Egzamin - hasła

 0    40 Datenblatt    oliwiazwierzchowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
żyzny półksiężyc
Lernen beginnen
Bliski Wschód
Mezopotamia
Lernen beginnen
między Tygrysem a Eufratem
władza despotyczna
Lernen beginnen
faraon
organy władzy w Atenach
Lernen beginnen
Rada Pięciuset, Archonci, Stratedzy
organy władzy w Sparcie
Lernen beginnen
Królowie, Geruzja, Eforowie
kolumny greckie
Lernen beginnen
dorycka, jońska, koryncka
rzeźbiarze starożytni
Lernen beginnen
Fidiasz, Myron
widowiska teatralne byly ku czci
Lernen beginnen
Dionizosa
dbał o porządek prawny w Rzymie
Lernen beginnen
Pretor
dowodził rzymską armią
Lernen beginnen
Konsul
bronili interesów ludu rzymskiego
Lernen beginnen
Trybuni ludowi
ustalali listy senatorów w Rzumie, spisywali obywateli
Lernen beginnen
Cenzorzy
system obronny Rzymu
Lernen beginnen
Limes
Ojciec Europy
Lernen beginnen
Karol Wielki
dziedzic Francji na mocy traktatu w Verdun
Lernen beginnen
Karol Łysy
dziedzic Włoch na mocy traktaty w Verdun
Lernen beginnen
Lotar
dziedzic Niemiec na mocy traktatu w Verdun
Lernen beginnen
Ludwik Niemiecki
trwały rozłam
Lernen beginnen
schizma
obowiązkowe świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części dochodu
Lernen beginnen
dziesięcina
państwa Cesarstwa Uniwersalnego
Lernen beginnen
Rzym, Francja, Niemcy, Słowiańszczyzna
co rozpoczynało i kończyło rozbicie dzielnicowe
Lernen beginnen
śm. Bolesława Krzywoustego i kor. Władysława Łokietka
zakładanie nowej wsi
Lernen beginnen
lokacja
okres zwolnienia z czynszu chlopow
Lernen beginnen
wolnizna
osoba prowadzaca nabor chlopow na wsi
Lernen beginnen
zasadźca
przywilej koszycki
Lernen beginnen
Ludwik Węgierski
przywilej jedlneński
Lernen beginnen
Władysław Jagiełło
przywilej radomski
Lernen beginnen
Aleksander Jagiellończyk
unia realna (pl-litwa)
Lernen beginnen
unia lubelska
unie personalne
Lernen beginnen
unia w Horodle i Krewie
pierwszy polski król z wolnej elekcji
Lernen beginnen
Henryk Walezy
powstanie chmielnickiego - Pl vs.?
Lernen beginnen
Kozacy
stworzył ideę trójpodziału
Lernen beginnen
Monteskiusz
„państwo to ja” ~
Lernen beginnen
Ludwik 14 XIV
popieranie zniesienia niewolnictwa w USA
Lernen beginnen
abolicjonizm
uchodźctwo polaków po upadku powstania listopadowego
Lernen beginnen
Wielka Emigracja
założyciel Hotelu Lambert
Lernen beginnen
Adam Czartoryski
niemiecka organizacja germanizująca Polaków pod zaborem pruskim
Lernen beginnen
Hakata
wydalenie Polaków z Prus
Lernen beginnen
rugi pruskie
rywalizacja austro-wegry vs. rosja o bałkany
Lernen beginnen
kocioł bałkański
Błękitna Armia jest z...
Lernen beginnen
Francji

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.