnen
FEEDBACK
kierownica
Lernen beginnen
steering wheel
działanie naprawcze
Lernen beginnen
remedial action
przypadek
Lernen beginnen
instance
cechowanie
Lernen beginnen
marking
dostrzegać, odkrywać
Lernen beginnen
detect
odstąpić
Lernen beginnen
depart
celowo, umyślnie
Lernen beginnen
intentionally
wyprzedzanie
Lernen beginnen
overtaking
kierunkowskaz
Lernen beginnen
indicator
zakręt
Lernen beginnen
bend
nieumyślnie
Lernen beginnen
unintentionally
delikatny
Lernen beginnen
gentle
wrażenia dotykowe
Lernen beginnen
tactile feedback
odzyskać
Lernen beginnen
regain
interweniować
Lernen beginnen
intervene
ciśnienie, nacisk
Lernen beginnen
pressure
moment obrotowy
Lernen beginnen
torque
kolumna kierownicza
Lernen beginnen
steering column
piasta
Lernen beginnen
hub
Koło przyczepia się tutaj
Lernen beginnen
wheel attaches here
tarcza hamulcowa
Lernen beginnen
disc
tłok
Lernen beginnen
piston
przewód hamulcowy
Lernen beginnen
brake line
pompa hamulcowa
Lernen beginnen
master cylinder
pedał hamulca
Lernen beginnen
brake pedal
olej hydrauliczny
Lernen beginnen
hydraulic fluid
klocki hamulcowe
Lernen beginnen
brake pads
zacisk
Lernen beginnen
calliper
wypełniać
Lernen beginnen
refill
uzupełnij nowym płynem
Lernen beginnen
fill up with new fluid
sprawdzać
Lernen beginnen
inspect
zbadać, przeprowadzić kontrolę
Lernen beginnen
examine
uzupełnić
Lernen beginnen
top up
dodaj więcej płynu do właściwego poziomu
Lernen beginnen
add more fluid to the correct level
zastąpić
Lernen beginnen
replace
wymienić na nowy
Lernen beginnen
exchange with a new one
osuszyć, odprowadzenie
Lernen beginnen
drain
opróżnić, pusty
Lernen beginnen
empty out
obserwować, monitorować
Lernen beginnen
monitor
sprawdzac często
Lernen beginnen
check frequently
naprawiać, reperowac
Lernen beginnen
mend
naprawiać
Lernen beginnen
repair
dostosowywać, modyfikować
Lernen beginnen
adjust
zmodyfikuj do poprawnego stanu
Lernen beginnen
modify to the correct condition
hamulec ręczny
Lernen beginnen
handbrake
nie pij tego płynu
Lernen beginnen
do not drink this fluid
nosić sprzęt do oddychania w tym obszarze
Lernen beginnen
wear breathing equipment in this area
nosić tu szelki bezpieczeństwa
Lernen beginnen
wear a safety harness here
nie gasić pożarów tutaj wodą
Lernen beginnen
do not extinguish fires here with water
nie smaruj ani nie czyść maszyny, gdy jest włączona
Lernen beginnen
do not oil or clean this machine when it is moving
Załóż twardy kapelusz na tej stronie
Lernen beginnen
wear a hard hat on this site

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.